Hlavní navigace

Kam kráčíš, treasurere, aneb o čem byla letošní konference TMF?

26. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © intheskies - Fotolia.com
Zejména přednáška analytika Aleše Michla vybudila posluchače k zájmu a otázkám, přestože neuvedla příznivé prognózy. Hovořil totiž o tom, jak se řeší předlužení státu, o recesi a čištění bilancí, „nakopávacích“ mechanismech v ekonomice (jsou jimi: snížit platy, oslabit kurs měny a snížit ceny energií – jde tedy o poměrně politicky nereálné metody).

Treasury manažeři se 6. června 2013 setkali v českém hlavním městě na tradičním Treasury Management Fóru. Místem letošního, v pořadí již jedenáctého celodenního setkání se stal hotel Don Giovanni. Cílem fóra byla výměna praktických zkušeností a názorů z oblasti treasury managementu, seznámení s novinkami u jednotlivých poskytovatelů softwaru, bank a společností souvisejících s finančními činnostmi podniků, představení nových trendů. Akce je samozřejmě místem pro setkávání osobností a odborníků z této sféry.

Čeští a slovenští experti – treasury manažeři a experti z finanční sféry – vyslechli v dopoledním a odpoledním bloku řadu zajímavých přednášek. Dopolední část byla zaměřena více na oblast evropské spolupráce a obecnější témata.

 

Likvidita v pohledávkách představuje velké riziko

V úvodu semináře vystoupil Richard Raeburn, předseda EACT (European Association of  Corporate Treasurers), který po šesti letech zavítal do Prahy a přítomné seznámil s tím, jak evropská asociace lobbuje v Bruselu ve prospěch evropských treasurerů, čili jak bojuje v otázce hrozících daní z finančních transakcí. O benchmarkinku jako o prvním kroku k zefektivnění řízení treasury procesu pohovořila ředitelka Treasury & Trade Services Solution Sales ze Citibank paní Melanie Girouard. Optimální řízení likvidity v regionu střední a východní Evropy pak představila Laura Milani, Client Advisory z BNP Paribas Fortis. Tato evropská banka působí v 80 zemích světa a zaměstnává 190 tisíc lidí, z toho jich je 145 tisíc v Evropě. K jejímu „core businessu“ patří  retailové bankovnictví, investiční řešení a korporátní a investiční bankovnictví (v Evropě má 150 korporátních bankovních center).

V dopoledním bloku pak ještě vystoupil Martin Růžička, ředitel (Country Manager) skupiny Coface, světového leadera v pojištění pohledávek. Hovořil o pojišťování pohledávek a ochraně proti neplacení, o rizicích a rizikových odvětvích. Obchodní pohledávky podle něj běžně představují 30 až 40 procent běžných aktiv, přičemž likvidita v pohledávkách představuje velké riziko. Dále představil strukturu pojištění pohledávek, rozsah (pokrytí) pojištění, typy krytí a rizika, důsledky a dopady. Například krize eura vyústila v bankovní krizi a vedla ke zpomalení konečné spotřeby, většímu počtu bankrotů a snížení hodnoty aktiv. Upozornil i na okolnosti související s rozvojem čínské ekonomiky, kdy v Číně roste počet bankrotů a klesají ceny komodit. Připomenul počet bankrotů a pohledávek, kdy zhodnocování/znehodnocování aktiv má vliv i rychlý růst cen ropy. Zmínil i vývoj insolvencí v České republice a v celém regionu střední a východní Evropy: V počtu insolvencí vede Rumunsko, následuje Maďarsko a Srbsko, ČR je na 4. místě. Meziročně (2012 až 2011) nastal pokles v Estonsku, Lotyšsku, Srbsku a Ukrajině, v ostatních se počet insolvencí zvedl. Doba řešení insolvencí se v regionu snižuje – zatímco v roce 2003 se pohybovala okolo devíti let, v roce 2011 to byly už jen čtyři roky. Podle odhadu Coface se očekává další pokles ekonomik eurozóny a další rozvoj „prosperujících“ ekonomik – tedy USA, Číny a dalších východních trhů. Dále se pak věnoval hodnocení jednotlivých segmentů průmyslu v rámci středoevropského regionu i světa, přičemž za riziková odvětví označil stavebnictví, maloobchod, kovovýrobu a potravinářství a zemědělskou výrobu. Platební procesy přes SALMON TMS představili výkonný ředitel Salmon Software Gary Thomas a Client services Pavel Jiráček. O efektivním zajišťování společností přednášel Endri Llabuti, Sales and Account Executive pro Českou republiku ze společnosti Bloomberg.

 

Historik vše vyčte z poměru italské liry a marky

V odpolední části programu představili pět megatrendů v regionu střední a východní Evropy pánové Aleš Michl, analytik a Michal Štoček, ředitel, z Raiffeisenbank. Zejména přednáška analytika Michla vybudila posluchače k zájmu a otázkám, přestože neuvedla příznivé prognózy. Hovořil totiž o tom, jak se řeší předlužení státu, o recesi a čištění bilancí, „nakopávacích“ mechanismech v ekonomice (jsou jimi: snížit platy, oslabit kurs měny a snížit ceny energií – jde tedy o poměrně politicky nereálné metody). Ukázal vývoj poměru italské liry vůči německé marce a dal vše do souvislosti s politickým a ekonomickým vývojem na světových a evropských trzích a vývojem (růstem) na akciových trzích. Takto uvařený „guláš“ bude jistě zdrojem mnoha úvah a přemítání účastníků konference.

O dopadech nového občanského zákoníku (OZ) na finanční transakce hovořili odborníci z KPMG Česká republika, konkrétně ředitel Zdeněk Tůma, Senior Konzultant Vladimír Dvořák a manažer Lukáš Bajgar. Představili přehled současných regulatorních změn a jejich dopady, chystanou změnu soukromého práva a dopady na subjekty vstupující do novely OZ. Podle jejich slov se změny nejvíce dotknou finančních institucí a pojišťoven, tedy sektoru bankovnictví a dále sektorů realitního a stavebního. Jak uvedl Zdeněk Tůma, doba před rokem 2008 se už nevrátí, nyní se zvyšuje tlak na appreciaci. „Evropa je jako celek předlužená, je zde malý manévrovací prostor.“ Závěr odpolední části patřil představení novinek pro mobilní zařízení společnosti Thomson Reuters, zajímavému projektu Risk diverzifikací a investování korporací na finančním trhu a EMIR požadavkům na reporting korporací od společností 360 Treasury Systems a Clearstream Banking (Deutsche Börse Group).

soutez_casestudy

 

Během celého dne probíhal v přilehlých sálech doprovodný program, sestávající z partnerských miniworshopů a prezentací zúčastněných firem. Konference byla pořádána pod záštitou České Asociace Treasury jako odborného garanta, akci pak organizačně připravila a zajistila firma top vision.

Byl pro vás článek přínosný?