Hlavní navigace

Posun hranice akceptovatelného rizika

 Autor: Euler Hermes
Z našich zkušeností vidíme, že se každým rokem dramaticky zvyšuje počet firem, které se setkávají s neplatiči, nedobytnými pohledávkami a dlužníky co „v tom umějí chodit". Každá firma by proto měla přijmout systémovou ochranu proti těmto rizikům. Ptáte se jak? Řešením je sdílení a analýza informací prostřednictvím specializovaných poskytovatelů v oblasti komerčního řešení pohledávek.
6. 4. 2015

Sdílet

Dostaneme se tak do situace, kdy, v případě, že budou hromadně uplatňovány standardy velkou částí trhu, vznikne prostředí, ve kterém bude obtížnější nalézt prostor pro obohacení se nekalým způsobem na úkor ostatních firem. Je zde ale jedna zásada. Standardy musí flexibilně reagovat na aktuální rizika, která přicházejí s rozvojem technologií, globálního ovlivňování ale např. i z popudu legislativních či politických zásahů, či „veřejně marketingových“ politických aktivit.


Úvěrové pojišťovny jsou znalci trhu


Příklady z praxe ukazují, že to není jen teorie. Forma, kterou stačí využívat je již osvědčená součást správy pohledávek mnoha firem, na mysli mám především různé typy produktů pojištění dodavatelských úvěrů. Z našeho podnikání víme, že v oborech, ve kterých je vysoká propojištěnost, je také vysoká šance na zachycení negativních signálů včas na to, aby se potenciální škody minimalizovaly a omezil se prostor nejen pro dlužníky „cestovatele“. Skvěle to funguje i v mezinárodním měřítku, kde dostupnost aktuálních kvalitních informací je ještě více problematická. Pokud namítnete, že deklarovaná kvalita informací je vždy diskutabilní, vězte, že úvěrová pojišťovna je velmi dobře motivovaná mít vždy kvalitní aktuální informace, neboť je s klientem na jedné lodi v případě nezaplacení. Naše pojišťovna zaměstnává tisíce lidí po celém světě, kteří aktivně nová data a výkazy obstarávají a analyzují. Monitorují se tak pravidelně desítky milionů firem – odběratelů. Ideálně se hodnotí každá firma týmem analytiků vždy v zemi registrace, což nám zajišťuje obrovskou synergii. Kvalitní pojistitel je navíc kdykoli schopen své znalosti konzultovat s klientem a informace si vzájemně doplňují. V tom je opravdu veliká přednost tohoto neustále živoucího systému.


Když se ohlédneme zpět, tak zjistíme, že komerční pojištění u nás prošlo významným pokrokem. V počátcích se jednalo o poměrně drahý produkt. Využívaly jej především pobočky zahraničních firem, které si tento standard přinesly od svých zřizovatelů či akcionářů. Postupně se však co do ceny, tak i do rozsahu klientely přibližuje evropské úrovni. V posledních letech se však pojištění stává běžnou službou pro všechny kategorie klientů. Pomohly i inovace, které se v poslední době objevují, jako možnost připojištění nadstandardních rizik v rámci speciálního zajištění, nebo paušální pojistné produkty pro malé společnosti, či speciální doložky pro netypické obchodní operace.

 

Euler Hermes


Pokud tedy dáme dvě a dvě dohromady, jsme v situaci, kdy máme relativně flexibilní a dostupné řešení a víme, že nejlépe funguje v případě širokého rozšíření. Máme produkt, který vzhledem k typu krytého rizika a velikosti potenciálních škod může zachránit vaši společnost. Máme také řešení, které je navíc outsourcingem některých činností správy pohledávek a může mít pozitivní dopad na náklady a uvolnění časové angažovanosti zaměstnanců. Máme standard, který přivítá i financující banka. Klient získává partnera pro rizikové analýzy firem, oborů i zemí, a to mu poskytne velkou konkurenční výhodu pro správnou orientaci v rámci obchodu.

 

Nutnost postavit se rizikům


A nyní se dostáváme k úvodním větám tohoto textu. Konkurenční výhoda je alfou a omegou dnešního kapitalismu. Po krizi v letech 2008 a 2009 je zdá se konec bujarým růstům na možná hodně dlouhou dobu a vypadá to, že celý svět je plný hesel jako optimalizace, cost saving, mizivé marže nebo globální konkurence. To nutí podnikatele, pokud tedy chtějí zachovat rozumný rozsah svých aktivit (a nejen z důvodů fixních nákladů) či dokonce růst, aby posouvali hranice akceptovatelného rizika, protože počet vhodných obchodních příležitostí, dle dřívějších kritérií, je omezený. Jít do rizikovějších obchodů je nutnost, a o to víc je potřeba hledat zajištění a informace, a tím víc by měla být vyslyšena snaha po co nejširším uplatnění základních standardů správy a ochrany pohledávek.

 

Další info: EulerHermes.com