Hlavní navigace

Jaké jsou trendy pro nábor IT zaměstnanců?

25. 6. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pandemie covidu-19 ovlivnila podstatným způsobem nejen to, jak firmy pokračují ve svém byznysu, ale také jak vyhledávají nové pracovníky a snaží se o retenci těch současných. Podstatné změny se týkají především IT specialistů.

Globální průzkum v tomto směru uskutečnila personální agentura Robert Half Technology a její studie poukazuje na několik zjevných trendů. Pandemie pomohla firmám přijímat změny, nalézt flexibilitu a modernizovat strategie náboru nových pracovníků. Kromě komplikací organizace zjišťují, že nová situace má i některé další pozitivní efekty. Mezi hlavními přínosy se zmiňuje častější komunikace s vedením firmy, lepší spolupráce a zvýšená schopnost inovovat. Tři z deseti respondentů uvedli také jako jeden z pozitivních důsledků zefektivnění vnitrofiremních procesů.

Rychlý virtuální nábor

Pohovory s uchazeči o zaměstnání se často odehrávají na dálku. Správné ohodnocení především jejich neverbálních projevů může být tak složitější a snažit se získat nové dovednosti musejí i sami HR manažeři. Uskutečnění pohovorů na dálku současně umožnilo zrychlit náborový proces, což přispělo i k jeho efektivitě. Společná volná místa v kalendáři se pro obě strany hledají mnohem snáze, protože uchazeči nemusejí nikam cestovat, a časové okno vyhrazené na pohovor tak může být mnohem kratší.

Počet pracovních míst vykonávaných na dálku roste

Práce na dálku může znamenat práci na opravdu velkou vzdálenost. 

Možnosti flexibilní práce rostou a současně tak stoupají její zastoupení – IT obory jsou v tomto směru velmi v popředí. Posun od občasného nebo většinového home office do režimu home office trvalého má však jeden závažný důsledek: přestává být podstatná nutnost se dostavovat na pracoviště a práce na dálku může znamenat skutečně velkou vzdálenost. 

Pro personalisty je tato nová situace mincí, která má dvě strany. Takovou pozici je sice možné snáze obsadit, protože potenciální pracovníky je možné hledat v širší oblasti, ale zpracování došlých poptávek může být obtížnější, protože se jich zákonitě sejde více. I pro uchazeče je snazší rozeslat větší množství životopisů, když vědí, že to pro ně neznamená ani dostavit se k fyzickému pohovoru, protože i nábor se zpravidla uskuteční virtuálně.

Obava z vyhoření pracovníků

Průzkumy ukazují, že v téměř polovině případů k fluktuaci zaměstnanců přispěje nadměrná pracovní zátěž a vyhoření. Je to podstatně závažnější faktor než snížení nebo stagnace platu či nespokojenost s vedením firmy.

Požadavky na měkké dovednosti

Soft skills mohou pomoci k získání nového místa více než technické znalosti.

Tzv. měkké dovednosti (soft skills) jsou žádány stále, na významu ale nabývají schopnosti přizpůsobit se změnám a komunikace. Za nimi následuje dovednost orientace na detail, obchodní duch, kritické myšlení, schopnost vedení a přístup k řešení problémů. Všechny tyto dovednosti mohou pomoci k získání nového místa více než technické znalosti, protože ty je zpravidla možné si doplnit v praxi.

soutez_casestudy

Mění se úzkoprofilové pozice

Nedostatek IT specialistů na trhu práce sice stále trvá, ale pandemie covidu-19 změnila strukturu poptávky po určitých pozicích. Především stoupl zájem o vývojáře, pracovníky uživatelské podpory i o bezpečnostní experty. Programátoři jsou žádáni především pro vývoj nových aplikací a softwarových služeb. Ve vývoji aplikací se uplatňují nové technologie, jako je např. virtuální realita.

Větší počet zaměstnanců pracujících z domova a přistupujících k podnikovým systémům na dálku znamená také zvýšenou potřebu zajištění bezpečnosti i pracovníků podílejících se na správě systému a podpoře uživatelů.

ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

 

CFOworld si můžete objednat i jako klasický časopis. Vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách v oblasti práce finančních ředitelů, tj. ukázat, že svět financí není jen světem nudných čísel a účetnictví, že jde především o lidi, kteří mají velký smysl pro zodpovědnost a často řeší úkoly i mimo oblast finančního řízení, monitoringu a kontroly finančních procesů, plateb, cash-flow, finančního plánu a rozpočtu a vytváření strategických projektů.

Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice.

Byl pro vás článek přínosný?