Hlavní navigace

Přistoupení Chorvatska k EU: daňové a celní souvislosti

29. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Brilliant Eagle - Fotolia.com
Od 1. července 2013 bude Chorvatsko členem EU, což mimo jiné ovlivní uplatnění DPH a celní režim u transakcí s chorvatskými subjekty. Změna režimu DPH se týká zejména následujících oblastí:

* Dodávky zboží mezi ostatními členskými státy a Chorvatskem již nebudou posuzovány jako vývoz a dovoz do/ze třetí země, ale jako dodání a pořízení zboží mezi členskými státy. Odpadne tedy nutnost řešit celní formality a naopak vznikne povinnost vykazovat tyto dodávky v souhrnném hlášení a v Intrastatu. Tato změna ovlivní i služby související s uvedenými dodávkami, které již nebudou osvobozenými službami vázanými na dovoz a vývoz zboží.

* Při zasílání zboží z ostatních členských států soukromým osobám do Chorvatska (transakce B2C)  bude mít dodavatel povinnost registrovat se k chorvatské DPH, a to při překročení hodnoty zaslaného zboží ve výši 270 000 HRK (tj. přibližně 80 000 CZK).

* Při poskytování služeb chorvatskými plátci podnikatelským subjektům z jiných členských států (transakce B2B) bude místo zdanitelného plnění v zemi příjemce služeb. Chorvatský poskytovatel tedy nebude na služby uplatňovat chorvatskou DPH (z tohoto obecného pravidla existuje řada výjimek, např. u služeb souvisejících s nemovitostmi).

* Služby poskytnuté plátci z jiných členských států chorvatským soukromým osobám (transakce B2C) budou obecně podléhat zdanění v zemi poskytovatele. Z pohledu českého zákona o DPH se tato změna týká například poradenských, finančních, reklamních a telekomunikačních služeb, nájmu hmotného majetku a poskytování licencí; vyjmenované služby budou nově podléhat české DPH.

* Služby cestovního ruchu poskytnuté v Chorvatsku, které podléhají zvláštnímu režimu pro cestovní službu, již nebudou osvobozeny od DPH, nýbrž budou podléhat zdanění v zemi poskytovatele v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu.

* Nově bude možná vratka chorvatské DPH plátcům z jiných členských států na základě principů osmé směrnice.

* Pokud zahraniční osoba poskytne plnění, které podléhá chorvatské DPH a u něhož se nepřenáší povinnost odvodu DPH na zákazníka (tzv. reverse charge), vzniká jí povinnost registrace k chorvatské DPH, a to k okamžiku prvního poskytnutí takového plnění bez ohledu na jeho hodnotu. Pro účely registrace bude třeba v Chorvatsku stanovit fiskálního zástupce.

Další informace získáte například v následujícím dokumentu:

https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/croatia-may-10-2013.pdf

 

Z hlediska celní problematiky má přistoupení Chorvatska k EU mimo jiné následující dopady:

* Celní sazby EU se od 1. července 2013 použijí také pro dovozy ze třetích zemí do Chorvatska.

* Zboží, které bude k 1. červenci 2013 v Chorvatsku ve volném oběhu, bude považováno za umístěné ve volném oběhu v rámci celního území EU a jeho přeprava do jiných členských států nebude podléhat clu. 

* Pokud bude zboží k 1. červenci 2013 v Chorvatsku umístěné v některém dočasném celním režimu, například v režimu tranzitu, dočasného dovozu nebo uskladnění v celním skladě, jeho přeprava do jiných členských států nebude podléhat clu za podmínky, že bude možné prokázat chorvatský původ tohoto zboží nebo jeho původ v EU.

* Jachty a výletní lodě umístěné k 1. červenci 2013 v Chorvatsku v režimu dočasného dovozu, které budou následně propuštěny do režimu volného oběhu, budou podléhat chorvatské DPH. Povinnost odvodu chorvatské DPH by se neměla týkat lodí starších 8 let při splnění určitých podmínek.

* Celní licence udělené chorvatskými úřady před vstupem Chorvatska do EU (například licence pro aktivní zušlechťování nebo zpracování pod celním dohledem) budou platné maximálně jeden rok od přistoupení k EU (nebo kratší dobu, pokud byly na kratší dobu uděleny). 

Další informace získáte například v následujícím dokumentu:

https://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/taxnewsflash/Documents/croatia-may24-2013.pdf

 

V oblasti volného pohybu osob se vůči Chorvatsku budou od 1. července 2013 aplikovat evropská koordinační nařízení č. 883/2004 a č. 987/2009 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, jako je tomu ve vztahu k ostatním členským státům EU. Zaměstnavatelé by při vysílání svých zaměstnanců do/z  Chorvatska měli tuto novou právní úpravu zohlednit.

 

Zdroj: KPMG

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?