Hlavní navigace

Konečně dobrá zpráva: HDP rostl rychleji než se čekalo

12. 11. 2010

Sdílet

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 12. listopadu.

O silná tři procenta proti třetímu čtvrtletí 2009 stoupl letos od července do září objem HDP České republiky podle prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ukázal tak na další zrychlení růstu ekonomiky, stejně jako ve srovnání s předchozími třemi měsíci (+1,1 %). Výsledky jsou pozitivním překvapením.

 

Drahomíra Dubská„Blesk“ odhad bleskem z čistého nebe? 

ČSÚ vydává tento flash odhad HDP především podle informací z nabídkové strany ekonomiky, ne tedy podle klasických tří výdajových položek, z jejichž vývoje je pak výdajovou metodou zjišťováno výsledné tempo ekonomiky. Zpřesňovány jsou v dalším odhadu i další propočty zejména podle doplněných dat. Odchýlí se tedy následná informace o růstu české ekonomiky od právě zveřejněného příznivého čísla?

 

Budoucí spotřeba a úspory domácností 

Překvapit může spotřeba domácností především v meziročním srovnání, neboť právě ve třetím čtvrtletí 2009 byl zaznamenám meziroční pokles hrubého disponibilního důchodu domácností, což je speciální ukazatel národních účtů měřící relativně podrobnou strukturu jejich příjmů (na druhé straně bilance pak i výdaje dělené na spotřebovanou a nespotřebovanou část příjmů). Základna minulého roku je tedy velmi nízká, odražení od ní může být při pozitivním vývoji na trhu práce možná docela razantní. Záleží však na tom, v jaké míře se lidé rozhodli více ze svých zlepšených celkových příjmů odkládat a jaký díl ponechali na spotřebu – v krizovém roce 2009 jejich výdaje na spotřebu fakticky stagnovaly (+0,04 % proti roku 2008), jejich hrubé úspory klesly o 11 procent. Riziko chudoby podle metodiky Eurostatu je v ČR nejnižší v EU 27, stagnaci nebo mírný růst spotřeby zaznamenalo v roce 2009 kromě ČR už jen sedm zemí unie.

 

Bez podnětu investic 

Firemní investice nesílí. I když v evropském srovnání u investic firem soukromého sektoru nevypadá pokles v krizovém roce 2009 tak drasticky jako v jiných zemích (v relaci k HDP patřila ČR v intenzitě poklesu do první „lepší“ třetiny zemí EU 27), jejich cenový vývoj neukazuje – alespoň v průmyslu – ani v posledních měsících zlepšení. Výrazně sílí jen investice do fotovoltaických elektráren, jejichž objem může v tvorbě hrubého fixního kapitálu na výdajové straně HDP udělat své.

Zahraniční obchod vykazuje nominálně velmi vysoká tempa růstu, v reálném vyjádření byla letošní první dvě čtvrtletí také silná. Ve třetím čtvrtletí však již vývoz ani dovoz v běžných cenách mezikvartálně dále nezrychloval. A objemově zřejmě klesl i export aut, ovlivňující tradičně jeho celkovou dynamiku.

 

Silná nabídka 

Výdajová strana HDP je tedy nyní spíše jen věc spekulací. Opěrné body nabídkové strany jsou již podloženy čísly. Ve třetím čtvrtletí byl průmysl proti stejnému období roku 2009 o 11 % výše. Služby sice reagují za zlepšení v ekonomice pomalu, ale jejich část vázaná na výrobu vzrostla meziročně už znatelně, i když v tempu skoro trojnásobně slabším než průmyslu. Maloobchod se také zlepšil. Zaměstnaných v ekonomice už bylo téměř stejně jako ve stejném období loni. O pokračujícím doplňování skladů hovoří tempa růstu cen pro mezispotřebu, které je u cen průmyslových výrobců velmi rychlé. Ve výsledku pak tato data ukázala překvapivou akceleraci tempa růstu české ekonomiky v letošním třetím čtvrtletí, a to meziročně i v mezikvartální dynamice. Přesnější odhad přijde v prosinci.

 

Autorka je analytičkou Českého statistického úřadu

 

 

CS24

Více na:

http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpoh111210.doc

Byl pro vás článek přínosný?