Hlavní navigace

Investice do nových technologií jsou aktuálnější než dříve

28. 3. 2018

Sdílet

 Autor: Luboš Wišniewski
Robotizace a nové technologie mohou podnikatelům pomoci překonat základní překážku jejich dalšího rozvoje, kterou je nedostatek pracovních sil, říká Petr Manda, ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Rok 2017 byl pro českou ekonomiku výjimečně úspěšný, jaké jsou výhledy na ten letošní?

Loňský rok byl excelentní, ekonomika rostla 4,5 %, firmám se dařilo napříč odvětvími, omezovaly je jen kapacity, především nedostatek pracovníků. Ekonomika pravděpodobně zpomalí v rychlosti růstu, ale i letošní rok bude stále příznivý. Podobně ale zůstanou zachovány i faktory, které podniky limitují. Otevírá se tak prostor pro debaty o investicích do nových technologií, do robotizace, aby se překonaly problémy s nedostatkem zaměstnanců.

 

Petr Manda, ČSOB


Není na to již pozdě?

Progresivnější firmy začaly tento problém řešit již dříve, ale stále není pozdě. Kromě trvajícího personálního nedostatku stále roste i tlak na mzdy, který zvedá náklady na lidské zdroje. I celkové klima je příznivé, ekonomika roste, banky jsou v dobré kondici, mají dostatek likvidity a cena úvěrů je nízká. Navíc jsou k dispozici i nástroje investiční podpory. Spolupracujeme s Evropskou investiční bankou, zprostředkováváme podporu Evropského investičního fondu, například s využitím programu InnovFin. Ten je určen pro široké spektrum inovativních a dynamicky rostoucích podniků, které ne vždy jsou schopné kvalifikovat se pro EU dotace nebo standardní bankovní úvěry.

 

Očekává se růst úrokových sazeb, nemůže úvěr podnikatele ohrozit?

S dalším zvyšováním úrokových sazeb ze strany České národní banky musíme s velkou mírou pravděpodobnosti počítat i v roce letošním. Zásadní zvýšení se pak očekává v roce 2019, kde ve svých prognózách Česká národní banka uvažuje o posunu sazeb směrem vzhůru až o 1%. V eurozóně se předpokládá zahájení cyklu zvyšování úrokových sazeb v průběhu příštího roku. Našim klientům proto nabízíme fixování úroku až na dobu několika let. Pro ně to znamená jistotu, že je rostoucí úrokové sazby nedovedou do ztráty nebo nezpůsobí kolaps jejich podnikání. Podobně můžeme pro naše klienty zajistit i fixní směnný kurz koruny vůči vybraným měnám, který může být důležitý pro podniky, jež se věnují zahraničnímu obchodu. Výjimečné nejsou ani případy, kdy firma sjednává úvěr v cizí měně – pak může využít obojí, tedy fixaci úrokových sazeb i fixaci směnného kurzu.

 

Mají podniky o takové zajištění úrokových a měnových rizik zájem?

Předně se na ně snažíme naše firemní zákazníky aktivně upozorňovat. Zažili jsme dlouhé období stále se snižujících úrokových sazeb, měnové intervence České národní banky udržovaly kurz koruny na stálé úrovni. Ostražitost vůči rizikům tak u řady podnikatelů mohla být oslabena. Většina firem možnost zajištění úrokových a měnových rizik vítá, jen sporadicky vidíme odmítavé stanovisko. Obvykle je to u menších firem, jejichž management má dojem, že by přišel o výhodu, pokud by se trh vyvíjel opačným, pro ně výhodným směrem. Z našeho pohledu je to ale zbytečný hazard, podniky tu nejsou proto, aby spekulovaly na finančních trzích, jejich hlavním zájmem by mělo být zajistit si podmínky pro rozvoj svého podnikání.

Ještě je důležité připomenout, že se věnujeme řízení rizik ve všech životních fázích podnikání, netýká se to jen financování. Staráme se i o pojištění, optimalizaci řízení podniku a jeho majetkové struktury… Součástí naší banky je i poradenská společnost ČSOB Advisory, která zajišťuje expertizy v jednotlivých oborech podnikání.


Příznivá ekonomická situace nemusí trvat věčně. Jsou firmy na příchod krize připraveny lépe než před deseti lety?

Petr Manda, ČSOBUrčitě. Ostatně jsou na ni připraveny lépe i banky. Krize z let 2007–2009 nám uštědřila lekci, kterou si ještě dobře pamatujeme. Globální ekonomika tehdy žila po mnoho let v neustálém růstu, úrokové míry vytrvale klesaly a nikdo si už nedovedl představit nic jiného. Přes všechny problémy ale Česko překonalo špatné časy velmi dobře, bankovní systém zůstal zdravý a nezabředl ani do likviditní, ani do kapitálové krize. Navíc je u nás velmi dobrá spolupráce bank s regulátorem trhu, tedy s Českou národní bankou, jejímž úkolem je mimo jiné chránit trh před důsledky případné krize.

