Hlavní navigace

Pojišťovny čeká historicky největší přesun majetku

30. 10. 2023

Sdílet

Pojištění Autor: Depositphotos
Zpráva o globální situaci na trhu životního pojištění World Life Insurance Report 2023, kterou zveřejnil Výzkumný institut Capgemini, upozorňuje na bezprecedentní změny, jež čekají pojišťovny. Historicky největší mezigenerační přesun majetku povede k výraznému odlivu aktiv pod správou (AUM).

Pojistníci starší 65 let v současné době vlastní celých 40 % spravovaných aktiv pojistitelů, což u 40 největších životních pojišťoven na světě představuje 7,8 bilionu amerických dolarů. Veškerá tato aktiva přejdou do roku 2040 na oprávněné osoby.

Podle organizace spojených národů bude do roku 2050 celých 33 % světové populace starší 50 let. Navzdory tomu nemá většina seniorů připravený finanční plán pro zajištěné stáří. Nová zpráva společnosti Capgemini ukazuje, že 60 % osob nad 65 let dosud nevyužilo profesionálních služeb finančního poradenství, aby se připravilo na odchod do důchodu nebo převedlo svůj majetek.

Ekonomické překážky, klesající státní podpora a čím dál vyšší výdaje na zdravotní péči prohlubují krizi spojenou s rostoucími životní náklady. Lidé, kteří se blíží k odchodu do důchodu, tak musejí nést většinu finanční odpovědnosti za zajištěné stáří. Ačkoliv tyto okolnosti zvyšují význam životního pojištění, spotřebitelé se v této oblasti potýkají s překážkami. Jako nejčastější problém zmiňují pojistníci složitou nabídku životního pojištění a málo informací (39 %), na druhém místě pak nedostatek důvěry (29 %).

„Demografické změny spojené s bezprecedentním přesunem bohatství, k němuž dojde v následujících letech, představují pro odvětví životního pojištění riziko – jeho cílem je koneckonců uspokojovat potřeby stárnoucí populace. Pojistitelé proto musí najít způsob, jak reagovat na vyvíjející se nároky spotřebitelů. Řešením je například personalizace, služby na míru či inovativní produkty. V této oblasti mohou pojistitelům asistovat například firmy, které se na služby seniorům specializují. Taková partnerství doplní pojistitelům chybějící expertízu a pomohou jim vytvářet služby s přidanou hodnotou. Pouze ti, kteří včas osloví své klienty a jejich oprávněné osoby, totiž získají důvěru zákazníků a ochrání svá aktiva,“ uvedla Samantha Chow, globální lídr pro sektor životního pojištění, anuit a příspěvků ve společnosti Capgemini.

Čeští spotřebitelé stárnou rychleji než jinde v Evropě

Situace se dotýká také tuzemských pojistníku a pojistitelů. Pokud jde o zvýšení podílu obyvatel ve věku 65 let a více, v období 2008–2018 bylo Česko v žebříčku států EU na třetí příčce. Tempo stárnutí české populace je dokonce vyšší než evropský průměr. „Stárnutí obyvatelstva je globálním celospolečenským problémem, který se nevyhýbá ani naší republice. Podle údajů Českého statistického úřadu se počet obyvatel nad 65 let setrvale zvyšuje už od poloviny 80. let, stejně tak jako jejich podíl na celkové populaci – ten nyní činí více než pětinu, do roku 2050 to pak zřejmě bude okolo 30 %. Těmto demografickým změnám se musejí tuzemští pojistitelé přizpůsobit,“ říká Bernd Bugelnig, Country Manager Capgemini Česká republika. „Podle průzkumu České asociace pojišťoven z roku 2022 se Češi nejvíce obávají, že se o sebe ve stáří nedokážou sami postarat, což bude znamenat zátěž pro další členy rodiny – nejen časovou, ale také finanční. To ukazuje, že i v našem kontextu mají pojistitelé příležitost uzpůsobit své produkty životního pojištění demografickým změnám populace a vyjít tak vstříc společenské poptávce. Důstojné, aktivní a finančně zajištěné stáří bude totiž důležité pro čím dál více lidí.“

