Hlavní navigace

Na penzi spořit, ale nepovinně, euro časem přijmout

15. 2. 2011

Sdílet

Stát by měl vedle veřejného důchodového pilíře občany spíše jen motivovat k dobrovolnému spoření v soukromých fondech, než je nutit k povinnému spoření. Eurozóna současnou krizi přežije a Česká republika by euro měla přijmout, i když ne hned. Takové jsou názory většiny respondentů aktuálního průzkumu ohledně očekávaného vývoje české i evropské ekonomiky. Průzkum provedly v druhé polovině ledna agentury Donath Business & Media a Factum Invenio v rámci příprav na Forecasting Dinner 2011, výročního setkání členů a hostů Czech CFA Society s předními domácími a zahraničními ekonomy pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra České národní banky.

„Asi nejpřekvapivějším zjištěním je, že navzdory současné pověsti společné evropské měny je velká většina respondentů pro přijetí eura, avšak nikoliv v bezprostředním časovém horizontu,“ říká Jan Herzmann, Managing Partner společnosti Factum Invenio. „Nesouhlas s přijetím eura nejčastěji vyjádřili odborně vysoce kvalifikovaní členové a kandidáti Czech CFA Society a spolu s nimi i poslanci a senátoři. Ale i mezi nimi příznivci přijetí eura převažují,“ dodal Herzmann.

Za velmi zajímavou lze označit míru názorové shody odborníků z řad významných osobností české ekonomiky, manažerů a čtenářů bulletinu Final Word s postoji respondentů z finančně poradenského byznysu orientovaného výhradně na osobní finance.

„S výjimkou o poznání optimističtějšího pohledu na povinné spoření v penzijních fondech se postoje vedoucích pracovníků OVB od názorů ostatních respondentů v zásadě neliší,“ uvedl Michal Donath, ředitel agentury DBM.

Elektronického průzkumu se zúčastnilo celkem 1 838 respondentů z 8 033 oslovených z řad nositelů a kandidátů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz, poslanců a senátorů, významných manažerů a čtenářů elektronického bulletinu FS Final Word. Otázky se týkaly vhodnosti a politické průchodnosti různých variant penzijní reformy, budoucnosti eura a jeho přijetí Českou republikou a konečně i očekávaného vývoje klíčových parametrů české ekonomiky v letošním roce.

 

Hlavní zjištění

 

* Respondenti považují za nejvhodnější princip státního penzijního systému model, v němž vedle existence průběžného státního pilíře stát motivuje lidi i k nepovinnému spoření v pilíři soukromém.

 

* Mezi možnými variantami penzijní reformy, jejichž přijetí respondenti reálně očekávají, nepanuje jednoznačná shoda. Nejčastěji si dotázaní myslí, že budou schváleny buď nesnížené odvody do veřejného pilíře s dobrovolnými odvody z příjmů se státní podporou do soukromého pilíře, nebo snížené odvody do veřejného pilíře
a povinné odvody do soukromého pilíře.

 

* Dotázaní se shodli na tom, že dnešní třicátníci by se měli na stáří zajistit jak pomocí penzijního připojištění a životního pojištění, tak i investicemi do nemovitostí a lidského kapitálu (vzdělání, kvalifikace apod.).

 

* Eurozóna podle drtivé většiny respondentů přežije. Nejčastěji jsou očekávány posuny v členství v eurozóně: její rozšiřování a/nebo odchod nejslabších ekonomik.

 

* Naprostá většina respondentů se domnívá, že v následujících třech letech česká vláda nestanoví datum přijetí eura. Současně si řada respondentů myslí, že reformy bude vláda prezentovat jako kroky ke splnění maastrichtských kritérií. Opt-out z přijetí eura, navrhovaný prezidentem Klausem, je podle mínění respondentů málo pravděpodobnou variantou.

 

* Většina dotázaných je dále toho názoru, že by Česká republika měla euro přijmout, převážně však až kolem roku 2020 či později. Pouze menšina se domnívá, že by to mělo být co nejdříve. Respondenti zcela odmítající přijetí eura jsou ve výrazné menšině.

 

* Respondenti ve svém průměru očekávají, že dojde k růstu české ekonomiky ve výši 2,2 %. Největšími optimisty byli respondenti z řad Czech CFA Society a OVB Allfinanz, kteří v průměru odhadují růst HDP o 2,4 %; nejpesimističtější byli naopak poslanci a senátoři, kteří tipují pouze 2% růst.

 

* Jedno euro bude mít na konci roku 2011 podle průměru odpovědí hodnotu 24,20 koruny. Pokud jde o kurz eura vůči dolaru, největší počet dotázaných si myslí, že euro vůči dolaru zůstane na konci roku na stejné úrovni, nebo poněkud oslabí.

 

* Závěrečnou zprávu z průzkumu najdete na stránkách partnerů průzkumu: www.dbm.cz, www.factum.cz, www.czechcfa.cz a www.ovb.cz.

 

Zdroj: DBM

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality