Hlavní navigace

Dušan Eľko, SAM: Headhunter by měl mít manažerské zkušenosti

4. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © iQoncept - Fotolia.com
„Drtivá většina kandidátů uvádí logickou náplň práce, která vyplývá z titulu jejich pozice, a ne klíčové zodpovědnosti a úspěchy. Proto CV často nemají potřebnou vypovídací hodnotu,“ říká Dušan Eľko, managing partner společnosti SAM Headhunting.

Rozšiřujete své aktivity na českém trhu. Specializujete se na určité obory, jako jsou FMCG, retail nebo finanční instituce? 

Rozšířením aktivit i na český trh jsme vyšli vstříc hlavně zvýšeným požadavkům trhů na mezinárodní mobilitu kandidátů. Na mnohé pozice trhy bohužel dosud nevychovaly potřebné lidi, ale na druhé straně je třeba říci, že někteří specialisté ze Slovenska a z České republiky jsou žádaní, a to nejen v Evropě. Co se týká zaměření, samozřejmě v naší práci některé sektory převažují, ale snažíme se vyhnout úzké specializaci, protože to, co od nás klient často očekává, je právě širší rozhled. A tak vítáme každou novou výzvu, která rozšiřuje naše zkušenosti, a tím také naši přidanou hodnotu pro klienta.

 

Dušan EľkoČím se odlišujete od konkurence? 

Hovoříme-li o headhuntingu, nesmíme pod tímto pojmem chápat jen proces vyhledání kandidáta, ale důležitá je hlavně osoba, která celý proces realizuje. Snažíme se tedy ozřejmit, jak správně chápat profil headhuntera. Headhunter je totiž zřídkakdy člověk, který pochází z oblasti řízení lidských zdrojů. V západní Evropě jde standardně o starší osobu, která působila ve vrcholovém vedení společnosti a nabyté zkušenosti využívá ve prospěch požadavků klienta. Tato seniorita je zapotřebí nejen z titulu profilu obsazovaných pozic, ale je třeba si uvědomit, že také oslovovaní kandidáti na příslušné pozice potřebují mít rovnocenného partnera. Proto je nejmladšímu členu našeho týmu 38 let. Vzhledem k našim výše uvedeným zásadám poskytujeme na kandidáty nezřídka garanci dvanáct měsíců. Kromě exekutivních pozic řeší headhunter hlavně specifické pozice a nutné výměny kádrů, které není možné řešit vlastními zdroji klienta ať už z důvodu diskrétnosti, omezenosti zdrojů nebo časové tísně. Protože jde často o citlivá zadání, headhunter málokdy obsazované pozice inzeruje a už vůbec nevyužívá služby pracovních portálů.

 

Kde vidíte přínos vaší společnosti pro tuzemský trh? 

Mimo seniority je to hlavně úroveň standardu našich služeb díky mezinárodní působnosti, kde v každé zemi garantujeme stejnou úroveň kvality služeb. SAM Headhunting je původně dánská firma, která má pobočky v devatenácti zemích světa.

 

Překvapil vás český pracovní trh? Liší se hodně od slovenského? 

Zohledníme-li početnější populaci a ekonomický vývoj v devadesátých letech, český pracovní trh byl vždy dynamičtější. Z těchto výhod výrazně těží také v současném „pokrizovém“ období, kdy dochází ke kumulaci mnohých funkcí v mezinárodních společnostech právě v českých provozech na úkor zahraničních sester, které jsou redukovány. Z pohledu kandidátů však nevidím žádné výrazné rozdíly. Oba trhy jsou si výrazně podobné, také co se týká chování kandidátů.

 

Jak vnímáte české manažery ve srovnání s manažery v západní Evropě? 

Čeští manažeři se v současnosti zahraničním manažerům určitě vyrovnají, dokonce je v některých oblastech předčí. Projevuje se to v mnohých mezinárodních společnostech, kdy se vedení firem odevzdává do rukou lokálních manažerů.

 

Co by mělo obsahovat moderní CV? Kterých chyb při jeho sestavování se uchazeči nejčastěji dopouštějí? 

V oblasti zpracování CV jsme zaznamenali výrazný vývoj ohledně formální stránky životopisů. V této sféře nelze kandidátům nic vytknout. Avšak uchazečům stále uniká obsahová stránka. Drtivá většina adeptů uvádí logickou náplň práce, která vyplývá z titulu jejich pozice, a ne klíčové zodpovědnosti a úspěchy. Proto často CV nemají potřebnou vypovídací hodnotu a kandidáti se tím mohou nevědomky připravit o možné příležitosti. Druhý pohled je schopnost čtenáře CV vypozorovat mezi řádky dílčí informace, které dokážou poskytnout prvotní informace, jež jsou potřebné pro další rozhodnutí, která se týkají budoucího využití uchazeče.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?