Hlavní navigace

Finanční ředitelé jsou optimističtí, ale zároveň obezřetní

15. 2. 2019

Sdílet

CFO v Česku jsou optimističtí. Je to i díky tomu, že česká ekonomika je stále silná.

Dotazovaní finanční ředitelé jsou ale znepokojeni situací na pracovním trhu. 95 % z nich označilo růst nákladů na pracovní sílu za rizikový faktor. Více než polovinu CFO navíc trápí otázka regulace ochrany osobních údajů, kterou přineslo nové nařízení GDPR. Uvedené skutečnosti vyplývají z průzkumu společnosti

Deloitte z roku 2018, který byl proveden mezi 110 finančními řediteli firem, jež mají sídlo v České republice. Průzkum se letos zaměřil na oblasti zahrnující riziko, růst HDP, priority financování či nejaktuálnější výzvy, kterým podniky čelí, jako jsou digitální transformace finančního útvaru nebo robotické procesy automatizace.

 

Výsledkem průzkumu je celkem šest klíčových faktorů, které finanční ředitelé identifikovali jako ty, jež nejvíce ovlivní jejich firmu.

 

1. Růst nákladů

Více než polovina respondentů odhaduje, že zvýšení nákladů na provozování podniku, tedy nárůst cen materiá­­lu, pracovní síly a služeb, bude patřit mezi klíčové faktory představující riziko pro společnost. Téměř polovina (46 %) očekává nárůst počtu zaměstnanců, pro 95 % CFO budou personální náklady nákladovou položkou, která poroste nejvíce.

 

2. Big data

Využívání tzv. velkých dat patří podle CFO mezi tři hlavní trendy, které se dotýkají jejich společnosti. Výsledné odpovědi ale potvrzují, že je to stále spíše nové téma, protože 45 % finančních ředitelů odpovědělo, že tato data nevyužívají.

 

3. Robotizace a automatizace

Výsledky průzkumu ukázaly, že pro CFO je téma robotické automatizace procesů (RPA) stále spíše novou oblastí, u níž se dopady na firmu mohou jen obtížně předvídat. Pouze 6 % finančních ředitelů má pocit, že je jejich firma na robotickou automatizaci procesů (RPA) připravena. 65 % respondentů přitom uvádí, že RPA již jejich společnost řeší.

„Finanční ředitelé si uvědomují, že stále rozsáhlejší zavádění automatizace procesů – a to nejen ve finančním oddělení, ale napříč celou organizací – je v současné době digitalizace společností nevyhnutelné. Mnoho z nich však jen těžko odhaduje, jaké úspory by jim RPA mohla přinést,“ říká Jan Hejtmánek, odborník na robotizaci společnosti Deloitte.

 

4. Digitalizace

Z výsledků vyplynulo, že CFO připouštějí, že zpravidla nejsou hybateli tohoto nového trendu ve firmě. V porovnání se střední Evropou jsou více zdrženliví ohledně svého zapojení do řešení strategických otázek. Přínosy digitalizace v útvaru financí CFO vidí hlavně v digitalizaci dokumentů (69 %) a automatizaci opakujících se výstupů manažerského účetnictví (54 %). CFO hodlají digitalizaci ve svém útvaru zavádět postupně od jednotlivých procesů, zejména pak controlling (48 %) a celkovou digitalizaci finančního oddělení (47 %).

„Při porovnání s odpověďmi na úrovni CE regionu zjistíme, že CFO v ČR mají více srovnané priority a vyhraněný názor na konkrétní oblasti fungování finančního oddělení,“ říká Ladislav Šauer, partner v auditním oddělení společnosti Deloitte.

 

5. Ochota riskovat

Ekonomice se jako celku daří a finanční ředitelé to vědí, nicméně téměř dvě třetiny z nich (64 %) nepovažují aktuální období za vhodnou dobu pro podstupování větších rizik.

 

6. Úrokové sazby

Ve většině středoevropských zemí včetně ČR nemají finanční ředitelé v úmyslu měnit své strategie, pokud dojde ke zvýšení úrokových sazeb. Na jejich podnikání mají jen malý dopad. Nicméně 94 % CFO v České republice počítá s tím, že úrokové sazby v roce 2018 porostou.

 

soutez_casestudy

„Finanční ředitelé v ČR a celé střední Evropě vnímají rok 2018 optimisticky. Zároveň si jsou ale dobře vědomi možných překážek i faktu, že tak vysoký výkon ekonomiky nemůže fungovat dlouhodobě a že se s největší pravděpodobností blíží její cyklické zpomalení. Proto se budou snažit rizika v následujícím období omezovat,“ komentuje průzkum Martin Tesař, partner a vedoucí oddělení auditu v Deloitte.

 

Byl pro vás článek přínosný?