Hlavní navigace

IT firmy mají možnost čerpat dotace na mzdy zaměstnanců

26. 9. 2011

Sdílet

Nově je možné čerpat dotace také na vybudování a rozvoj datových center.

 

Jaké aktivity jsou v rámci programu podporovány 

Základním cílem programu je podpořit růst nových pracovních míst v ICT sektoru a zvýšení efektivity činností v podnicích díky využití strategických služeb. Pokud tedy vaše společnost vyvíjí software nebo poskytuje strategické služby formou outsourcingu, máte nyní příležitost ušetřit až 60 % výdajů na mzdové náklady nových pracovníků díky dotacím z EU.

Hlavní náplní projektu musí být vývoj softwaru, ať už se jedná o zcela nový produkt, novou verzi, upgrade stávajícího řešení, přidání nového modulu apod. nebo outsourcing sdílených služeb. V případě druhé varianty musí minimálně 40 % tržeb v rámci projektu pocházet od zahraničních subjektů.

V obou případech je však nutné vytvořit minimální předepsaný počet nových pracovních míst. V případě tvorby softwaru se dle aktuální výzvy jedná o 3 místa pro malé podniky, 5 míst pro střední podniky a 10 míst pro velké podniky.

V rámci programu ICT a strategické služby se nově můžete ucházet o dotaci na vybudování či rozšíření datového centra. Dotaci lze získat primárně buď na pořízení infrastruktury či aplikací pro provoz centra (nemovitost, HW a jiné zařízení, SW), nebo na mzdy a odvody na pojistné zaměstnanců, zajištujících chod centra po odborné, technické stránce.

 

Získejte až 100 milionů Kč na mzdy zaměstnanců 

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 40 až 60% způsobilých výdajů, přičemž platí, že malým podnikům přísluší dotace ve výši 60 %, středním 50 % a velkým 40 %. Absolutní výše dotace se přitom pohybuje od 1,5 mil. Kč do 100 mil. Kč (ve vybraných regionech až 150 mil. Kč) na jeden projekt.

Dotace lze žádat například na:

* hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích po dobu dvou let,

* odvody na sociální i zdravotní pojištění,

* poplatky za nájem budov a pozemků.

 

V rámci programu ICT a strategické služby lze dotovat následující pozice:

* vývojáři,

* programátoři,

* testeři

* SW inženýři,

* analytici,

* IT projektoví manažeři,

* vedoucí týmu vývoje

* systémoví integrátoři,

* pracovníci datových center.

 

Jak dotaci získat 

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím aplikace eAccount, do níž se lze přihlásit z webových stránek agentury CzechInvest. Ta je z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu zodpovědná za hodnocení a administraci žádostí.

Toto hodnocení probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutné podat tzv. registrační žádost. Ta sama o sobě není složitou záležitostí a slouží především k posouzení ekonomického zdraví firmy a obecného souladu projektu s podmínkami programu. Druhým krokem je podání tzv. plné žádosti, jejíž součástí je podnikatelský záměr, ve kterém žadatel podrobně popíše svůj projekt podle stanovené osnovy. Na základě plné žádosti je potom projekt vyhodnocen a případně schválen.

Příjem registračních žádostí bude v programu ICT a strategické služby probíhat od 1. října 2011 do 15. ledna 2012, nicméně je možné, že při výrazném překročení alokace na výzvu bude příjem žádostí ukončen dříve. Doporučujeme proto s podáním žádostí příliš neotálet.

 

Odborníci zvýší vaše šance na úspěch 

Proces získání a udržení dotace není jednoduchou záležitostí, proto především žadatelům s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU doporučujeme využít služeb odborníků na dotační poradenství, kteří mají s podáváním žádostí o dotace bohaté zkušenosti a měli by nezbytnou administrativu vyřídit za vás. Spolupráce s odborníky ušetří váš čas a energii a především se díky jejich know-how zvýší vaše šance na zisk dotace.

 

Kontakt

Navštivte webové stránky www.enovation.cz nebo volejte zdarma infolinku 800 190 163 a informujte se o aktuální výzvě a dalších možnostech, jak získat dotace pro vaši společnost.

 

Zdroj: eNovation

 

Foto: © itestro - Fotolia

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality