Hlavní navigace

Firemní procesy se nesmí ohýbat podle informačního systému...

5. 6. 2015

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Aleš Klečka, business konzultant pro oblast řízení a plánování výroby a logistiky ve společnosti Aimtec.

Jaká je aktuální situace na trhu s informačními systémy pro řízení výroby? Je aktuálně některý segment perspektivní – ať již podle velikosti nebo podle oboru činnosti firmy?

 

Situaci na trhu s IS pro řízení výroby je nutné rozdělit do dvou částí: ERP a APS systémy. ERP jsou schopné řídit/plánovat výrobu s ohledem na požadavky zákazníka v situacích, kdy společnost má dostatek zdrojů nebo poměrně jednoduchou výrobu. Nejsou ale vhodné pro situace, kdy je nutné řídit výrobu dle dispozic jednotlivých zdrojů (stroje, operátoři výroby, formy, jeřáby, atd.) – kapacitní plánování. ERP systém je v určité podobě nasazen snad v každé výrobní společnosti. Pro plánování je ale použit v drtivé většině Excel, který ovšem není pro takový účel určen. Perspektiva nasazení pokročilých nástrojů pro řízení výroby je tak u většiny firem. Obecně lze říct, že s růstem počtu výrobků, zdrojů nebo výrobních stupňů rostou přínosy APS systémů. Bez ohledu na obor činnosti nebo velikost společností.

 

Do Čech přicházejí investoři a české firmy se stávají součástí zahraničních vlastníků. Znamená to někdy také změny v IT infrastruktuře, určené pro řízení výroby? Jaké?

 

Příchod zahraničního vlastníka často znamená změnu v IT infrastruktuře s tlakem na unifikaci podnikového prostředí v celém holdingu. Vzhledem k poměrně nízkému rozšíření APS systémů ve výrobních společnostech v Evropě dochází k situacím, kdy je v České republice APS systém nasazen pro pilotní testování a následně rozšířen do zahraničních poboček.

 

Je častější případ, kdy se má IS přizpůsobit stávajícím firemním procesům, nebo naopak se mají firemní procesy modifikovat tak, aby odpovídaly požadavkům zvoleného informačního systému? Jak dlouho trvá, než se podaří sladit v praxi požadavky výroby i IT?

 

Firemní procesy se nesmí přizpůsobovat informačnímu systému. Každá společnost musí pro jejich podporu pořídit takový IS, který bude podporovat všechny jejich požadavky. To ale neznamená, že během implementace musí zůstat aktuální procesy kompletně beze změny. Implementátor IS by měl v rámci projektu aktivně navrhovat změny procesů, které povedou ke zvýšené produktivitě nejen výroby, ale i ostatních oddělení (hlavně nákup, prodej a logistika). Vzhledem k neustálému vývoji nejen v IT, ale i změnách technologií a zákaznických požadavků je spojení požadavků výroby a IT nikdy nekončícím bojem. Jen výjimečně jsou splněny všechny potřeby výroby na IT.

 

Zastaralé výrobní systémy mohou představovat bezpečnostní riziko. Některé výrobní řídicí systémy mohou pocházet i z doby, kdy ještě nebyly ani Windows ani Internet. Setkali jste s ve své praxi případem, kdy takové systémy běžely na překonaném (rizikovém) SW/HW? Řešili jste přechod na novější infrastrukturu – bylo to také z důvodů bezpečnosti?

 

Problém může být u starých ERP systémů vyvinutých interním IT, kdy ani IT oddělení společnosti nezná veškeré parametry systému. U takových systémů je problematický nejen vlastní rozvoj, ale i bezpečnost a napojení na ostatní systémy. APS systémy jsou doplňujícími systémy a nejsou závislé na stávající architektuře. Využívají kritická data pro řízení výroby, ale ne citlivá výrobní data. Bezpečnost je řešena standardní firemní politikou.

 

Jak je rozšířená obava z průmyslové špionáže? Řešíte otázky bezpečnosti proti úniku dat? Setkali jste s případy zneužití výrobních informací zaměstnanci nebo s případy hackerských průniků ze sítě, jejichž cílem bylo získat citlivá výrobní data?

soutez_casestudy

 

V rámci projektů na zavedení kapacitního plánování ve výrobních společnostech se s problematikou průmyslové špionáže setkáváme výjimečně. Pro kapacitní plánování nejsou citlivá data důležitá. Pokud již dojde ke zneužití dat, jsou jednotlivé případy řešeny interně, aby neohrozily pozici firmy u zákazníků.

Byl pro vás článek přínosný?