Hlavní navigace

Metaverzum: Nové obzory pro digitální ekonomiku

17. 5. 2023

Sdílet

Metaversum Autor: Depositphotos
Metaverzum představuje další fázi průmyslové revoluce, další krok ve vývoji internetu – megatrend, který je teprve v prvních fázích. Investování do metaverza pro nás znamená mnohem víc než jen sociální a herní platformy s VR headsety.

Zahrnuje širokou škálu existujících odvětví a sektorů, které mohou pomoci budovat a osídlovat virtuální světy a vytvářet prostředí a ekonomiky, které jsou skutečně digitální. Web 3.0 bude poháněn strojovým učením, umělou inteligencí technologií blockchain a infrastrukturou pro edge computing – to vše je nezbytné, pokud chceme uvolnit obrovský potenciál stále více 3D, real-time a pohlcujícícho metaverza.

„V rané fázi se domníváme, že největší příležitost mají ti, kteří se podílejí na rozvoji infrastruktury, jež je nutná k tomu, aby metaverzum dosáhlo svého skutečného potenciálu. Poté budou digitalizovány zážitky a aktiva z reálného světa, což uživatelům umožní plynule přecházet z jednoho zážitku do druhého. Myslíme si, že je to příliš velká příležitost na to, aby ji společnosti ignorovaly. S klesajícími náklady a stoupajícím rozšířením se objeví masivní příležitost k růstu, přičemž noví konkurenti budou pravděpodobně schopni využívat rychlost rozšíření, která by mohla v dlouhodobém horizontu zničit celé zdroje příjmů zavedených hráčů,“ vysvětluje Patrick Garvin, produktový ředitel společnosti Invesco. Kolem tohoto tématu se v posledních 12 měsících strhla velká mela, přičemž odpůrci naznačovali, že tento koncept si vymyslely velké technologické společnosti, aby odvedly pozornost investorů od zpomalujícího se růstu příjmů a klesajícího počtu uživatelů.

Web 3.0 bude pravděpodobně doplňovat Web 2.0, nikoliv jej nahrazovat, a že metaverzum se bude pohybovat na pomezí obou. Těžko říct, zda uvedení nového zařízení urychlí jeho přijetí nebo jaký katalyzátor může urychlit používání přijatých standardů. V Invescu však věří, že bude schopno přitáhnout ekonomickou aktivitu v hodnotě bilionů dolarů a pravděpodobně donutí podniky znovu radikálně přehodnotit své digitální strategie. Investice do metaverza nemusí být jízdou na horské dráze. Jsou zastánci disciplinovaného přístupu – takového, který respektuje ocenění a fundamenty a neextrapoluje tempo nedávných pandemických trendů do nekonečna. „Nedomníváme se, že je nutné zaměřit expozici na několik vybraných společností a snažit se předvídat ‚vítěze‘ nyní v tématu, které může trvat desítky let. Spíše bychom doporučovali hledat diverzifikovanou expozici napříč subsektory v zavedených společnostech s odbornými znalostmi a zkušenostmi s realizací, které mohou těžit z růstu metaverza,“ upřesňuje Patrick Garvin.

Jak velký je potenciální trh?

I když již nyní lze pozorovat mimořádné případy využití metaverza, jsme teprve na začátku jeho vývoje. „Domníváme se, že se jedná o několikaleté investiční téma – které spočívá ve vybudování infrastruktury potřebné k tomu, aby metaverzum dosáhlo svého skutečného potenciálu. V této fázi je třeba nejvíce investovat a pokročit v segmentech výpočetní techniky, hardwaru, sítí a platforem hodnotového řetězce metaverza,“ říká Patrick Garvin.

Se zlepšováním technologií se pravděpodobně zrychlí rychlost rozšiřování pro nové společnosti, což povede k dalšímu narušení a pravděpodobně i k vítězům, o kterých jsme zatím ani neslyšeli. Náklady se pravděpodobně sníží a míra přijetí pravděpodobně vzroste. To by To by mohlo vést k explozivnímu růstovému potenciálu, který by mohl do metaverza přitáhnout obrovskou škálu ekonomických aktivit. Jak velký tento trh bude? V jedné oblasti lze pravděpodobně najít shodu, a to že bude pravděpodobně velký, s významným potenciálem růstu trhu metaverza. Na přesné předpovědi je však zatím příliš brzy, hodně záleží na vaší definici metaverza. Očekává se, že jen komponenty a hardwarové prvky hodnotového řetězce metaverze porostou v příštím desetiletí 43% tempem, do roku 2025 dosáhnou přibližně 300 miliard dolarů a do roku 2028 830 miliard dolarů, přičemž některé odhady předpokládají, že v příštím desetiletí půjde dokonce o trh v hodnotě bilionu dolarů.

