Hlavní navigace

Vzdělávání jinak – efektivita (kvalita) a finance nemusejí být proti sobě

 Autor: © sgursozlu - Fotolia.com
Růžová úsporám na poli vzdělávání.
29. 5. 2014

Sdílet

(PR článek)

Centrum andragogiky, s.r.o. a Centrum zlepšování, s.r.o. jsou firmy na trhu dlouho známé svým inovativním přístupem k vytváření systémů vzdělávání, kreativní tvorbou rozvojových programů „šitých na míru“ a také svým vlastním výjimečným know-how – tzv. Global skills. GS představuje vyvážený systém rozvoje „tvrdých“ a „měkkých“ dovedností (především jejich harmonické propojení), které se v celkovém výsledku vzdělávání odráží ve zvýšené prosperitě podniku. Nejedná se tedy, o vzdělávání „ad hoc“ - vytržené z kontextu, ale naopak o komplexně a systémově pojaté řešení, které firmám pomáhá veškeré vzdělávací potřeby analyzovat, naplňovat a zpětně také hodnotit. V andragogické  praxi pak dochází při využití systému Global skills k propojení všech využitelných nástrojů tak, aby bylo docíleno naplnění maximálních možných výsledků.

 

Na základě poptávky od klientů a s ohledem na inovační strategii zaměřenou na nadstandardní poskytování služeb, jsme se rozhodli vybudovat nové vzdělávací středisko. Slavnostní otevření je plánováno na 26. 6. 2014. Od této chvíle budou moci naši klienti využívat luxusních podmínek – krásných prostor vybavených nejmodernější didaktickou technikou v kombinaci s maximálním pohodlím při vzdělávání. Prostory se budou vyznačovat nejenom příjemnými interiéry, ale okolí bude dovolovat využít také přírodní exteriéry pro další vzdělávací aktivity (outdoor trénink, nácvik první pomoci prožitkově, apod.) Věříme, že si nové středisko najde své příznivce v řadách klientů díky svému atraktivnímu vzhledu, neomezeným možnostem i snadné dostupnosti.

 

Protože se v Centru andragogiky stále snažíme plnit  přání našich zákazníků, chtěli bychom Vás seznámit s dalšími novinkami odpovídajícími komplexnosti našich služeb. První takovou aktivitou je výrazný rozvoj výuky jazyků.  Výuka jazyků je šitá na míru, s akcentem na přání a potřeby klienta.  Na počátku spolupráce je poskytován bezplatný jazykový audit vstupních znalostí. Realizují se individuální i skupinové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a dalších jazyků, a to na všech úrovních pokročilosti dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí nabídky jsou nyní také kurzy pro finanční ředitele, zaměřené na odbornou terminologii v oblasti finančnictví. Samozřejmostí je možnost přípravy klienta na mezinárodní jazykové zkoušky (certifikáty KET, PET, FCE, CAE, CPE, Státní jazyková zkouška a další).

 

Další novinkou reflektující současné vzdělávací trendy je „self management“. Jedná se o cílenou podporu zaměstnanců, převážně ve vyšších manažerských pozicích. Self management je realizován formou jednoho či série pohovorů klienta s lektorem CA. Cílem je podpora osobnostního rozvoje klienta; mj. přispívá k větší osobní zralosti, zvyšuje sebevědomí, učí vhodně reflektovat danou situaci, přispívá k duševnímu a tím pádem i fyzickému zdraví. Ze zkušeností často pomáhá řešit (nejen) pracovní problémy – například předcházet či zasáhnout v případě ohrožení syndromem vyhoření, při mobbingu či bossingu (různé druhy šikany na pracovišti), řeší interpersonální problémy (napjaté vztahy v pracovním týmu) apod. V zahraničí běžná praxe – v Čechách teprve „v plínkách“; nicméně se jedná o velmi efektivní nástroj, který může ve firmě výraznou měrou ušetřit (fluktuace, zvýšená nemocnost, konflikty mající dopad na efektivitu práce, motivace a  seberealizace zaměstnanců).

 

V neposlední řadě se věnujeme nácvikům první pomoci. Z feedbacku firem, se kterými CA dlouhodobě spolupracuje,  jsme získali zajímavá data:  první pomoc se  školila každý rok a přesto ne zcela efektivně (lidé si stále nebyli jisti svými schopnostmi, nepamatovali si poměry a velice, téměř panicky se obávali se situací, kdy by měli pp poskytnout) – tedy jednalo se o určitou formu plýtvání v oblasti vzdělávání (přes vysokou etickou hodnotu tématu). CA se proto rozhodlo pro jinou, netradiční formu výuky – tedy formu prožitkovou. Ta je v praxi vedena tak, aby se základní dovednosti naučili klienti jednou pro vždy, kvalitně, a zároveň si vyzkoušeli své reakce při „reálných situacích“ a zbavili se nadbytečného strachu. Využíváme realistické maskování, podmínky, herce – figuranty a kvalifikované zdravotnické záchranáře. Netradiční, ale o to efektivnější forma vzdělání, tak může ušetřit prostředky, které bývají jinak vynakládány každoročně a ne zcela účinně.  

Comeback prožívá opět outdoorové vzdělávání. Z různých statistik jsou známy výsledky, které velice vyzdvihují netradiční formy výuky (reálnost situací, vysoká míra zapamatování díky emocím, práce v nekomfortní zóně, atraktivnost, názornost a přenositelnost apod.). Doporučujeme se seznámit s nabízenými  možnostmi – nejedná se totiž o ( v české kultuře bohužel leckdy na takovou úroveň degradovaný)  prostý „výjezd, kde se všichni pobaví“ (i když i takové aktivity je možno dle přání zákazníka také realizovat). Outdoorové vzdělávání může mít podstatně hlubší smysl - může se jednat o vysoce efektivní (a ve výsledku velmi ekonomickou….) formu vzdělávání, v rámci které lze podpořit týmového ducha (teamspirit events), budovat a rozvíjet pracovní týmy (teambuilding), trénovat manažerské dovednosti (management trénink), učit týmovou práci (teamwork trénink), rozvíjet vůdcovské dovedností (leadership trénink) či hodnotit fungování týmu/jedince (outdoor assessment program).

 

Investice do lidského kapitálu může ušetřit velké množství finančních prostředků. Doporučujeme však dobře zvolit daný vzdělávací program, protože právě ona volba může hrát klíčovou roli při hodnocení plýtvání/šetření.