Hlavní navigace

Český export se vyznačuje importní náročností

Sdílet

 Autor: © Franck Boston - Fotolia.com
V rámci projektu HSBC GRANT, který na podporu českého zahraničního obchodu organizuje HSBC Bank plc, se v brněnském hotelu Holiday Inn uskutečnilo další z řady odborných Setkání exportérů. Jeho nosným tématem tentokrát byla Aktuální rizika v mezinárodním obchodě a jak jim předcházet.

V panelové diskusi setkání, které minulý týden spolupořádal Klub finančních ředitelů, vystoupila řada kompetentních zástupců institucí, které s danou sférou mají co do činění. Shodli se, že dynamika událostí ve světové ekonomice v posledních pěti až sedmi letech – a z nich vyvěrajících problémů a krizí, ale také výzev – nemá v historii několika posledních dekád obdoby.

Ladislav Řezníček, náměstek generálního ředitele EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) pro úsek řízení rizik připomněl ta současná nejvýznamnější, kterým jsou exportéři vystaveni. K nim patří především politická rizika převratů, válek, embarga měn apod. Dále se často ukazují různá zvláštní, tržně nepojistitelná komerční rizika. Zde právě EGAP jako specializovaná státní úvěrová pojišťovna dokáže pomoci, protože fakticky vytváří součást státní podpory exportu. Poskytuje vývozcům a bankám financujícím vývoz ochranu před rizikem nezaplacení ze zmíněných komerčních i teritoriálních důvodů.

Sdružení firem ALTA Invest zahrnuje vedle mateřské společnosti čtyři tuzemské dceřiné firmy (TOS KUŘIM - OS, ČKD BLANSKO - OS, ŠKODA MACHINE TOOL, SE-MI Technology ) a několik dalších v Ruské federaci. Roční obrat realizovaný takřka celý v zahraničí činí 10 miliard Kč. Člen předsednictva ALTA Investu Jaroslav Zapletal doporučil na základě bohatých zkušeností své společnosti potenciálním investorům několik důležitých praktických zásad:

* veškeré toky sjednotit do jedné měny,

* nejrůznější složité bankovní služby využívat co nejméně,

* financování výroby i exportu a další toky soustředit do jedné banky.

 

K posledně zmíněnému bodu Jaroslav Zapletal dodal, že vybrat spolehlivou banku není vždy jednoduché. Svůj názor podpořil faktem, že dvě třetiny zahraničních bank u nás působících by se neobešly bez státní podpory v mateřské zemi. Na závěr uvedl doporučení exportérům, vycházející z praxe společnosti ALTA: Orientovat se na země, kde je kladný nebo alespoň nulový růst HDP. Pokud jde o obory, je dobré vsadit na strojírenství.

Filip Koutný, ředitel oddělení Global Markets HSBC Bank plc v pobočce Praha, se dotknul otázky české koruny. Názory nejrůznějších analytiků na její další vývoj jsou podle něj natolik rozdílné, že nemá smysl je podrobně sledovat. Lépe je vytvořit si vlastní názor a podle něj se řídit. Pracovat s devizovým rizikem je samozřejmě nezbytné, stejně jako se pokusit proti němu zajišťovat. Strategie zajištění, která bohužel může být i v nejlepším případě pouze méně než střednědobá, podle Filipa Koutného velí vyhýbat se složitým, netransparentním strukturám a rozprostřít pohyb do více menších transakcí. Pokud jde o celkový ekonomický výhled, je přesvědčen, že se určitě dramaticky nezlepší k lepšímu (míněn stav před rokem 2008). Lze očekávat zpřísňování regulace a dohledu nad bankovním sektorem a také další postup nových hráčů – Indie, Brazílie a dalších.

Zástupce společnosti Ernst & Young, senior konzultant pro řízení finančních rizik David Vodička, přiblížil mimo jiné vlastní proces řízení finančních rizik, kterými se jeho společnost zabývá. Jde o sofistikovaný postup vycházející od identifikace finančních rizik, přes jejich následné analýzy, měření a reporting, až po završení konkrétním řízením daných rizik.

Ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů České národní banky Luboš Komárek pohovořil o českém exportu viděném optikou globálního ekonomického výhledu. Připomněl, že český export se vyznačuje importní náročností. Dodal, že zatímco dovoz je obvykle fakturován v dolarech, export naopak v eurech. Na závěr seznámil přítomné s nejnovější prognózou ČNB týkající se vývoje koruny. Její měnový kurs k euru by se ani v příštím roce neměl odchýlit z pásma 24 až 25 Kč. Odráží se v tom postupující konvergence naší ekonomiky k ekonomikám vyspělých západních zemí.

Příští odborné setkání exportérů bude hledat odpověď na otázku: Jaké jsou trendy mezinárodního strojírenského obchodu?

 

soutez_casestudy

Foto: © Franck Boston - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?