Hlavní navigace

Nebankovní finanční sektor ve znamení opatrného optimismu

17. 10. 2011

Sdílet

Leasingovým, splátkovým a faktoringovým společnostem se letos daří, euforii však rozhodně nepropadají.

Český nebankovní finanční sektor je vyspělý a stabilizovaný, takové bylo motto konference „Nebankovní financování na prahu třetí dekády rozvoje“, uspořádané Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) k 20. výročí její existence, která se konala 12. 10. 2011 na BIVŠ v Praze. Obavy z utahování regulatorní smyčky, z nepředvídatelného ekonomického vývoje v Evropě i ve světě a ze stálých změn legislativního a daňového rámce podnikání se táhly jako červená nit všemi vystoupeními. Atmosféra panovala opatrně optimistická, i přes to, že se nebankovnímu finančnímu sektoru letos daří nadprůměrně dobře:

 

Výsledky členských společností ČLFA za 1. pololetí 2011: 

* profinancovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 22 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností růst o 21,3 %,

* poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 16,64 mld. Kč, což znamená meziroční zvýšení o 4,7 %,

* podnikatelům poskytly úvěry v celkové výši 14,19 mld. Kč, a to meziročně znamenalo zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 9,2 % v případě vedoucích patnácti společností,

* factoringem bylo profinancováno 63,9 mld. Kč,

* celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) přes 38,8 mld. Kč.

 

Chybí analýzy dopadů regulace 

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík, který konferenci svým vystoupení zahájil, označil český finanční trh za silný a dobře fungující a odmítl spekulace, že by dobře prosperující české dcery mohly převádět aktiva českých klientů, aby pomohly svým zahraničním matkám, ohrožených krachem Řecka a hrozícími finančními problémy dalších předlužených států eurozóny.

Vyjádřil však obavu z neočekávaných důsledků rostoucí regulace, která krizové jevy na finančním trhu provází. Poukázal na absenci fundamentálnějších analýz kumulovaných dopadů přijatých a připravovaných opatření. Kritizoval oddělení pravomocí, kdy se stále více rozhodovacích pravomocí soustřeďuje do evropských regulačních struktur, ale odpovědnost zůstává národním regulačním institucím.

 

Panika není na místě 

Stejné obavy z regulace finančního sektoru sdílí i Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace (ČBA), který přišel konferenci pozdravit za „konkurenční bankovní sektor“. Vysvětlil, proč ČBA upravila svou prognózu ekonomického vývoje a je ve svých očekáváních méně optimistická. Vyslovil také obavu z nedůvěry či přímo paniky, která by mohla zachvátit klienty českých finančních institucí v souvislosti se současnými událostmi na světových finančních trzích. Zdůraznil, že bankovní sektor v České republice je ve velmi dobré kondici, což ostatně prokázaly nedávné zátěžové testy ČNB, které byly mnohem přísnější, než ty evropské. Důvěra v bankovní sektor se může plně obnovit, jen když bude nalezeno důvěryhodné řešení řeckého dluhu, prohlásil Štěpánek.

 

Úvěrovali i v době krize 

Za ČLFA vystoupila jako první její předsedkyně představenstva Jiřina Tapšíková. Zdůraznila, že bankovní a nebankovní sektor si ve většině oblastí nekonkurují. Už jen proto, že banka, leasingová a factoringová společnost i poskytovatel spotřebitelského úvěru bývají často součástí jedné finanční skupiny. Pro firmy je to výhodné, protože mohou na jednom místě vybírat z celé škály finančních služeb. Ale nejen to, i v době ekonomického propadu, kdy banky utáhly úvěrové kohoutky, financování podnikatelů ze strany nebankovních institucí tak přiškrceno nebylo. Nebankovní instituce mají podle Tapšíkové dobře propracované systémy zajištění úvěrů, znají obory, do kterých vstupují, a dovedou vlastními silami dobře realizovat profinancované předměty, pokud je klienti nejsou schopni splácet.

Za hlavním současným trendem nebankovního financování je nabídka stále širší škály doplňkových služeb. Postupně se mění pomět objemu leasingového a úvěrového financování ve prospěch úvěrů (60:40). V komoditním složení roste podíl financování strojů a zařízení na úkor automobilů. Stále přetrvává malý zájem českých podnikatelů o leasing IT a nemovitostí, takže Česká republika v těchto komoditách stále ještě hodně zaostává za vyspělými evropskými zeměmi.

 

Factoring má potenciál 

Na stále ještě malé zastoupení faktoringu ve financování firem poukázal Tomáš Morávek, místopředseda ČLFA pro factoring. Přesto, že právě v období krize, a hlavně těsně po ní, zájem o factoring v Česku rostl (v roce 2011 to je meziročně o 20%), podíl jeho využití je v ČR stále zhruba poloviční v porovnání s vyspělými státy. Tomáš Morávek optimisticky přepokládá, že factoring v Česku má před sebou velmi dobrý růstový potenciál. Uvedl také zajímavý poznatek z praxe, že se firmy poučily z krize 2008/2009, a zejména nezapomněly na nedostupnost bankovních úvěrů v jejím průběhu. Nyní dělají anticyklická opatření a vytvářejí si rezervy pro případ dalšího finančního otřesu.

Z dalších vystoupení, zaměřených vesměs na speciální problémy nebankovního finančního sektoru, jako jsou snahy odstranit nestejné zdanění bankovních a nebankovních finančních subjektů či možné dopady rekodifikace soukromého práva na nebankovní sektor, by pro velké firmy mohlo být zajímavé téma očekávaných dopadů připravovaného nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, který se promítne do účetnictví nejen leasingových společností, ale i jejich klientů.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?