Jiný pohled na věc je takový, že celosvětový sektor hardwaru, širokopásmového připojení a her měl podle odhadů v roce 2021 hodnotu přibližně 2,6 bilionu dolarů a do roku 2025 se očekává jeho růst tempem 7,4 % CAGR. Invesco očekává, že aplikace specifické pro metaverzum budou v těchto segmentech i nadále zaujímat podíl na trhu, což bude pro společnosti v těchto oblastech významným motorem výdělků. Za předpokladu, že budou digitalizovány ekonomické aktivity, zážitky a zboží v reálném světě, lze uvažovat o celkovém adresovatelném trhu jako o velmi malém, ale rostoucím procentu globálního HDP. Na tomto základě by ekosystém Metaverza musel mít pouze 1,2% penetraci globální ekonomiky, aby dosáhl velikosti trhu 1 bilionu dolarů. Samotný rozsah případů použití vede k názoru, že to není nereálný odhad. Analytici Citi odhadují, že celkový adresovatelný trh (TAM) metaverza by mohl do roku 2030 dosáhnout 8–13 bilionů dolarů. To vychází z definice bez ohledu na zařízení a předpokládá, že metaverzum představuje 30–40 % digitální ekonomiky, která by sama o sobě mohla do roku 2030 představovat 20–25 % globálního HDP. Jejich užší definice založená na uživatelích se zařízeními VR/AR udává TAM ve výši 1–2 bilionů dolarů. Velká část počátečního růstu příjmů metaverza bude pravděpodobně pocházet ze Severní Ameriky, a to díky vyšší akceptaci pokročilých technologií, většímu počtu začínajících firem zaměřených na metaverzum a zdravému hernímu sektoru, který vytváří tržní příležitosti.

Co se považuje za akcie metaverza?

Aby bylo možné investovat do metaverza, musíme se pokusit zúžit celý trh na to, co bychom považovali za vhodné investiční univerzum zaměřené na zachycení příležitostí v celém hodnotovém řetězci Metaverza (MVC), spíše než čistě na „výnosy z metaverza“.

Metaverzum jako investiční téma zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací a nabízí příležitosti pro společnosti s různou tržní kapitalizací. Příležitosti by se neměly omezovat pouze na tyto oblasti – jak se tempo vývoje zrychluje, budou se objevovat nové a zajímavé možnosti v různých oblastech.

Užitečný způsob přemýšlení je rozdělit soubor příležitostí, které jsou k dispozici. Metaverse Value Chain (MVC) se člení do sedmi různých kategorií. První fáze budování pravděpodobně zaznamená nejvíce příležitosti pro společnosti v kategoriích: IT – technika, hardware, platformy, a sítě. Jakmile bude infrastruktura vybudována, dojde ke změně. Nástroje a standardy se pravděpodobně stanou důležitější, protože budou zdrojem protokolů a vyhledávačů, které budou sloužit jako standardy umožňující interoperabilitu mezi různými digitálními světy.

Širší záběr je nezbytný vzhledem k tomu, že téma je stále ve velmi raném stádiu. Je také obtížné přimět společnosti, aby zveřejnily svou expozici vůči metaverzu, ale každá společnost, která splňuje jedno z kritérií, pro zařazení, si zaslouží včlenění do investičního prostoru. Například společnost TSMC je největším výrobcem polovodičů na světě a více než 90 % jejích celkových příjmů pochází z výroby polovodičů. Ví se, že více než 80 % těchto polovodičů jde buď do mobilních zařízení, osobních počítačů, spotřebitelských zařízení, serverů nebo jiných výkonných výpočetních segmentů. Neví se však, kolik z toho jde přímo do specifických aplikací metaverza – a je nepravděpodobné, že by to věděla i společnost TSMC. Totéž lze říci o společnosti Nvidia a jejích grafických procesorech. Pro Invesco jsou však tyto společnosti zcela jasně v investovatelném prostoru. Podle jejich názoru je konstruktivnější zaměřit se na odhad expozice vůči „Metaverse Value Chain“.

V případě společností, jako je Tencent, by definice MVC pravděpodobně zahrnovala veškeré příjmy z her, sociálních sítí a cloudu a postupně se zvyšující podíl příjmů z plateb. Všechny tyto segmenty jsou klíčovými součástmi metaverza a očekávali bychom, že obchodní jednotky společnosti Tencent se budou v následujících letech velmi výrazně podílet na rozvoji čínského metaverza. Kromě toho do investičního prostoru Invesco zahrnuje společnosti v segmentech „Nástroje a standardy pro interoperabilitu“, „Platby“ a „Obsah, služby a aktiva“, které nesplňují tato kritéria, ale které prokazatelně a aktivně investují do produktů a schopností souvisejících s metaverzem, což Invescu umožňuje získat expozici vůči částem hodnotového řetězce metaverza, které jsou v počátečním stadiu vývoje.

soutez_casestudy

„Abychom mohli rozumně investovat do metaverza, musíme si vybrat z trhu to, co bychom považovali za tu nejlepší investiční oblast a zaměřit se na zachycení příležitostí v celém hodnotovém řetězci metaverza (MVC), spíše než čistě jen na ‚příjmy z metaverza‘. To splňuje například i fond Invesco Metaverse Fund A ACC CZK hedged,“ říká Patrick Garvin.

„Podle nás metaverzum jako koncept nabízí široké škály odvětví a případů použití. Sedm dílčích segmentů metaverza ukazuje, že existuje mnoho odlišných a vzájemně propojených odvětví, která pomohou usnadnit, vytvořit nebo těžit z růstu virtuálních světů. Domníváme se, že ve všech sedmi subsegmentech existují zajímavé příležitosti pro podniky – mimo samotné platformy. Je to podobné, jako kdybychom chápali význam a hodnotu krumpáčů a lopat v době zlaté horečky. V této rané fázi bychom investorům doporučili, aby se nesoustředili na snahu předpovědět ‚vítěze‘ nyní v tématu, které může trvat desítky let. Spíše bychom hledali diverzifikovanou expozici napříč dílčími sektory v zavedených společnostech s odbornými znalostmi a zkušenostmi s realizací, které budou těžit z metaverza,“ uzavírá Patrick Garvin.

Byl pro vás článek přínosný?