Hlavní navigace

Controllorům nestačí flexibilita firemních nástrojů ERP

15. 12. 2010

Sdílet

„Jednoduchá a rychlá analytická a reportingová nadstavba OLAP umožňuje během několika měsíců docílit výrazných úspor v nákladech na uživatelské licence a údržbu systému,“ říká v rozhovoru Tomáš Slovák, Head of IS Consolidation, Management Controlling and Systems, DHL Information Services (Europe).

Ovlivnila současná hospodářská situace pohled na controlling a jeho úlohu respektive význam u vás ve firmě? 

Postavení controllingu se v naší společnosti v posledních letech příliš nezměnilo. Stále pomáháme manažerům při formalizaci a kvantifikaci jejich očekávání a společně se snažíme o co nejlepší porozumění aktuálním výsledkům. Cítíme však mnohem větší poptávku po srozumitelných analýzách vnitrofiremního a externího tržního prostředí, včasných výstrahách a alternativních scénářích dalšího rozvoje. To vše v podmínkách kratších, kvartálních až měsíčních spíše než ročních controllingových cyklů plánování, zachycování reality, analýzy odchylek a reportingu.

 

Tomáš SlovákCo v současné době nejvíce zaměstnává finanční ředitele respektive controllery? 

Myslím si, že vedle tradičních problémových oblastí typu řízení cash-flow nebo pohledávek a závazků jde nyní především o nalezení vhodné rovnováhy mezi stupněm detailu, rychlostí zpracování a použitelností našich výstupů. Pro nás to znamená další zkracování uzávěrkových prací a uzavírání nekritických agend ještě před koncem daného období, maximální možnou automatizaci rutinních operací a odbourávání, resp. outsourcing aktivit s nižší přidanou hodnotou.

 

Promítla se náročnost doby také do výběru používaných manažerských a controllingových nástrojů a jak? 

Jednoznačně nám přestává stačit stávající flexibilita firemních ERP nástrojů. Snažíme se zejména o optimalizaci jejich robustnosti a funkčnosti, o zjednodušenou správu uživatelských profilů a o pečlivý výběr vhodných uživatelů.

To vše doplněné o jednoduchou a rychlou analytickou a reportingovou OLAP nadstavbu umožňuje již během několika měsíců docílit výrazných úspor jak v nákladech na uživatelské licence a údržbu systému, tak i zrychlení jeho reakční doby.

 

 

Ing. Tomáš Slovák, Ph.D., MBA vystudoval VŠE v Praze, VŠB-TU v Ostravě a Aarhus Business School v Dánsku. Postgraduální doktorské studium absolvoval na VŠB-TU Ostrava, postgraduální studium Master of Business Administration na Prague International Business School při VŠE v Praze. Od roku 1993 pracoval postupně jako účetní referent, controller, vedoucí útvaru controllingu a zástupce finančního ředitele v logistických společnostech ZAS Ostrava a DANZAS. Do konce roku 2004 pak působil v rámci skupiny Deutsche Post World Net zejména jako krizový manažer v oblasti financí a controllingu (ČR, Polsko, Benelux), manažer integračních projektů v ČR (Nedlloyd, Cargoline, DHL) a člen českého národního vedení společnosti DHL (Express). V současnosti odpovídá za globální konsolidaci IS nákladů společnosti DHL.

 

CS24

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení a Finanční řízení a controlling v praxi

 

Byl pro vás článek přínosný?