Hlavní navigace

Velký přehled poplatků za založení vlastní společnosti

V České republice podniká přes 2 300 000 osob, tedy každý pátý obyvatel a dokonce každý 3.-4. Čech v produktivním věku. Každý rok narůstá počet podnikatelů o zhruba 60 tisíc.
13. 5. 2013

Sdílet

 

(PR článek)

 

Vystupte i vy z řad zaměstnanců a začněte pracovat na sebe! Zjistili jsme, jaké jsou náklady při založení vlastní společnosti.

Jakou právní formu společnosti zvolit?
Obchodní zákoník zná dva typy obchodních společností – osobní a kapitálové. U osobních společností ručí společníci celým svým majetkem, častěji se proto využívají kapitálové společnosti. Zde je ručení omezeno výší základního kapitálu – v případě společnosti s ručením omezeným je minimální výše 200 000,- Kč, v případě akciové společnosti pak 2 000 000,- Kč. Pro menší projekty nebo firmy s jediným podnikatelem je proto ideální založení firmy s dovětkem „s.r.o.“ v názvu.

 

Základní kapitál je variabilní
Jeho výši si můžete zvolit – je však třeba složit minimální částku ve výši 200 000,- Kč na účet uvedený v zakladatelském dokumentu. Společnost nemusí disponovat základním kapitálem po celou dobu své existence, a tak je možné financovat založení společnosti půjčkou.

Zápisné do obchodního rejstříku
Je určeno příslušným zákonem o správních poplatcích a představuje aktuálně paušální částku ve výši 6 000,- Kč. Po podání přihlášky následuje totiž klasické správní řízení, které trvá 7–10 dní a jehož výsledkem by měl být zápis nově vzniklé firmy do obchodního rejstříku. V některých případech je však třeba doplnit nedostatky podání a lhůta se tak může prodloužit.

Notářské poplatky
Sepsání zakladatelské listiny (je-li společník jediný, pak zakladatelské listiny) musí být provedeno notářem. Jeho cena se řídí příslušnou vyhláškou a je ovlivněna výší základního kapitálu. Čím vyšší je základní kapitál, tím vyšší bude i cena, kterou zaplatíte. Při základním kapitálu stojí vyhotovení zakladatelského dokumentu pro s.r.o. 3 200,- Kč.

Poplatky za vyřízení živnosti
Poplatek u ohlašovací (tzn. volné, vázané nebo řemeslné) i koncesované živnosti činí shodně 1 000,- Kč. 50,- Kč ještě zaplatíte za každé přijetí podání na živnostenském úřadě.

 

Vyplatí se nákup již hotové společnosti?

Založení společnosti na vlastní pěst stojí podle našich propočtů minimálně 10 250,- Kč. Nepočítáme však s časem, který strávíme čekáním na úřadech a stresem spojeným s tím, jak proběhne zápis do obchodního rejstříku. V tomto ohledu je výhodnější koupě předzaložené, tzv. ready made společnosti, kde jsou všechny formality včetně zápisu do obchodního rejstříku i splacení základního kapitálu.

Ready made společnosti na našem trhu prodává celá řada firem. Jednou z prvních byla společnost www.firmin.cz, která poskytuje kompletní servis včetně poskytnutí sídla firmy pro všechny začínající podnikatele.