Hlavní navigace

Pro výrobce energie z fotovoltaických zdrojů se chystá změna

3. 2. 2010

Sdílet

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v České republice zakotvena v zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Na základě tohoto zákona regulační úřad v cenových rozhodnutích podporuje všechny druhy obnovitelných zdrojů. V současné době je však dramatická situace v případě žádostí o připojení nových fotovoltaických zdrojů v elektrizační soustavě. Nárůst instalovaného výkonu u fotovoltaických zdrojů mezi roky 2007 a 2008 činil bezmála 1500 % a tento stav pokračuje také v roce 2009. Jaká je příčina? Došlo k výraznému snížení cen fotovoltaických panelů – o více než 40 %. Při přetrvávající výši podpory výkupu energie takto vyráběné dochází k rapidnímu nárůstu výhodnosti proti výrobě z ostatních druhů obnovitelných zdrojů.

Energetický regulační úřad však nemůže na tento stav reagovat příslušným snížením výkupní ceny z těchto zdrojů, neboť smí na základě zákona meziročně snížit výkupní cenu elektřiny pro nové zdroje pouze o 5 %. Díky tomu dochází k velmi významnému zvýhodnění nově budovaných fotovoltaických elektráren oproti ostatním druhům obnovitelných zdrojů, u kterých je podpora stanovena optimálně. Vzniklá situace vede ke spekulativním blokacím připojovacích kapacit na úrovni distribučních soustava samozřejmě prodražuje energii z ostatních zdrojů. Podle předkladatelů už současná situace znamená, že všichni zákazníci v České republice odebírající elektřinu, včetně domácností, budou v roce 2010 přispívat speciálně na nové fotovoltaické zdroje částkou více než 3 miliardy korun. Všem zákazníkům v České republice pouze z titulu rozvoje fotovoltaik tak zdraží elektřina pro rok 2010 o cca 50 korun na megawatthodinu.

„Návrh na změnu je velmi jednoduchý. Má v podstatě dva paragrafy a velmi zjednodušeně umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu i nadále korigovat výkupní cenu obecně z obnovitelných zdrojů energie, ale tentokrát nikoliv pouze tím, že by měl pásmo plus minus 5 % meziročně. Nástroj regulace se mění tak, že by regulátor vydával příslušnou vyhlášku včetně vyhlášky cenové, která by zajišťovala, že návratnost investice v tom roce pořízené by se pohybovala mezi 11 až 15 lety. Lhůta 15 let je stanovena v zákoně a vychází ze směrnic Evropské unie.

 

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

 

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality