Hlavní navigace

Inovace jako firemní kultura

Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Panují však rozdílné názory na to, co vůbec za inovace považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro konkrétní podnik.
12. 2. 2014

Sdílet

(PR článek)

Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Jsou všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému rozvoji, a přesto se představy o inovacích, inovačních systémech a inovační výkonnosti prozatím rozvíjejí jen pozvolna. Panují rozdílné, často i protichůdné názory na to, co vůbec za inovace považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro konkrétní podnik.

 

Značné částky vynakládané na úrovni podniků i celého hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti. V invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, popř. zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové výrobky nebo jaké úspory přinesly realizované procesní inovace a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům.

 

Centrum andragogiky se problematice inovací věnuje dlouhodobě a systematicky v rámci svých jednotlivých programů a témat. Aktuálně připravujeme workshop na téma Inovace jako firemní kultura.

 

Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.