Hlavní navigace

Vše, co byste měli vědět o daňovém přiznání za rok 2019

 Autor: © momius - Fotolia.com
SuperFaktura.cz – online ekonomickou aplikací pro malé a střední podnikatele.
19. 2. 2020

Sdílet

Zaměstnanci si obvykle nemusí s daněmi lámat hlavu. Až na výjimky je za ně řeší zaměstnavatel. V případě OSVČ panuje jiná situace – osoby samostatně výdělečně činné musí odevzdat daňové přiznání, a to i v případě, že se výdělečnou činností nezabývaly celý rok. Povinnost se netýká osob osvobozených od daně z příjmu, jejichž roční příjem nepřesáhl hranici 15 tisíc korun.

 

Do kdy musíte daňové přiznání podat?

Základní termín pro odeslání formuláře daňového přiznání za rok 2019 je 1. duben 2020. V případě zpracovávání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje (tzn. do  1. července 2020). Tuto skutečnost je nutné doložit plnou mocí, a to v základním zákonném termínu. Oba uvedené termíny platí také pro osoby, které v průběhu roku 2019 živnostenské oprávnění zrušily.

 

Jak daňové přiznání vyplnit?

Zatímco daňoví poplatníci, kteří v průběhu roku 2019 vykázali příjmy pouze ze závislé činnosti, mohou vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, pro OSVČ je připraven formulář čtyřstránkový.

 

V daňovém přiznání musí být uvedeny veškeré zdanitelné příjmy, a to včetně těch, které OSVČ vykázala na základě DPP či DPČ.

 

V příloze číslo jedna OSVČ rozepisuje příjmy (řádek č. 101) a výdaje (řádek č. 102). Uvádí hrubý zisk (řádek č. 104) a definuje, zda uplatňuje výdaje formou paušálu dle zákona o dani z příjmu, nebo ve skutečné výši z daňové evidence.

 

Jakým způsobem můžete daňové přiznání podat?

Podnikatelé, kteří si zřídili datovou schránku, odesílají formulář daňového přiznání elektronicky, jinak se vystavují pokutě za nedodržení formátu. Ostatní mohou formulář zanést na finanční úřad osobně nebo ho poslat poštou. Online podání je dostupné také pro osoby bez datové schránky. Musí však finančnímu úřadu do 5 dní dodat „Potvrzení o online podání“, které si na závěr procesu vytisknou.

 

Koho se týká solidární daň?

Solidární neboli milionářská daň ve výši 7 % je poplatek, který se týká vysokopříjmové skupiny obyvatel. V české legislativě byla ukotvena poměrně nedávno (v roce 2013) v souvislosti s hospodářskou krizí.

 

Solidární daň se odvádí z částky nad stanoveným limitem. Týká se zaměstnanců, jejichž příjem překračuje 48násobek průměrné roční mzdy a OSVČ s ročním ziskem nad 1 569 552 Kč.

 

Kdy je daň z příjmu rovna nule?

Čemu se OSVČ nevyhne ani v případě nulového příjmu, jsou platby zdravotního a sociálního pojištění. Díky odpočtům a slevám však může dosáhnout nulové daňové povinnosti. Povinnost odevzdat daňové přiznání tímto nezaniká.

 

Výše slevy na poplatníka za kalendářní rok 2019 činí 24 840 Kč. Nárok na daňovou slevu na vyživovanou manželku či manžela ve stejné výši je uplatnitelný v případě, že příjmy manželky či manžela (např. rodičovský příspěvek se mezi ně nepočítá) nepřekročily limit 68 000 Kč. Pokud je manželka/manžel držitelkou/držitelem průkazu ZTP/P, uplatňuje se daňová sleva ve výši 49 680 Kč.

 

Další uplatnitelnou slevou na dani z příjmu je sleva na dítě. Výše slevy na 1. dítě momentálně činí 15 204 Kč ročně, na 2. dítě 19 404 Kč a na 3. a každé další dítě 24 204 Kč.

 

Na závěr připomínáme, že výdajový paušál  příjmů ze živnostenského podnikání může nyní OSVČ uplatnit do částky 1 200 000 Kč. Zvýšení limitu, které bylo součástí tzv. daňového balíčku 2019 nabylo účinnosti v průběhu roku 2019, je proto uplatnitelné již v rámci daňového přiznání podávaného v roce 2020.

 

Článek vznikl s podporou SuperFaktura.cz – online ekonomickou aplikací pro malé a střední podnikatele, prostřednictvím které dokáží z jakéhokoliv místa na světě vystavovat faktury, dobropisy, dodací listy, cenové nabídky, objednávky, vést knihu jízd, ale také sledovat své náklady, úhrady a různé manažerské přehledy.