Hlavní navigace

Tesco SW podalo trestní oznámení na auditní orgán MF ČR

Sdílet

ali 7. 4. 2015

Oznámení směřuje proti členům auditního orgánu ministerstva, kteří se podíleli na vyhotovení návrhu zprávy o auditu monitorovacího systému pro období 2007–2020, a dále proti auditorům externích společností, které MF poskytli služby.

 

„Důvodem trestního oznámení je především snaha o vyvození odpovědnosti těch, kteří uvádějí a veřejně sdělují nepravdivé informace,“ uvedl Tomáš Gřivna, advokát zastupující společnost Tesco SW. „Otázka náhrady způsobené materiální škody a satisfakce v souvislosti s poškozením dobrého jména právnické i fyzických osob bude předmětem dalších právních kroků,“ dodal. Přitom existuje reálné riziko, že poškozena může být i Česká republika, zejména pokud jí na základě této zprávy a vyvolaných pochybností o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nebudou poskytnuty plánované finanční prostředky z fondů EU.

 

Společnost Tesco SW je přesvědčena, že auditní zpráva obsahuje celou řadu nepřesných, zavádějících, tendenčních i zcela nepravdivých tvrzení, které značně zasahují do dobré pověsti společnosti. Ukázkou skandálního popření reality je pak např. široce medializovaný závěr zprávy, že nabídka Tesco SW byla z 99 % stejná jako nabídka konsorcia společností Hewlett-Packard a Datasys. Přitom obě nabídky se shodovaly pouze v povinných částech, které pro všechny účastníky soutěže definovalo MMR, a v rozsahu, v němž společnost Tesco SW jako otevřeně přiznaný subdodavatel neprokazující kvalifikaci poskytovala konsorciu své softwarové produkty. Situace, kdy se jeden z uchazečů o veřejnou zakázku účastní jako subdodavatel neprokazující kvalifikace i v nabídce jiného uchazeče, je přitom zcela v souladu se zákonem a v praxi jde dokonce o standardní a zcela transparentní postup.

 

Pravděpodobně ani laik bez ekonomického a právního vzdělání by se nedopustil tak chybného hodnocení faktů. Je tedy spíše možné, že ze strany auditního orgánu MF šlo o účelové závěry. Dle oznamovatele mohlo v souvislosti se vznikem auditní zprávy dojít zejména k trestným činům zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, vystavení nepravdivé zprávy, případně poškození finančních zájmů EU.

Našli jste v článku chybu?