Hlavní navigace

Sébastien Guidoni, CFO v AXA: Přináším do týmu ambice

23. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © frank peters - Fotolia.com
„Jsme decentralizovanou společností, kde si mohou lokální týmy nastavit a poté realizovat svou vlastní strategii,“ říká Sébastien Guidoni, nový finanční ředitel společnosti AXA pro ČR a Slovensko.

Sébastien GuidoniV minulosti jste mj. pracoval pro hedgeové fondy v Paříži, co z těchto zkušeností jste využil pro svoji další práci finančního ředitele AXA Bank ve Francii a Maďarsku? 

Práce pro Long/short akciový hedgeový fond v průběhu finanční krize byla skvělou příležitostí dozvědět se mnoho z obchodního, finančního, ale i osobního hlediska. Zkušenosti získané při správě portfolia spolu s časem, který jsem věnoval snaze porozumět globální ekonomice, pro mě byly velmi užitečné při řízení likvidity a úrokových/měnových rizik ve Francii a Maďarsku. Věnoval jsem se také zhodnocení rozvah a strategií, o čemž jsem měl možnost hovořit přímo s generálními a finančními řediteli napříč celým evropským finančním trhem. Díky tomu jsem pochopil, co je důležité pro úspěšné řízení společnosti v dnešním pokrizovém nestálém prostředí: je to jasná strategie, konzistentní a detailní schémata, ale také vedení a schopnost reakce.

Velmi cennou zkušeností je také vědomí, že se nacházíme ve velmi reaktivním a náročném prostředí, kde je třeba zaměřit se nejen na aktuální události, ale zároveň se snažit přijít na to, co přijde zítra. Dospěl jsem proto, a to zejména v průběhu roku 2008, k určité pružnosti a schopnosti reakce, které jsou velmi užitečné při překonávání každodenních výzev a problémů.

 

Popište, prosím, svou vizi, s níž přicházíte do České republiky, jak chcete motivovat svůj tým, víte, jaká jsou specifika českých zaměstnanců? 

Být francouzským finančním ředitelem ve francouzské společnosti určitým způsobem usnadňuje prvotní strategické spojení mezi místním týmem a akcionářem. AXA je decentralizovaná společnost, kde si mohou lokální týmy nastavit a poté realizovat svou vlastní strategii. Věřím, že díky mým užším vztahům s akcionáři máme možnost urychlit náš rozvoj v České republice a na Slovensku a za jejich podpory nastavit efektivní lokální strategii. Přináším do našeho týmu ambice, které mají za cíl kriticky zhodnotit současnou situaci a zaměřit se na realizaci potřebných opatření, která naplní naše cíle a závazky. Sám sebe vnímám jako obchodního partnera pro své kolegy v představenstvu, kdy jsem zároveň týmovým hráčem i sparring partnerem, který udržuje v rovnováze krátkodobé a dlouhodobé cíle společnosti.

 

Postavení finančních ředitelů prý v důsledku ekonomické krize posílilo. Je tomu tak i ve vaší společnosti? 

Osobně si myslím, že pokrizová situace rozšířila povinnosti a zvýšila zodpovědnost představenstva a především finančních ředitelů v každé jednotlivé společnosti. Za prvé se snížil růst ve všech odvětvích, a proto jsou akcionáři opatrnější a soustředěnější. Za druhé byla tato krize opravdu “toxickou” dluhovou krizí, což vyvolalo hlubokou likviditu a současně globální ekonomickou krizi. Proto mají investoři nyní pocit, že neexistuje žádné bezpečné „nebe“, a nestálost je tak mnohem vyšší než před rokem 2008.

V důsledku toho se ode mě neočekává jen řízení finančních operací, ale také odpovědnost za předvídání příjmů spolu se zaměřením našich strategických investic do obchodů, jež nám umožní takovou návratnost, která naplní naše očekávání a umožní dál zrychlovat náš růst. Je ovšem také pravda, že finanční průmysl má poměrně vysokou úroveň regulačního kapitálu, aby chránil zákazníky a ekonomiky obecně. Spravovat tento kapitál moudře je jakousi misí s ušlechtilým smyslem, protože ve chvíli, kdy finanční průmysl zneužívá kapitál nebo příliš mnoho riskuje, poškozuje tím ve své podstatě celosvětový růst. A to je přesně ponaučení, které si odnášíme z roku 2008.