Dalším faktorem, který se mezitím změnil, je profesionalizace managementu. My to vidíme především ve finanční oblasti, kde i menší podniky mají často kvalifikovaného odborníka na finanční řízení. V případech, kdy tomu tak není, například proto, že firma nedosahuje kritické velikosti, aby se jí vyplatilo mít vlastního finančního manažera, podáváme pomocnou ruku my. Jednak tím, že nabízíme transparentní a jednoduše uchopitelné produkty, jednak využitím služeb našich poradenských skupin.

 

Není jedním z rizik i nutná generační obměna u managementu nebo vlastníků firem?

Ano, je to aktuální problém v České republice. Právě totiž nastává doba, kdy velký počet „otců zakladatelů“ firem, které vznikly v devadesátých letech, končí či uvažuje o jiné formě svého zapojení. Většinou proto, že již dosáhli věku, kdy s aktivní podnikatelskou činností chtějí nebo musejí skončit. Častý je generační transfer v rámci rodiny, běžný je i prodej managementu firmy nebo třetí straně. Jako plnoformátová banka se snažíme byt partnerem i v této oblasti. Bohužel řada majitelů problémy, které mohou nastat při předání firmy novému majiteli, podceňuje.


Kde dělají majitelé hlavní chyby?

Většina z nich si neuvědomuje, jak složitý a dlouhodobý proces to je. Postoupit fungující firmu je úplně jiný úkol, než prodat tovární halu nebo jinou nemovitost. Málokdo počítá s tím, že si generační obměna vyžádá hodně času, často i dva roky. Přitom jde o řešení klíčového problému, který – pokud se neudělá dobře – může mít fatální důsledky. Nejistota ohledně dalšího pokračování činnosti podniku může poškodit odběratelsko-dodavatelské vztahy nebo může mít demoralizující vliv na zaměstnance. Původní vlastníci se často neorientují ani v obchodní hodnotě své společnosti; zde jsme připraveni přijít a dát odborný a nezávislý pohled na věc. Další otázkou je vypořádání vlastnických podílů, to bývá často spojeno s úvěrem pro nové majitele, či pro společnost samotnou.

Navíc máme i silné privátní bankovnictví, které může po vypořádání ošetřit zdroje, jež prodávající získá. Naše bankovní skupina tak poskytuje komplexní formát služeb, které zahrnují všechny stránky transakce.


Znamená to, že poskytujete běžně kombinaci bankovních a poradenských služeb?

Je to naše dlouhodobá strategie. Zakládáme si na tom, že jsme vztahová banka, pro podniky chceme být partnerem, se kterým spolupráce dává smysl. Jsme připraveni na to, že s klienty budeme řešit jejich strategická rozhodnutí, a věříme, že oni se na nás budou moci spolehnout.


Neobáváte se ohrožení ze strany technologií a rozmáhajícího se fintech sektoru?

Svou činnost stavíme na kvalitě bankéřů, kteří jsou schopni firmám pomoci s jejich podnikáním. Aktivně je upozorňujeme na rizika, nebo naopak pomáháme uvolnit jejich skrytý potenciál, pomáháme jim v pronikání na nové trhy. V této politice chceme pokračovat i nadále; jsem přesvědčen, že to nemůže jednoduše nahradit technologický start-up. Navíc máme silné regionální zastoupení, které nám umožňuje aktivně podporovat firmy i mimo hlavní centra. Díky spolupráci s Českou poštou máme i hustou síť kontaktních center a naši firemní klienti mohou využívat služeb Poštovní spořitelny například pro odvod hotovosti.

To ovšem neznamená, že se novým novinkám a digitalizaci vyhýbáme. Je to právě naopak a sami předpokládáme, že rutinní bankovní operace budou postupně plně elektronizovány. Přestože stavíme na tradičních hodnotách, snažíme se být v bankovních inovacích a v implementaci nových technologií na špičce. Jako banka nechceme usnout na vavřínech své historické společenské role, proto vyvíjíme stále nové služby. Ty jsou často podpořeny moderními technologiemi a přinášejí vysokou přidanou hodnotu.

 

Předpokládám, že většina těchto novinek se objeví ve vašem novém elektronickém bankovnictví...

