Hlavní navigace

Banky a PSD2: Příležitost, nebo ohrožení?

22. 10. 2018

Sdílet

 Autor: © Sebastian Duda - Fotolia.com
Evropská směrnice, která platí od letošního 13. ledna, se projeví na akceleraci fintech scény. Pro banky to znamená, že budou muset samy přicházet s novými službami, aby neoslabily svou pozici.

Evropská směrnice PSD2 je jedním z prvků, který přispěje k urychlení rozvoje alternativních finančních služeb. Podnětem stojícím za jejím vytvořením byl jak zájem na zajištění silnější ochrany spotřebitele, tak posílení konkurenčního prostředí a jako impulz pro rozvoj inovací v sektoru. PSD2 především otevírá trh novým hráčům (tzv. třetím stranám), a to prostřednictvím dvou nových služeb. Těmi jsou služba nepřímého udělení platebního příkazu, kdy klient může iniciovat on-line platbu ze svého bankovního účtu bez přímého přístupu k internetovému bankovnictví, a dále služba informování o platebním účtu, kdy třetí strana může zákazníkům dát konsolidovaný přehled o jejich bankovních účtech, a to i v případě, že jsou vedeny u různých bank.

 

Bankovní byznys je tradičně velmi konzervativní, a to dává prostor technologickým firmám, aby se pustily do oblasti financí. Již dřívější analýzy ukazovaly na to, že banky budou muset změnit svůj přístup ke klientům, pokud si chtějí udržet své místo na trhu, především v oblasti retailového bankovnictví, kde je prostor pro konkurenci nejsnáze přístupný. Ostatně první plody už vidíme v tom, kolik bankovních institucí přišlo s novou verzí svého internetového a mobilního bankovnictví právě v této době.

 

Ale na hlavní důsledky nové směrnice si ještě počkáme. Podle průzkumů společnosti Deloitte většina bank předpokládá, že efekty nové směrnice se projeví během jednoho roku až tří let. S nižší hodnotou se počítá spíše na západě Evropy; tam je sektor fintech přece jen rozvinutější.

 

Klíčem bude spolupráce


Pozice zavedených bankovní domů je velmi silná. Mnoho fintech firem a technologických start-upů si uvědomuje, že bojovat o úspěch samostatně bude těžké. Proto tyto společnosti budou stále častěji vyhledávat symbiotickou spolupráci s tradičními finančními institucemi, které dříve vnímaly jen jako konkurenci, a budou se snažit o vzájemné využití silných stránek. Vyplývá to alespoň ze zprávy World FinTech Report 2018, kterou vydaly společnosti Capgemini a LinkedIn ve spolupráci s organizací Efma. Do boje o poskytování servisu pro zákazníka se navíc ve větší míře zapojí i tzv. bigtech firmy, tedy velké technologické společnosti, jako jsou Google nebo Amazon, pro které finanční služby nejsou tím hlavním byznysem.


„Fintech společnosti vidí úspěch v zákaznicky orientovaném modelu, který vyplňuje mezeru, jež zanechaly tradiční instituce. Tato mezera sice fintech společnostem otevírá dveře, ale pro zákazníky je stále důležitá důvěra v tradiční firmy,“ říká Penry Price, viceprezident pro globální marketing ve společnosti LinkedIn.


Fintech společnosti nejsou zatížené zastaralými systémy a konzervativní kulturou a využívají nové technologie pro rychlou reakci na požadavky zákazníků. V citovaném reportu se uvádí, že více než 90 procent fintech firem považuje agilitu a poskytování vylepšených zákaznických zkušeností za klíč ke konkurenční výhodě a více než 76 procent jmenovalo schopnost vyvíjet nové produkty a zlepšovat existující produkty a služby jako zásadní pro úspěch. Velkou výzvou je rozšiřování a vytvoření finančně životaschopných obchodních modelů. Navzdory tomu, že investice do fintech sektoru překonaly od roku 2009 hranici 110 miliard dolarů, je stále velkou hrozbou, že tyto společnosti selžou, pokud nevytvoří efektivní partnerský ekosystém.