 

Ve světě je finanční skupina AXA mezi padesáti nejekologičtějšími globálními značkami. Které principy ekologické politiky chcete přinést do ČR? 

Společenská odpovědnost a ochrana životního prostředí tvoří nedílnou součást naší filosofie. Jedním z našich hlavních cílů do roku 2015 je dále investovat do technologických řešení, zdokonalení klientského zprostředkovatelského portálu a mobilních aplikací. Tato forma komunikace postupně nahradí klasickou papírovou. V rámci projektu Go Green & Digital například nabízíme našim zákazníkům zavedení elektronických služeb. V červenci letošního roku jsme našim zprostředkovatelům představili možnost využívání elektronických sign-padů. V současnosti přes ně zpracováváme 25 procent všech obchodů. Výhody sign-padů jsou jasné: operace jsou rychlejší; transparentnější, protože mohou klienti všechny fáze procesu vidět na vlastní oči; a samozřejmě bezpečnější. Nepotřebujeme proto tolik papírových formulářů, což je ekologičtější a levnější zároveň. Je to tak situace win-win-win pro všechny strany.

 

AXA je složená z několika částí: AXA životní pojišťovna, AXA pojišťovna, AXA penzijní společnost, AXA investiční společnost. V které části vidíte největší potencionál rozvoje a kde je třeba zcela přehodnotit pohled na podnikání? 

Ambicí AXA je motivovat naše lidi, aby byli více proklientsky orientovaní a zaměřili se na urychlení růstu za využití výhod globální společnosti. V dlouhodobém horizontu chceme podporovat rozvoj bezpečnější a silnější společnosti. Právě proto jsou na prvním místě zákazníci. Když vyslovují své potřeby, často nevědí, zda potřebují využít služeb penzijního fondu, podílového fondu nebo životní pojišťovny. Je naším úkolem ve spolupráci s finančními poradci vyhodnotit potřeby konkrétního zákazníka a navrhnout mu řešení, které bude splňovat jeho očekávání. Proto máme různé linie podnikání specializovaných v několika společnostech, které nabízejí konkrétní produkty a mají k dispozici finanční poradce a makléře, kteří zákazníkům pomáhají navrhnout vhodné řešení, které může být i kombinací vícero produktů. 

Penzijní fondy jsou ze své podstaty založeny na dlouhodobé spolupráci, v jejímž rámci se podílíme na přípravě a zajištění důchodových plánů našich zákazníků. Tyto dlouhodobé obchody vyžadují právní stabilitu a transparentnost, a proto jsme byli a nadále budeme aktivní v diskusích v rámci sdružení na ochranu našich zákazníků, obchodů a samozřejmě zaměstnanců.

Co se týká životního pojištění, má AXA jasnou strategii směřující k ochraně a péči o zákazníka. Toto odvětví je dnes součástí silně konkurenčního prostředí, kde je potenciální růst stále složitější. Přesto máme jasnou představu o výhodách, které může AXA do této oblasti přinést. Chceme i nadále růst a zároveň být stále pozornější k potřebám našich zákazníků. Nabízíme rovněž nové trendy v digitální komunikaci a zabezpečení služeb.

V rámci neživotního pojištění pak vnímáme český a slovenský trh jako vysoce polarizovaný a ziskový. Je to dáno tím, že se o velmi vysoký podíl na trhu a zisku dělí pouze několik hráčů, přestože někteří z nich přicházejí s velmi agresivní cenovou politikou u některých nových produktů. My v AXA věříme, že musíme pokračovat v naší dlouhodobé strategii vytvářet spolehlivé alternativy a zároveň aplikovat naše globální know-how v oblasti cenové politiky či řízení rizik a pohledávek tak, aby vše bylo výhodné pro všechny zúčastněné strany. Já osobně věnuji této problematice mnoho času, a proto mohu říci, že nás skupina AXA v dané strategii plně podporuje, a to i v případě nutnosti investice potřebného kapitálu.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?