Hlavní navigace

Miliardové investice s podporou Komerční banky

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Jde kolem vás příležitost, která se nemusí opakovat? Získat finance pro dobrý projekt nemusí být dnes až tak složité. A navíc, zkušení experti na oblast stamilionových či miliardových investic jsou i v Česku.
28. 5. 2014

Sdílet

(PR článek)

Dobré projekty si zaslouží realizaci. Ať už se jedná o významnou expanzi společnosti, nebo investici do nové čističky odpadních vod. Obvykle je spojena s velkým finančním závazkem a značnou administrativou. Při podobné transakci je dobré opřít se o spolehlivého partnera, který má zkušenosti, znalosti a zázemí.

 

Partner pro ty nejlepší

Právě bohaté zkušenosti expertního týmu Komerční banky mohou být při realizaci „životní příležitosti“ klíčové. Investiční příležitosti přicházejí často velmi rychle, a proto je dobré být na ně připraven. Výhodou Komerční banky jsou nejen její zkušenosti z tuzemského trhu, ale díky členství ve skupině Société Générale také perfektní znalost zahraničních trhů.

Velikost transakce přitom není zdaleka omezujícím faktorem. Experti z Komerční banky stáli při jedné z největších obchodních transakcí v Evropě v roce 2013, když asistovali při financování prodeje majoritního podílu mobilního operátora Telefónica Czech Republic skupině PPF.

Díky dlouholeté spolupráci s klientem se nám během velmi krátké doby 15 pracovních dnů podařilo schválit syndikovaný úvěr ve výši 2,3 mld. EUR. V roli věřitele vystoupila Société Générale, Komerční banka se stala zajišťovacím agentem celého úvěru, na kterém se podílelo více než deset bank. Obrovskou přidanou hodnotou se při celé transakci staly odborné znalosti telekomunikačního týmu Société Générale,“ přibližuje Petr Javorek, ředitel Obchodních strategií.

 

Individuální přístup a partnerství

Možností financování miliardových investic je několik. Vždy je proto lepší prodiskutovat projekt se specialisty, kteří pro konkrétní obchodní případ doporučí vhodný produkt. Komerční banka přistupuje individuálně ke každému klientovi a zohledňuje specifické podmínky investičního záměru. Financovat významné transakce lze například pomocí již zmíněného syndikovaného úvěru, klubové půjčky či emise dluhopisů.

Syndikovaný úvěr je vhodný především v případech, kdy objem prostředků potřebných pro transakci přesáhne možnosti jednoho věřitele, nebo je z pohledu banky příliš rizikový. Na úvěru se tak podílí více investorů. Dlužník si vybere jednu banku, která pak vybere optimální seskupení věřitelů. Vedoucí banka konsorcia nese zpravidla nejvyšší riziko a zajišťuje veškerou správu spojenou s úvěrem.

Výhodou syndikovaných úvěrů je možnost dosáhnout lepší optimalizace struktury pasiv, významné snížení rizika pro investory, záznam (benchmark) na trhu usnadňující stanovení ceny při další syndikaci, dosažní optimální tržní ceny kapitálu či příležitost získat prostředky v objemu mnohanásobně převyšujícím možnosti bilaterálního financování. To vše při snížení administrativy klienta, kdy veškeré financování je zastřešeno jednou smlouvou.

 

Flexibilní zdroj financování

Alternativou pro čerpání syndikovaného úvěru, jehož podmínky čerpání bývají poměrně striktní, může být vydání dluhopisů. Emise dluhopisů totiž nepřísluší pouze veřejné správě, ale je vhodná také pro velké a střední firmy.

Pro Komerční banku je samozřejmou součástí klientského servisu poskytování poradenství od zprostředkování emise dluhopisů až po zajištění výplaty výnosů z cenných papírů a jejich splacení. Banka navíc přebírá odpovědnost za marketing v průběhu umisťování cenných papírů investorům.


Co umožní syndikovaný úvěr?

  • financovat expanzi korporace
  • refinancovat existující závazky
  • získat alternativní zdroj financování
  • financovat fúze a akvizice
  • realizovat projektové financování

Více informací poskytnou bankovní poradci KB nebo bezplatná informační linka KB 800 521 521.