Hlavní navigace

Tesco SW podalo trestní oznámení na auditní orgán MF ČR

7. 4. 2015

Sdílet

Oznámení směřuje proti členům auditního orgánu ministerstva, kteří se podíleli na vyhotovení návrhu zprávy o auditu monitorovacího systému pro období 2007–2020, a dále proti auditorům externích společností, které MF poskytli služby.

 

„Důvodem trestního oznámení je především snaha o vyvození odpovědnosti těch, kteří uvádějí a veřejně sdělují nepravdivé informace,“ uvedl Tomáš Gřivna, advokát zastupující společnost Tesco SW. „Otázka náhrady způsobené materiální škody a satisfakce v souvislosti s poškozením dobrého jména právnické i fyzických osob bude předmětem dalších právních kroků,“ dodal. Přitom existuje reálné riziko, že poškozena může být i Česká republika, zejména pokud jí na základě této zprávy a vyvolaných pochybností o činnosti Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nebudou poskytnuty plánované finanční prostředky z fondů EU.

 

Společnost Tesco SW je přesvědčena, že auditní zpráva obsahuje celou řadu nepřesných, zavádějících, tendenčních i zcela nepravdivých tvrzení, které značně zasahují do dobré pověsti společnosti. Ukázkou skandálního popření reality je pak např. široce medializovaný závěr zprávy, že nabídka Tesco SW byla z 99 % stejná jako nabídka konsorcia společností Hewlett-Packard a Datasys. Přitom obě nabídky se shodovaly pouze v povinných částech, které pro všechny účastníky soutěže definovalo MMR, a v rozsahu, v němž společnost Tesco SW jako otevřeně přiznaný subdodavatel neprokazující kvalifikaci poskytovala konsorciu své softwarové produkty. Situace, kdy se jeden z uchazečů o veřejnou zakázku účastní jako subdodavatel neprokazující kvalifikace i v nabídce jiného uchazeče, je přitom zcela v souladu se zákonem a v praxi jde dokonce o standardní a zcela transparentní postup.

 

Pravděpodobně ani laik bez ekonomického a právního vzdělání by se nedopustil tak chybného hodnocení faktů. Je tedy spíše možné, že ze strany auditního orgánu MF šlo o účelové závěry. Dle oznamovatele mohlo v souvislosti se vznikem auditní zprávy dojít zejména k trestným činům zneužití pravomoci úřední osoby, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, vystavení nepravdivé zprávy, případně poškození finančních zájmů EU.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality