Hlavní navigace

Zvyšování DPH není nutné – zruší-li se daňové vyjímky

25. 2. 2011

Sdílet

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém zasedání dne 22. února 2011 přijalo následující usnesení:

Koncepčně by vláda měla omezit míru přerozdělování a tím v konečném důsledku i korupční potenciál, který zatěžuje celou společnost. Prostředky nezbytné k provedení důchodové reformy je nutno získat především zrušením všech daňových výjimek, které nepřispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky (Výjimkami jsou oblast vědy, výzkumu a vzdělání). Tímto lze získat finanční prostředky přesahující 35 miliard korun ročně.

Eventuální zvyšování spodní sazby DPH by mělo v případě vyšších než nezbytných potřeb k provedení důchodové reformy být kompenzováno snížením spotřební daně na pohonné hmoty. Zajistil by se vyšší výnos této daně a zároveň by se zamezilo inflačním tlakům z titulu dražší dopravy. Současně zvyšování nepřímých daní musí být kompenzováno snížením přímých daní placených fyzickými a právnickými osobami. Z tohoto hlediska je myšlenka na snížení odvodů správná.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR