Hlavní navigace

Fond dalšího vzdělávání zakončuje třináct projektů

30. 11. 2015

Sdílet

 Autor: FDV
Třináct projektů pro širokou i odbornou veřejnost ukončuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Do projektů se zapojilo na 41.000 obyvatel ČR s hlavním cílem – zvýšit své uplatnění na pracovním trhu.

Pomoc potřebným, kteří si nemohou dlouhodobě najít práci nebo se po delším čase vracejí na pracovní trh, ale také studentům bez praxe, kteří se budou ucházet o své první zaměstnání, se prolíná prakticky veškerou činností Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Ve výsledku to platí také o projektech a aktivitách pro zaměstnavatele či odbornou veřejnost – FDV se u nich snaží bourat předsudky vůči uvedeným skupinám a celkově zkvalitnit jejich práci. „Fond dalšího vzdělávání je organizací, která stále více přispívá k lepšímu uplatnění občanů ČR na trhu práce. Jsem ráda, že se FDV daří naplňovat jeho krédo ‚Pomáháme vám najít místo v měnícím se světě‘,“ komentuje postavení této organizace ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

 

Stáže ve firmách a Stáže pro mladé představují nejznámější projekty Fondu dalšího vzdělávání zaměřené na boj s nezaměstnaností, nejsou to však jediné projekty se stejným obsahem. S řešením v podobě komunitního rozvoje přišly Pracovní návyky, které ve vybraných lokalitách ČR využily místních specifik k vytvoření nových pracovních míst. Projektem SEKO a jeho kurzy finanční gramotnosti prošly tisíce osob napříč celou republikou; aby se lidem odpovědné nakládání s penězi ještě více „dostalo pod kůži“, vznikl v rámci projektu animovaný seriál týkající se finanční gramotnosti (k dispozici jsou na www.zivot-bez-dluhu.cz). Další významnou skupinou ohroženou na trhu práce jsou lidé s handicapem, jimž se věnoval projekt Vzdělávání OZP.

 

Stranou pozornosti FDV nezůstalo ani tzv. neformální pečovatelství (projekt NePe). Neformální pečovatelé, kteří se starají o své postižené děti nebo nesoběstačné rodiče, mají řadu specifických problémů a analýzy projektu pomohou ke změnám k lepšímu. O šíření flexibilních forem práce, které usnadňují znevýhodněným skupinám návrat na pracovní trh, se zasloužil projekt METR. (Zatímco v ČR jsou zaměstnavatelé zvyklí nabízet zaměstnancům obvykle pouze plné úvazky – sdílená místa u nás využívá pouze 7 % firem –, v Německu podíl sdílených míst činí 20 % a ve Velké Británii dokonce 48 %.) Na sdružování podstatných informací pro všechny aktéry dalšího vzdělávání je zaměřen portál Koopolis s mnoha užitečnými funkcemi. Jde o trvalý výstup projektu Kooperace.

 

Uvedené projekty byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost či Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Spadají do projektového období 2007–2013, a proto již byly ukončeny nebo právě v těchto dnech končí. Nicméně na půdě Fondu dalšího vzdělávání některé z nich naleznou své pokračování (stáže, zvyšování socioekonomických kompetencí) a ve fázi příprav je navíc řada dalších.  

 

Miroslav Procházka, ředitel Fondu dalšího vzdělávání, svou organizaci charakterizuje takto: „Jsme fondem, v němž se sdružují informace, znalosti a odborníci na další vzdělávání. Pomáháme těm, kteří z nejrůznějších důvodů mají problém získat či udržet si práci, ale řada našich aktivit je rovněž zaměřena na odborné výstupy, které slouží i jako podklady pro další práci MPSV.“ 

 

K těm posledním patří například analýzy a metodiky pro projekty MPSV, jako je Sociální začleňování či Překvap. Přičteme-li k nim vedle již zmíněných projektů také tvorbu a aktualizaci Národní soustavy povolání, pak je zřejmé, že se FDV vyprofiloval jako klíčový tuzemský hráč na poli dalšího vzdělávání s pestrým přesahem. 

soutez_casestudy

 

Aktivity FDV tímto samozřejmě nekončí a chystá se další série projektů, které budou navazovat na zkušenosti stávajících.

Byl pro vás článek přínosný?