Řešením jsou nová partnerství a zaměření na majetnou klientelu

Je zřejmé, že udržet svoji pozici v éře historicky největšího přesunu majetku bude pro životní pojišťovny hlavní výzvou. Aby ochránily spravovaná aktiva, doporučuje zpráva Capgemini zaměřit se na majetné spotřebitele, tzv. affluent a mass affluent. Ti totiž vlastní na 39 % celosvětového majetku a tvoří přibližně 20 % stárnoucí populace. Tento segment projevuje také nejvyšší zájem o řešení pro zajištěné stáří: více než 75 % z nich chce inovativní produkty životního pojištění. Pouhých 27 % pojistitelů však disponuje pokročilým produktovým vývojem, aby takové produkty mohli poskytnout.

Podle zprávy Capgemini přitom více než 44 % majetných (affluent a mass affluent) zákazníků ve věku 50+ očekává, že jejich pojišťovny budou poskytovat právě tyto služby, od wellness programů až po asistované bydlení. Jestliže chtějí pojistitelé tuto mezeru překlenout a nabízet širokou škálu služeb s přidanou hodnotou, bude třeba vytvářet ekosystémová partnerství.

Přeměna životního cyklu zákazníka pro zvýšení růstu

Ve víru změn, které pojistitele čekají, bude nutné najít způsob, jak ochránit aktiva a podpořit růst. Zpráva Capgemini zdůrazňuje, že řešením je změna přístupu: místo zaměření ryze na produkty radí zaměřovat se na zákazníky. Takový přístup přináší komplexní řešení s vyšší přidanou hodnotou a pomáhá klientům k zajištěnému stáří. Vyžaduje však vývoj hodnotového řetězce zaměřený na lepší onboarding zákazníků a vyšší zapojení pojistníků a oprávněných osob. Díky tomu bude možné přeměnit oprávněné osoby na nové zákazníky a z pojistných událostí udělat příležitosti ke generování příjmů.

Pojistitelé mohou pro začátek konsolidovat svá data (a získat tak celistvý pohled na zákazníka) a své pracovníky digitálně posílit umělou inteligencí, včetně té generativní, což jim umožní nabízet hyperpersonalizované poradenství. Pouze 21 % pojistitelů však disponuje nástroji pro pokročilou analýzu dat a ještě méně (19 %) využívá pokročilé technologie k zefektivnění provozu, obohacení zákaznické zkušenosti, integraci napříč nově vznikajícími ekosystémy a rychlejšímu rozhodování založenému na datech.

CS24

Zjednodušený a personalizovaný onboarding, flexibilita při restrukturalizaci pojistných událostí a celistvý pohled na zákazníka prostřednictvím modernizace technologií jsou podle Capgemini hlavní způsoby, jak mohou pojišťovny zvýšit angažovanost pojistníků a oprávněných osob a prohloubit tak vztahy se zákazníky. Ti pojistitelé, kterým se to podaří, posílí důvěru zákazníků napříč generacemi, podpoří svůj růst a ochrání významná aktiva ohrožená převodem na oprávněné osoby, uzavírá zpráva World Life Insurance Report 2023.

Metodika zprávy

Zpráva World Life Insurance Report 2023 čerpá data ze dvou primárních zdrojů: z průzkumu Global Insurance Voice of the Customer Survey 2023 a z rozhovorů s vedoucími pracovníky pojišťoven Global Insurance Executive Interviews 2023. Tyto primární průzkumy společně zahrnují poznatky z 23 trhů: Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Francie, Hongkong, Indie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené státy. Průzkum Voice of the Customer Survey, realizovaný v květnu a červnu 2023 ve spolupráci se společností Phronesis Partners, oslovil 6775 zákazníků pojišťoven starších 50 let ve 20 zemích. Zpráva rovněž obsahuje poznatky z rozhovorů s 200 vedoucími pracovníky předních pojišťoven na 14 trzích. Tyto trhy dohromady reprezentují všechny tři regiony – Ameriky (Severní Ameriku a Latinskou Ameriku), region EMEA a region APAC.

Byl pro vás článek přínosný?