Petr Manda, ČSOBJe to tak. Když porovnáme běžné elektro­nické bankovnictví pro fyzické osoby a pro podniky, paradoxně vidíme, že to první poskytuje větší komfort obsluhy. Příčinou jsou různé procesní a legislativní překážky, které se v případě on-line bankovnictví pro firmy objevují. Nám se podařilo tyto obtíže překonat a jako první na trhu jsme přišli s plnohodnotným elektronickým bankovnictvím pro firemní klientelu, do kterého jsme implementovali všechny funkce, jež jsou standardem v retailu. ČSOB CEB není jen prostředek platebního styku, ale je to současně nástroj pro finanční management. Umožňuje třeba správu úvěrů, platebních karet, spořicích účtů nebo operace na finančních trzích. Veškerá komunikace je v elektronické podobě, pro autorizaci lze využít elektronický podpis, klienti mají k dispozici všechnu smluvní dokumentaci v elektronickém archivu, papírovou agendu jsme prakticky eliminovali. Od počátku jsme celý systém koncipovali modulárně, takže budeme moci pružně přidávat další funkcionality. Dále chystáme i mobilní aplikaci, která zjednoduší přístup k většině funkcí elektronického bankovnictví i z chytrého telefonu. Všechno směřuje k tomu, abychom našim klientům co nejvíce zjednodušili život. Zatím jsme na nové bankovnictví převedli přes deset tisíc klientů a máme velmi pozitivní ohlasy.

 

Je ČSOB CEB vhodný i pro velké korporace?

Jednoznačně ano, systém není jen víceuživatelský, ale podporuje různé role jednotlivých uživatelů. To znamená, že každý pracovník má přístup jen k těm funkcím aplikace, pro něž má kompetence. Příkladem může být situace, kdy účetní připraví sadu příkazů k úhradě a majitel firmy nebo jiný pověřený pracovník má příslovečný „prst na spoušti“ a může zadané operace autorizovat. Podporujeme i práci účetních firem, které mohou přepínat mezi účty svých klientů. V blízké době spustíme také speciální nástroj (tzv. Business Connector), kterým jsme schopni propojit elektronické bankovnictví s firemním informačním nebo účetním systémem. Největší důraz klademe na bezpečnost, a proto se nemusejí obávat pracovat s naším elektronickým bankovnictvím ani klienti, kteří obchodují ve velkých finančních objemech.


Heslem dneška je flexibilita, která zahrnuje i schopnost hledat nové partnery i trhy. Můžete firmám pomoci i v této oblasti?

Již historicky jsme se snažili propojovat mezi sebou naše klienty v případech, kdy jsme usoudili, že by to pro ně mohlo znamenat oboustranný obchodní přínos. Nové technologie nám umožnily posunout tuto strategii na mnohem vyšší úroveň. Díky tomu, že jsme členem skupiny KBC, mají firemní klienti ČSOB nově možnost využívat globální aplikaci Trade Club, která výborně zapadá do naší mozaiky digitalizace vztahu s klientem. Trade Club obsahuje jak encyklopedickou databázi informací o světových trzích, tak umožňuje aktivně vyhledávat a kontaktovat důvěryhodné obchodní partnery, a to v tuto chvíli již v 33 zemích světa. Využívají se přitom postupy a zkušenosti, které jsou obvyklé u sociálních sítí. V současné době mezi členy klubu patří více než 16 tisíc firem ze 33 zemí a počet uživatelů i počet zapojených trhů neustále roste. ČSOB Trade Club přichází v pravý čas, pozorujeme, že i menší a střední firmy by ve stále větší míře rády navázaly spolupráci na vzdálených trzích, ale zatím jim pro to chyběl nějaký jednoduchý nástroj. Našim klientům jsme schopni pomoci i v následujících fázích, tedy při realizaci exportu nebo importu, a to formou poradenství, financování nebo poskytováním záruk a akreditivů.

soutez_casestudy

Flexibilita je klíčovým faktorem na všech frontách, týká se jak bank, tak i firem a jejich zaměstnanců. Flexibilita je cestou, jak překonat komplikace, které mají podniky dnes i jimž budou muset čelit zítra. Nebude jich málo, aktuálně se potýkáme s důsledky eroze středního technického vzdělávání, chybí nám orientace na perspektivní obory s vysokou přidanou hodnotou.V dobrých časech vítězí skoro všichni, ve špatných jen ten, kdo myslel na více kroků dopředu.

 

Petr Manda
výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB


Petr Manda, ČSOBVystudoval Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, má dvacetiletou praxi v bankovnictví a do ČSOB nastoupil v srpnu 2005 jako ředitel regionální korporátní pobočky v Praze. Je výkonným ředitelem divize firemního bankovnictví ČSOB a prostřednictvím třiceti šesti poboček obsluhuje podnikatele a malé i střední firmy na celém území České republiky. Ve svém volném čase rád jezdí s rodinou po horách, v létě na kole a v zimě na běžkách.

Byl pro vás článek přínosný?