Hlavní navigace

Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření

13. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Zákon o důchodovém spoření, který zavádí II. pilíř penzijního spoření, vstoupí v platnost 1. ledna 2013. Nejpozději do 1. července 2013 se budou muset lidé starší 35 let rozhodnout, zda této formy důchodové spoření využijí či nikoliv.

Zákon o důchodovém spoření, který zavádí II. pilíř penzijního spoření, vstoupí v platnost 1. ledna 2013. Nejpozději do 1. července 2013 se budou muset lidé starší 35 let rozhodnout, zda této formy důchodové spoření využijí či nikoliv. Lidé ve věku 18 až 35 let se musí rozhodnout nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let. Jakmile se někdo rozhodne do důchodového spoření vstoupit, je toto rozhodnutí nevratné. Na jeho osobní důchodový účet bude odváděno celkem 5 % z vyměřovacího základu pojistného (5 % z hrubé mzdy). Tento odvod se skládá ze dvou částí – 3 % jsou přesměrováním původního odvodu do tzv. průběžného pilíře, další 2 % pak zvýšeným odvodem pojistného oproti současnému stavu. Smlouvu o důchodovém spoření bude možné uzavřít s těmi penzijními společnostmi, které otevřou důchodové fondy, od 1. ledna 2013.

Současná právní úprava (zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.) je nedostačující, neboť počítala se zřízením jednoho inkasního místa od roku 2013, k čemuž nedošlo. Proto je nutné nastavit procesní pravidla, která upravují inkaso a převod finančních prostředků na penzijní společnosti. Celý systém tak sice začne fungovat bez jednotného inkasního místa (JIM), avšak zároveň bude již nastaven tak, aby byl přechod na JIM v budoucnu bezproblémový.

Ministerstvo financí se rozhodlo tuto oblast upravit samostatným zákonem, který zavádí nové povinné peněžité plnění – tzv. pojistné na důchodové spoření ve výši uvedených 5 %. To nahradí část pojistného na sociální zabezpečení. Pojistné na důchodové spoření bude individualizováno, tzn., že bude možné rozlišit, za jaké poplatníky plátce pojistného prostředky hradí.

Pojistné bude odvádět buď plátce (zaměstnavatel, který je plátcem daně ze mzdy) nebo samotný poplatník – v případě osob samostatně výdělečně činných nebo zaměstnanců, u nichž zaměstnavatel nebude v pozici plátce daně ze mzdy. Pojistné budou plátci/poplatníci odvádět orgánům daňové správy, ty pak prostředky převedou do důchodových fondů penzijních společností. Správa nového peněžitého plnění se bude řídit daňovým řádem.

 

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?