Hlavní navigace

Co by měl ještě CFO vědět o technologických IT trendech

24. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Finanční ředitel může od firemního IT očekávat především zefektivňování a kontrolu procesů, spolehlivost, rozumné náklady a výkazy potřebné k řízení. Vše se ale může velmi rychle změnit. Mezi požadavky blízké budoucnosti bude patřit identifikace trendů s předstihem, nacházení důležitých souvislostí v nepřehledných objemech dat, plná podpora možností mobilních zařízení a využití sociálních sítí.

Konference Gartner IT Leadership Trends, která nedávno proběhla v Praze, byla tím výjimečným setkáním, kde agendu neurčují dodavatelé ani prodejci reklamy, ale nezávislí experti, kteří nejsou motivováni cokoliv preferovat. Akce byla určena ředitelům IT. Mnohé z toho, co bylo řečeno, by měli slyšet i ti, kdo investice schvalují a nechtějí být v roli pasivních kontrolorů dodržení investičních a nákupních pravidel. Ať už je IT včleněno do úseku finančního ředitele nebo nikoliv, porozumění tomu, jak technologie mění a změní fungování firem, je podstatné. I kdyby „jen“ proto, aby bylo možné zadávat IT kolegům správné požadavky. A střednědobé prognózy poradenské a analytické společnosti Gartner se v posledních letech naplňují s vysokou spolehlivostí.

 

Jaké pravomoce a úkoly svěřit IT řediteli 

Trend směruje k rozdělení role IT ředitele nebo IT manažera do dvou profesí, respektive pracovních pozic: 

* IT ředitel jako technický ředitel podpory, který bude odpovědný za bezproblémové fungování systémů a aplikací, z nichž většina provozována v modelu cloud computing (u dodavatele nebo ve vlastním privátním cloudu). V nejbližších letech bude tyto technické ředitele čekat hodně práce – budou zjednodušovat, přesouvat aplikace do cloudu a některé postupně nahrazovat tak, aby se složitou a komplexní infrastrukturu vzniklou spontánním vývojem podařilo dostat zpřehlednit a dostat pod kontrolu.

* Firmy budou potřebovat IT ředitele rovněž jako osobu, která dokáže správně analyzovat možnosti výpočetní techniky jako nástroje pro transformaci vlastní činnosti organizace. Nebude se jednat o čistě technickou roli, ale spíše o nacházení možností dělat věci jinak a lépe, získávat konkurenční výhodu, přinášet nové produkty a oslovovat nové skupiny zákazníků.

Od manažerů odpovědných za chod podniků budou výše uvedené principy vyžadovat přemýšlení o tom, jak nově vymezit roli IT, zda dosavadní pravomoci IT ředitele nerozdělit mezi více lidí, do kterých úseků je zařadit, případně zda část oné koncepční role nepřevzít – buď v roli člena představenstva, do jehož gesce IT spadá, nebo jako významný interní zákazník.

 

Finanční řízení zaměřené do budoucnosti 

Změny v IT ale mohou poměrně dramaticky zasáhnout i způsob finančního řízení, protože finanční ředitelé budou mít k dispozici i takové informace, které jsou dnes zpravidla nedosažitelné. Analytici společnosti Gartner hovoří v této souvislosti o třech stádiích IT podpory řízení. 

1. Tím prvním je v podstatě vedení manažerského účetnictví. Systémy poskytují informace o výnosech a nákladech členěné do nejrůznějších kategorií a skupin – podle zákazníků, typu produktů, závodu, výrobní linky, projektu nebo čehokoliv jiného. Přístupy a informační systémy se od sebe liší především různě sofistikovanými metodami, jak výnosy a náklady spojit a do jakých detailů vše analyzovat.

2. Další stádium představují manažerské informační systémy, které formou přehledných grafů informují o okamžitém stavu prodeje, zásob a nejrůznějších finančních ukazatelů.

3. Ve třetím stadiu umožní systémy odhadovat budoucnost. Budou schopny analyzovat současné trendy tak, aby bylo možné s předstihem identifikovat příležitosti i problematické situace a včas reagovat.

