Hlavní navigace

Společnost KRUK oznamuje expanzi do západní Evropy

2. 5. 2018

Sdílet

„Když se ohlédneme, vidíme za sebou rok vyznačující se výrazným růstem na našich dvou klíčových trzích, totiž v Polsku a Rumunsku. Významné minulé investice spolu s jedinečnou strategií smírného vypořádání a vysokou provozní efektivitou vedly k rostoucím přijatým platbám z nakoupených portfolií pohledávek. Na nové trhy v Itálii, Španělsku a Německu jsme přinesli své know-how a přizpůsobili jsme naše procesy místním společenským podmínkám a právním rámcům,“ uvedl Piotr Krupa, výkonný ředitel KRUK.


Přijaté platby KRUK z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly v roce 2017 výše 324 milionů EUR, což je o 38 % více než v předcházejícím roce a je to historický rekord skupiny. Ve 4. čtvrtletí 2017 společnost KRUK inkasovala platby ve výši 88,8 mil. EUR.


Současně skupina KRUK investovala 231 mil. EUR do nových portfolií pohledávek, jejichž souhrnná nominální hodnota byla 3,9 mld. EUR. Skupina KRUK byla aktivní na všech svých sedmi trzích, přičemž nejvyšší investice realizovala v Itálii (29 %), v Polsku (asi 28 % celkovým investičních výdajů za rok 2017) a v Rumunsku (27 %).

 

Expanze do západní Evropy

Investice v Itálii dosáhly v roce 2017 výše 68 mil. EUR. V důsledku toho účetní hodnota italského portfolia ke konci roku přesáhla částku 118 mil. EUR. Úsilí skupiny KRUK bylo zaměřeno na budování provozního motoru. „Postupně se nám podařilo rozšiřovat a intergrovat naše kapacity. V roce 2017 jsme v Itálii úspěšně dokončili integraci společnosti Credit Base, našeho dřívějšího partnera v oblasti oceňování portfolií a správy pohledávek. Za posledních několik měsíců se náš tým zdesetinásobil. Nyní zaměstnáváme 230 pracovníků, z nichž většina jsou konzultanti – někteří z nich pracují v terénu – a právníci. Uzavíráme nové dohody o vyrovnání, které přispívají k plynulému nárůstu inkasovaných plateb. Před několika měsíci jsme rovněž spustili vlastní proces vedení sporů, který nám umožňuje nezávisle řešit případy, které by se dostaly k soudu,“ řekl Piotr Krupa. Skupina KRUK rovněž investovala 18,5 mil. EUR ve Španělsku, kde podpořila zahraniční expanzi organizace nákupem místní společnosti.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality