Hlavní navigace

Zpracovatelský průmysl, energetika, IT a komunikace jsou nejlukrativnějšími obory pro podnikání

14. 12. 2013

Sdílet

Ve zpracovatelském průmyslu firmy disponují velkým majetkem i kapitálem, aby mohly pokrýt produkční nároky. Vstupní bariéry a počáteční investice do podnikání přinášejí riziko, které musí být v tržním principu adekvátně ohodnoceno, v opačném případě by do oboru nikdo neinvestoval.

Firmy podnikající ve zpracovatelském průmyslu, energetice, IT a komunikačních službách dlouhodobě svým vlastníkům přinášejí, ve srovnání se zbytkem tuzemské ekonomiky, vyšší ekonomickou přidanou hodnotu (EVA). Naopak společnosti ze stavebnictví, zdravotní péče a ubytování, stravování a pohostinství v posledních letech vykazují nejnižší EVA. V období 2011 až 2012 se výsledky, v téměř všech oborech podnikání v ČR, z pohledu EVA zlepšily. Tyto závěry vyplývají ze sektorové analýzy výsledků projektu The 2012 EVA Ranking Czech Republic, který přináší žebříček 100 nejúspěšnějších firem podle ukazatele EVA od poradenské společnosti Bisnode. Do hodnocení za rok 2012 bylo zařazeno přes 60 687 tuzemských podnikatelských subjektů. 

Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnost zhodnocuje vložené prostředky vlastníků a věřitelů nad běžně dostupné zisky v ekonomice. Čím vyšší absolutní EVA, tím daný podnik disponuje větší konkurenční výhodou (např. svou velikostí, dominancí na trhu, typem výrobků atd.). Negativní EVA informuje o znehodnocování vložených prostředků do firmy vzhledem k alternativním příležitostem na trhu.

 

Zeptejte se EVY

Firmy ze zpracovatelského průmyslu (NACE 100000 - 332000 - SEKCE C), ve srovnání s ostatními obory podnikání, dlouhodobě dosahují stabilních výsledků a nejvyšších maximálních hodnot EVA. „Ve zpracovatelském průmyslu firmy disponují velkým majetkem i kapitálem, aby mohly pokrýt produkční nároky. Vstupní bariéry a počáteční investice do podnikání přinášejí riziko, které musí být v tržním principu adekvátně ohodnoceno, v opačném případě by do oboru nikdo neinvestoval. Toto EVA výtečně odráží a poukazuje, že zpracovatelský průmysl je lukrativním místem podnikání, pokud firma disponuje dostatečným počátečním kapitálem a know-how daného businessu,“ hodnotí výsledky studie analytik Bisnode Michal Řičař. 

Podobné výsledky dosahují firmy z informačních a komunikačních činností (NACE 580000 - 639900 - SEKCE J) a energetiky (NACE 350000 - 390000 - SEKCE D). Tyto obory podnikání jsou také schopny svým vlastníkům dlouhodobě přinášet značnou EVA. „V případě IT je pochopitelné, že nové trhy, značná dynamika oboru a technologií přináší těm, kteří vhodně investují, z počátku nadměrné zisky, které jsou odměnou za jejich inovativní postupy. Energetika sama o sobě je oborem, který má zaručené vysoké zisky, pokud se firmě podaří etablovat ve stále silnějším konkurenčním prostředí, neboť je energie nezbytným statkem pro celou společnost,“ uvedl dále Michal Řičař z Bisnode.