Spolupráce umožní, aby tradiční finanční instituce implementovaly mnohá technologická vylepšení zákaznických služeb a zároveň si zachovaly své silné stránky, které tvoří jejich hlavní konkurenční výhodu. Mezi ně patří řízení rizik, infrastruktura, znalosti regulací, důvěra zákazníků nebo přístup ke kapitálu. Symbiotická spolupráce bude výhodná pro tradiční organizace i fintech společnosti.


Hledání partnerů


Úspěšná spolupráce závisí na nalezení správného partnera a vhodného modelu spolupráce. Tři ze čtyř fintech společností vidí jako svůj primární obchodní úkol právě spolupráci s tradičními firmami. K vytvoření silného partnerství bude ovšem potřeba překonat některé překážky. Bude nezbytné transformovat obchodní modely a současně inovovat i zachovat důvěru zákazníků, která je jednou z klíčových podmínek úspěchu. Zatímco více než 70 procent vedoucích pracovníků fintech společností uvedlo, že hlavní výzvou při spolupráci byla nedostatečná agilita tradičních finančních institucí, tradiční bankovní instituce vnímají jako hlavní výzvu negativní dopad na důvěru zákazníků, značku a na změnu vnitřní kultury.


Česko je připraveno


Česká republika je na nové příležitosti dobře připravena. Podle průzkumů společnosti Deloitte mají tuzemské banky ve vztahu ke směrnici PSD2 nejofenzivnější strategii ve střední a východní Evropě. Čeští uživatelé již navíc využívají digitální bankovnictví v tomto regionu nejvíce. Přes silné regionální postavení ale české banky za svými západoevropskými protějšky zaostávají. Značná část západoevropských bank hodlá uplatnit ofenzivní strategie s cílem využít PSD2 k získání většího podílu na trhu.
Nová povinnost zpřístupnit určitá data prostřednictvím programového rozhraní (API) ale může pro banky znamenat také příležitost pro rozšíření služeb: i ony jsou totiž ve vztahu k jiné (konkurenční) bance třetí stranou. Banky jsou také pod tlakem svých zákazníků, řada z nich připouští, že právě pokročilejší nabídka digitálních služeb může být důležitým faktorem pro úvahu o změně finančního ústavu.


Zájem o nové možnosti, které ve svém důsledku PSD2 přinese, je i ze strany českých klientů, přitom stále vede důvěra v bankovní instituce oproti technologickým firmám. Podle lednového průzkumu STEM/MARK by 59 % Čechů, kteří mají účty ve více bankách, uvítalo možnost tyto účty propojit, ale jen 15 % je ochotných využít i služeb nebankovního poskytovatele.


Investice do IT budou nutností

soutez_casestudy


Nejen samotná direktiva PSD2, ale celý aktuální vývoj na trhu finančních služeb je velkou příležitostí pro IT firmy. Podle loňské globální studie společnosti Accenture zahájí letos většina finančních institucí změnové programy na snížení nákladů, zlepšení zákaznických zkušeností a podporu digitálních inovací. Banky čelí nejen nové regulaci, ale jsou také pod tlakem na snižování nákladů i zvýšeným očekáváním zákazníků. Více než polovina dotazovaných manažerů plánuje rovněž navýšit investice do transformačních iniciativ. A je jasné, že hlavním hybným prvkem těchto transformačních změn budou informační technologie, a tak je vidět zřejmá snaha přijmout širokou škálu digitálních technologií, jako jsou big data, analytika, mobilní technologie, internet věcí a cloud.


Důležitým faktorem ale bude flexibilita bank i fintech firem. „Společnosti s přizpůsobivou pracovní silou, které budou schopné výrazně řídit změny, bude těžké porazit. Ty, jež tyto schopnosti nemají, budou muset vyvíjet stále větší úsilí,“ komentoval to jeden z ředitelů společnosti Accenture, Andrew Woolf. Je to varování, že schopnosti růst a těžit z digitálních inovací nemusejí být pro všechny stejné. Mezi hlavní překážky patří dosavadní starší systémy, rozptýlená data nebo i sami zaměstnanci.

Byl pro vás článek přínosný?