Hlavní navigace

KB: Financování energetických úspor nebylo nikdy výhodnější

 Autor: © Gorilla - Fotolia.com
Energetická náročnost českého průmyslu je odhadována na více než trojnásobnou ve srovnání s průměrem EU-15. Zavádění energetických úspor ve firmách nemusí být jen řešením pro splnění legislativních povinností, ale i cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti.
5. 9. 2016

Sdílet

Tuzemským firmám se nyní zásluhou Komerční banky otevírá nečekaný zdroj mimořádně výhodného financování v podobě úvěru EuroEnergie.


Nabídka pouze u Komerční banky

Komerční banku (KB) vybrala Evropská investiční banka (EIB) jako jediného poskytovatele programu na zvýhodněné financování energeticky úsporných projektů v ČR. Spuštění nabídky úvěrového programu EuroEnergie navazuje na evropskou iniciativu PF4EE - Private Finance for Energy Efficiency (Soukromé finance pro energetickou účinnost), která přináší firmám snazší realizaci energetických úspor.


Zelená úsporám pro firmy
Úvěr je určen zejména pro malé a střední podniky, které připravují nebo zvažují investice do energetických úspor. Těmi mohou být například zateplení, rekonstrukce vytápění nebo vzduchotechniky, využití odpadního tepla či obnova výrobního zařízení s nižšími nároky na energie. Navíc je možné úvěr kombinovat s dotačními tituly, především s programem OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) - Úspory energie. Kvalifikační kritéria pro využití úvěru jsou poměrně jednoduše splnitelná, tedy uspořené náklady na energie dosahují alespoň 50 % investičních nákladů. Indikací pro využití zvýhodněného financování je rovněž doporučení energetickým auditem či posudkem.


Záruka EIB a levnější úvěr
Úvěr EuroEnergie představuje pro firemní klienty financování s 80% zárukou EIB. Díky sníženým rizikovým nákladům banky dostanou firmy další výhodu v podobě nižší úrokové sazby o 0,3%. V kombinaci s programem na podporu zaměstnávání mladých lidí může úrokové zvýhodnění dosáhnout až 0,4 %. Horní hranice poskytnutého financování na jeden projekt činí až 136 milionů Kč, dolní začíná na jednom milionu Kč. Splatnost úvěru je až 15 let a celkový objem alokovaných prostředků na zvýhodněné financování činí pro následující dva roky 75 milionů EUR (cca 2 miliardy Kč).


EuroEnergie - úvěr plus komplexní odborný servis
Všem klientům je KB připravena poskytnout specializované poradenství prostřednictvím týmu odborníků na energetiku, včetně zprostředkování kontaktů na partnerské společnosti zabývající se energetickými úsporami. Firmám jsou k dispozici rovněž specialisté KB EU Point, kteří poradí, jak získat vhodné dotace nebo zajistí samotné zpracování žádosti o dotaci.
Program EuroEnergie využívá výhod Evropské Unie v programu LIFE.
Bližší informace, a to nejen o novém produktu EuroEnergie, ale o všem, co Komerční banka nabízí v oblasti energetických úspor, získáte od svého bankovního poradce nebo na bezplatné infolince 800 521 521.

 

Příklady energetických úspor financovaných úvěrem EuroEnergie:

  • instalace systému měření a regulace,
  • zavedení či optimalizace energetického managementu, nákup energií,
  • zateplení budov včetně výměny oken a dveří,
  • optimalizace systému osvětlení,
  • technologická záměna paliv, využití odpadního tepla,
  • rekonstrukce a modernizace topného systému, systému chlazení, úpraven vody,
  • obměna technologie či její části za novou, energeticky méně náročnou na jednotku produkce.