Hlavní navigace

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení

4. 2. 2011

Sdílet

Návrh novely zákona předložený vládou do sněmovny (tisk 233) reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil ustanovení insolvenčního zákona, na jehož základě mohou pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení popírat pouze dlužník a insolvenční správce.

Účinnost novely se má shodovat s účinností zmíněného nálezu, která nastane 31. března 2011.

Právo věřitele popírat pohledávky ostatních věřitelů tady již existovalo za účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání. Často však docházelo ke zneužití tím, že věřitelé účelově vyvolávali spory o pravost, výši či pořadí pohledávek a výrazně prodlužovali délku konkursního řízení. Insolvenční zákon proto umožnil popírat pohledávky pouze dlužníku a insolvenčnímu správci. Zájem věřitelů měl vzhledem k celkové koncepci jeho postavení a zásadnímu vlivu věřitelů na jeho jmenování zastávat insolvenční správce.

Po zrušení zákazu popírání pohledávek věřiteli Ústavním soudem vyvstala potřeba nově vymezit oprávněné subjekty a eliminovat negativa, která v minulosti doprovázela popírání pohledávek věřiteli. Návrh novely proto definuje oprávněné subjekty jako dlužníka, insolvenčního správce a přihlášené věřitele a zároveň spojuje právo věřitelů s takovými podmínkami a povinnostmi, které by měly zneužívání tohoto práva zabránit. Jednou z povinností je podání popěrného návrhu v podobě stanoveného formuláře, přičemž soud je oprávněn odmítnout zjevně bezdůvodné či vadné podání ihned v přezkumném řízení. Popření pohledávky bude dále muset být zajištěno povinnou jistotou na náklady řízení ve výši 20 000 Kč. Soud může případně nařídit i jistotu ke krytí náhrady škody a újmy způsobené nedůvodným popřením pohledávky. Nadále již nebude možné, aby věřitel měnil důvod vzniku pohledávky nebo její pořadí až do přezkoumání této pohledávky. Změnit bude možné pouze výši pohledávky. Popření pohledávky jiným věřitelem nebude mít vliv na hlasovací právo věřitele vlastnícího danou popíranou pohledávku.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?