 

 

Ruce pryč od stavebnictví

Naopak nejnižší EVA přinášejí obory ubytování, stravování a pohostinství (NACE 550000- 563000 - SEKCE I), zdravotní a sociální péče (NACE 860000-889990 - SEKCE Q) a stavebnictví (NACE 410000-439990 SEKCE F). „V případě ubytování a stravování je situace pro podnikatele náročná, neboť jsou přímo závislí na zahraniční poptávce, která v posledních letech kontinuálně klesá, byli tak nuceni značně změnit přístup ke svému businessu, což je vždy proces bolestivý a mnohdy zdlouhavý. EVA nás informuje, že tento obor, pokud nemáme přímo bezkonkurenční nápad, není příliš zajímavým pro investování našeho kapitálu, pokud jej chceme zajímavěji zhodnotit. Komerční podnikání ve zdravotní a sociální péči z pohledu EVA také není příliš lukrativní. Letité sledování naznačuje, že EVA je zde v průměru záporná a její maximální hodnoty nejlepších firem dosti nízké. Ani v tomto případě tak nemůžeme přímo doporučit vstup do této oblasti podnikání, pokud však investor nedisponuje inovativním podnikatelským záměrem, který v případě úspěšné realizace vždy přináší značný zisk,“ dodal Michal Řičař. 

Stavebnictví je v posledních letech středem pozornosti z důvodu jeho extrémního poklesu a v případě mnoha firem boje o přežití. „I v případě EVA jsou výsledky negativní - za poslední 4 roky je maximální EVA nejlepších firem na velmi nízké úrovni ve srovnání s ostatními firmami v jiných oborem. Na druhé straně pozorujeme, že se stavebnictví postupně začíná zlepšovat, byť velmi opatrně a pomalu, nicméně do budoucna je to důležitá pozitivní zpráva, poukázal na vývoj ve stavebnictví analytik Bisnode.

 

Vítejte v normálu

V období 2011 až 2012 se výsledky téměř ve všech oborech podnikání v ČR z pohledu EVA zlepšily. „To koresponduje se současnou situací v roce 2013, kdy jsou již zřetelné postupné známky oživování ekonomiky,“ uzavřel analytik Bisnode Michal Řičař s tím, že EVA je vhodným předstihovým indikátorem budoucího vývoje, což naše výsledky jasně potvrzují. Nicméně neočekáváme, že se vývoj ekonomiky vrátí na předkrizové období, které bylo mimo jiné charakterizováno nadvýrobou a nad zaměstnaností, které neměly ekonomické opodstatnění. Jednalo se o bublinu, která dříve nebo později musela splasknout. Se splasknutím bubliny zpravidla přichází i větší útlum, než je nezbytně nutné, což se v ČR stalo. Nicméně nyní se zdá, že se navracíme do poměrně stabilního stavu přirozené zaměstnanosti a výroby.

 

 

 

TOP 5 EVA 2012 podle oborů (NACE)

Pořadí

Název společnosti

EVA

(ti.Kč)

EVA

(relat.)

10000 - 32200

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

 

 

44

Lesy České republiky, s.p.

422 833

0,564%

146

AGRO - Měřín, a.s.

147 922

14,959%

342

Česká drůbež s.r.o.

54 296

33,509%

434

MACH DRŮBEŽ a.s.

41 019

5,148%

636

Pavel Pokorný

26 798

24,002%

50000 - 99000

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

 

 

47

Severní energetická a.s.

408 209

13,592%

143

MND a.s.

149 495

1,809%

183

MND Drilling & Services a.s.

116 298

11,513%

444

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

40 399

4,773%

2507

MINING AND CONSTRUCTION SERVICES, organizační složka

5 024

127,651%

100000 - 332000

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 

 

1

ŠKODA AUTO a.s.

8 285 336

8,273%

3

Continental HT Tyres, s.r.o.

4 412 930

93,101%

4

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

3 888 415

11,368%

5

Continental výroba pneumatik, s.r.o.

2 946 034

89,581%

7

Philip Morris ČR a.s.

2 031 898

23,684%

350000 - 353070

SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU

 

 

6

ČEZ Prodej, s.r.o.

2 893 117

32,957%

8

E.ON Distribuce, a.s.

1 571 236

3,853%

20

Energotrans, a.s.

824 806

15,054%

21

Dalkia Česká republika, a.s.

818 490

6,651%

26

Elektrárna Chvaletice a.s.

727 490

12,198%

360000 - 390000

SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI

 

 

171

Marius Pedersen a.s.

