Hlavní navigace

SWIFT gpi zkrátí mezinárodní převod peněz ze dnů na minuty

3. 12. 2019

Sdílet

 Autor: Steve Buissinne, Pixabay
Součástí této dobrovolné služby je i „Universal Confirmation“, která je pro banky povinná a její implementace může vyjít až na vyšší desítky milionů.

SWIFT je celosvětová síť pro přenos finančních zpráv. V současnosti je využívána více jak 11.000 bankami ve více než 200 státech Prostřednictvím sítě SWIFT je realizována naprostá většina zahraničních platebních příkazů. Způsob realizace takové platby je založen na korespondenčních vztazích jednotlivých bank „po cestě“ a de facto se desítky let nezměnil. Platba tedy může procházet přes dvě, ale někdy až osm různých finančních institucí, v minimálně dvou různých státech.

 

Tato komplexita, a často i vysoký podíl ručního zpracování, často způsobovalo, že klient (plátce) neměl přehled o tom, kde se platba právě nachází, kdy se může očekávat, že dorazí příjemci na účet, kolik jsou celkové poplatky za zpracování od jednotlivých bank. Často docházelo i k degradaci kvality informací o jménu plátce a důvodu platby. Nejen, že celý proces je zdlouhavý (peníze mohly putovat i 14 dní) a drahý, příjemce pak často nedokáže došlou platbu identifikovat.

 

S nástupem nových technologií, kryptoměn a FinTech společností se banky dostaly pod tlak, aby tuto situaci řešily. K vyřešení se banky proto obrátili na SWIFT, jelikož SWIFT je kooperativní společnost vlastněná bankami. SWIFT vytvořil službu zvanou SWIFT gpi (Global Payment Initiative), neboli celosvětová platební iniciativa. Tato služba v základě spočívá v tom, že každá platba nyní musí obsahovat unikátní celosvětový identifikátor a vytvořil databázi těchto identifikátorů zvanou SWIFT gpi Tracker. Tato služba je v současnosti dobrovolná, nicméně zažívá rychlou celosvětovou adopci. Banky, v trase zpracování a které jsou přihlášeny, do programu SWIFT gpi, mají povinnost informovat SWIFT gpi Tracker o výsledku zpracování. Tyto banky současně mají možnost sledovat odchozí došlé platby, jak cestují po světě, a tuto informaci svým klientům zprostředkovat.

 

Nabídka služeb a uplatnění SWIFT gpi se stále rozšiřuje a nyní zahrnuje i mezibankovní platby, možnost zastavit a vrátit platbu, korporátní klienti budou moci sledovat platby na cestě k nim, atd. Ta část služby SWIFT gpi, kdy banky informují SWIFT gpi Tracker o výsledku zpracování, se nazývá „Universal Confirmation“ (univerzální potvrzení) a bude povinná od listopadu 2020 pro všechny banky na světě a pro všechny mezinárodní klientské platby.

 

Za výsledek zpracování platby se považuje, že platba byla buďto odmítnuta, pak je třeba uvést důvod. Nebo byla přijata a pak je
Implementace Universa Confirmation, či kompletního SWIFT gpi, může být v některých případech jednoduchá a zvládnutelná v průběhu i jen tří měsíců. Ale v drtivé většině případů se jedná o projekty vyžadující 6 až 12 měsíců. Toto je hlavně způsobeno komplexností aplikační architektury banky a často zastaralými technologiemi, které jsou stále využívány. Náklady na implementaci se, hlavně v těchto případech, mohou pohybovat i v řádech vyšších desítek milionů korun a je otázkou zda s tím budou banky ve svých rozpočtech počítat.

soutez_casestudy

 

Dle informací Deloitte, je právě tato skutečnost v Česku často podceňována a lze se domnívat, že mnoho bank bude mít s implementací SWIFT gpi a Universal Confirmation obtíže. České banky si často neuvědomují, jaké dopady bude zavedení Universal Confirmation, či SWIFT gpi mít do jejich architektury. Navíc, vzhledem k tomu, že povinnost podporovat službu Universal Confirmation nastává již od listopadu 2020, banky mají nyní necelých 14 měsíců na implementaci.

Byl pro vás článek přínosný?