Hlavní navigace

Novinky v oblasti mezinárodních daňových smluv: Belgie, Kypr, Indonésie

9. 7. 2010

Sdílet

Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Belgií rozšiřuje článek 26 Výměna informací a dává ho do souladu se zněním tohoto článku v modelové smlouvě OECD.

Znamená to, že především při žádosti o poskytnutí informací o daňových poplatnících se prolamuje bankovní tajemství. Protokol, podepsaný v Bruselu v březnu, se začne provádět ve vztahu ke zdaňovacím obdobím počínajícím 1. lednem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém protokol vstoupí v platnost, případně později, v závislosti na legislativním procesu.

Ministerstvo financí České republiky uveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 4/2010 dva pokyny k uplatňování smluv o zamezení dvojímu zdanění. Pokyn D-341 upravuje postup pro získání daňových výhod ve vztahu ke Kypru. Pro uplatnění výhod plynoucích ze smlouvy mezi ČR a Kyprem je potřeba kyperským úřadům předložit žádost na předepsaném typu formuláře (I.R.156A/2010). Pro bližší informace se pokyn odkazuje na internetové stránky kyperského ministerstva financí.

Pokyn D-388 se týká praktické aplikace smlouvy s Indonésií. Ministerstvo financí v pokynu informuje, že od 1. ledna 2010 byly v Indonésii zavedeny nové formuláře potvrzení o daňovém domicilu. Pomocí těchto formulářů (Form-DTG 1 a Form-DTG 2) mohou indonéští daňoví nerezidenti požádat indonéskou daňovou správu o automatické uplatnění daňových výhod plynoucích z příslušné smlouvy. Pokud žadatel se svou žádostí neuspěje, existuje možnost podat žádost o refundaci generálnímu řediteli daní indonéského ministerstva financí. V pokynu je také obsažen odkaz na oficiální internetové stránky indonéského ministerstva financí.

 

Zdroj: KPMG

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?