122 503

8,284%

410

Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik"v likvidaci"

43 473

56,258%

516

TOI TOI,sanitární systémy,s.r.o.

33 038

13,013%

573

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

29 885

24,857%

581

IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, A.S.

29 369

13,823%

410000 - 439990

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

 

 

92

Metrostav a.s.

216 111

2,722%

126

IMOS Brno, a.s.

173 850

13,311%

176

Česká voda - Czech Water, a.s.

120 340

71,107%

192

BÖGL a KRÝSL, k.s.

105 920

14,191%

214

SMP CZ, a.s.

89 923

12,572%

450000 - 479900

SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

 

 

45

MORAVIA STEEL a.s.

422 598

3,618%

57

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

353 552

62,748%

65

Imperial Tobacco CR, s.r.o.

309 285

11,182%

75

DANIELI CZECH ENGINEERING a.s.

255 109

160,760%

84

ZG Invest, s.r.o.

240 495

130,867%

490000 - 532000

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

 

 

13

RWE Gas Storage, s.r.o.

1 085 976

6,181%

69

METRANS, a.s.

285 443

6,007%

119

AWT Čechofracht a.s.

184 881

43,086%

131

SD - Kolejová doprava, a.s.

168 323

23,346%

201

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

98 122

8,176%

550000 - 563000

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

 

 

133

EUREST, spol. s r.o.

165 379

45,078%

509

Internationale Gastrolux, s. r. o.

33 489

99,753%

786

Hoffmeister s.r.o.

20 558

30,912%

1167

OLYMPIA Hotel, s.r.o.

13 175

8,069%

1339

Airest Czech Republic a.s.

11 129

6,024%

580000 - 639900

SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

 

 

2

T-Mobile Czech Republic a.s.

5 256 368

19,746%

14

AVAST Software a.s.

1 059 521

107,410%

24

Seznam.cz, a.s.

749 949

87,293%

28

Telefónica Czech Republic, a.s.

719 119

0,882%

60

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

325 195

25,187%

680000 - 683200

SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

 

 

90

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.

226 072

13,516%

127

CTP Property VI, a.s.

172 683

1,955%

155

VALENTER a.s.

136 664

91,995%

247

Pankrác Shopping Center k.s.

76 872

3,458%

303

2P,  s.r.o.

61 638

17,195%

700000 - 799090

SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

 

 

46

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

418 943

113,983%

50

RWE Distribuční služby, s.r.o.

392 632

86,528%

135

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

163 108

3,749%

144

Penta Investments, s.r.o.

149 258

150,756%

198

STUDENT AGENCY, k.s.

100 900

25,822%

800000 - 829900

SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI

 

 

387

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

46 996

76,313%

525

ROSSY service a.s.

32 210

43,522%

541

MEILLERGHP a.s.

31 349

9,752%

560

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o.

30 558

52,754%

622

C D V služby, s.r.o.

27 339

67,883%

860000 - 889990

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

 

 

154

Nemocnice Podlesí a.s.

137 084

29,755%

244

Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.

78 647

14,357%

538

BIOLAB Praha, k.s.

31 484

104,080%

589

BRISTOL a.s.

28 860

12,856%

682

OTAVA - PATRIA, a. s.

24 596

9,427%

900000 - 932900

SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI

 

 

72

Play games a.s.

258 012

154,809%

76

SAZKA sázková kancelář, a.s.

252 684

20,748%

80

ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.

244 053

64,785%

205

AMERICAN CHANCE CASINOS a.s.

97 119

26,505%

335

SYNOT TIP, a.s.

55 443

3,563%

940000 - 960900

SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI

 

 

385

s IT Solutions CZ, s.r.o.

47 295

116,799%

408

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

43 933

13,039%

599

Motorola Solutions CZ s.r.o.

28 391

8,832%

1024

Tunkr, spol. s r.o.

14 917

29,792%

1248

VSP DATA a.s.

11 958

7,575%

Zdroj: Bisnode

 

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?