 

Budoucnost patří cloudu a mobilizaci procesů 

Mluvčí na konferenci také hovořili o čtyřech klíčových směrech, kudy půjde rozvoj podnikového IT nejbližších letech. Jsou jimi mobilita, cloud, sociální media a Big Data. 

Mobilitě nemusíme věnovat příliš prostoru, protože jde o téma, kterým jsme se na stránkách CFO Worldu opakovaně zabývali a ještě se mu budeme věnovat. Připomeneme jen, že všechny úkony, které byly tradičně prováděny v kanceláři, mohou být prováděny odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Do této oblasti spadají také koncepty BYOD a IT consumerisation, spočívajíxí v tom, že umožní uživatelům pracovat ze svých vlastních zařízení. Zpočátku se tato možnost týkala převážně manažerských iPhonů a iPadů, ale v současné fázi už se začíná jednat o všechny zaměstnance a jejich chytré telefony. Navíc je podle všeho před námi tabletová revoluce. Do konce roku mají být na trhu k dispozici kvalitní tablety za méně než 2000 korun. 

Cloud Computing (uspořádání, v jehož rámci je systém provozován z datového centra a uživatelé k němu přistupují přes internet) má řadu výhod, ale i přináší i nové technické, bezpečnostní a organizační otázky. I když některé systémy nemohou být do cloudu přesunuty, ovlivní tento technologický koncept celkovou podobu moderní IT infrastruktury. 

 

Big Data: hledání důležité informace v kupce sena 

Zajímavou kapitolou jsou Big Data. V současné době vzniká více dat, než kolik je možné zpracovat. Řečníci v této souvislosti citovali šéfa Google Ericha Smithe, který připomněl, že v dnešní době je za každé dva dny vytvořeno více informací, než kolik jich vzniklo od počátků civilizace do roku 2003. Tyto informace vytvářejí sami uživatelé, ale především nejrůznější automaty – od mobilních sítí až po běžné vstupní systémy. V této záplavě dat jsou ukryty informace, které umožní lépe řídit, obsluhovat zákazníky i efektivněji pracovat. Je však zapotřebí je najít a dát do správných souvislostí. A dat bude přibývat – mimo jiné s narůstajícím trendem „internetu věcí“ (analytici Gartner už raději říkají Internet of Everything), kdy jsou i běžné spotřebiče připojeny k internetu a kdy se samy stávají výraznými zdroji dat. 

Sociální média jsou čtvrtým zajímavým trendem. Část obrovského objemu dat totiž vzniká z provozu na sociálních sítích typu Facebook, LinkedIn a Twitter a tyto sociální sítě se zároveň stanou místem, kde budou muset aktivně působit i mnozí z těch, kdo se bez toho zatím obešli. Alespoň podle analytiků Gartner.

 

Sledovat trendy, ale neměnit překotně 

Výše uvedená zásda není jen námětem k zamyšlení pro technologické manažery, ale v podstatné míře i pro jejich „interní zákazníky“. Odpovídají zadání a požadavky trendům? Je za nimi vize flexibilní organizace, která dokáže za nové technologie nejen utrácet, ale především z nich vytěžit maximum? Nevynakládají se prostředky na něco, co je zastaralé už ve chvíli nákupu? A nestojí podpora nějaké dosavadní technologie víc, než na co by vyšla její výměna? To neznamená, že by bylo dobré systémy překotně měnit. Například společnost Software602 nedávno přišla s konceptem revitalizace systémů, který umožní prodloužit morální životnost řady zdánlivě zastaralých systémů o řadu let. 

I když byla konference společnosti Gartner určena pro CIO, nebyla v první řadě o technologiích, ale o transformaci byznysu. Je tedy jen otázkou času, kdy výše uvedená téma „přistanou“ na stolech finančních ředitelů. Masový nástup tabletů a smartphonů v posledních dvou letech ukazují, že k tomu může dojít rychleji, než si dnes umíme představit. 

 

soutez_casestudy

 

Autor je výkonný ředitel společnosti Software602

Byl pro vás článek přínosný?