Hlavní navigace

Treasury Management Fórum: Trendem bude zvyšování regulace bank

22. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © auremar - Fotolia.com
Vývoj platebního rizika v Evropě a ochrana proti němu, zvyšování regulace bank, snižování nákladů a kontroly pomocí speciálních nástrojů či aktuální trendy ve firemním bankovnictví, to byla témata letošního v pořadí již desátého Treasury Management Fóra.

Treasury manažeři se setkali 12. června 2012 v hotelu Olympik Tristar v Praze. Česká Asociace Treasury ve spolupráci s pořádající agenturou top vision zvolila pro 10. výroční Treasury Management Forum opět aktuální témata. Díky tomu se organizátorům podařilo získat zajímavé osobnosti a odborníky. Snad jedinou vadou na kráse této jinak perfektní akce bylo, že se ani letos nepodařilo zařídit, aby se zajímavými přednáškami nabitý hlavní program nepřekrýval s paralelně běžícími workshopy se stejně atraktivními tématy. Mnohým účastníkům by pak odpadlo dilema, jak být na dvou místech zároveň.

 

Transparentní exotika

Možnosti snižování nákladů a kontroly ve financích pomocí kartového programu představili Filip Záhořík a Milan Žáček ze Citibank a Naďa Foglarová z Acision. Zejména její vystoupení přítomné zaujalo a bylo hodnoceno jako třetí nejlepší. Finanční ředitelka společnosti Acision, která dodává software pro odesílání zpráv SMS, popsala osobní zkušenost ze zavedení platebních karet pro účely pracovních cest zaměstnanců. Ti totiž cestují často a do mnohdy exotických destinací (Nikaragua, Niger ....)., což způsobovalo nemalé problémy typu nevyúčtovaných služebních cest, problémy se zajišťováním nezvyklých měn a podobně. Tímto jednoduchým krokem problémy odpadly. Karty mají rozumně nastavené limity, dluhy na kartě jsou hrazeny přímo zaměstnanci. Acision je v pozici ručitele – pokud zaměstnanec dluh neuhradí, uhradí ho zaměstnavatel a dlužná částka je pracovníkovi stržena ze mzdy. Výhodou je přístup k údajům ze všech karet, snadná kontrola a možnost flexibilního provádění jakýchkoliv změn. Firma ve výsledku ušetřila statisíce korun a zjednodušila administraci služebních cest i jejich vyúčtovávání.

 

Basilejská kompaktáta

Vývoji platebního rizika v Evropě se věnoval obchodní ředitel Coface Czech Pavel Schweiner a ředitel společnosti BATENZ Česká republika Tomáš Vysoký. Značné pozornosti se těšilo například téma regulace bank, které přednesli Zdeněk Tůma z KPMG Česká republika a v rámci workshopu i jeho kolegové z KPMG, a to v souvislosti se současným vývojem, kdy banky získávají levné peníze od centrální banky, které pak s vyšším úrokem půjčují vládám při nákupech vládních dluhopisů, a ty následně kupují zpět do svých portfólií. Jde o zvyšování rizikovosti evropských bank. Nová regulace, označována jako Basel III, bude vyžadovat, aby banky zvýšily podíl vlastního kapitálu vůči penězům, které rozpůjčují. Banky budou muset navýšit podíl vlastního kapitálu na rizikových aktivech z dnešních dvou na čtyři a půl procenta. Regulace se tedy bude týkat jednak kapitálové přiměřenosti bank, jednak pravidel pro likviditu – banky budou muset mít v majetku vysoce likvidní aktiva, která zajistí fungování banky po případ stresu (30 dnů). České banky již nyní víceméně tyto požadavky splňují, kapitálová přiměřenost je zde dobrá, přesto hrozí nebezpečí, že na domácí banky začnou tlačit jejich mateřské banky v zahraničí. Podle Z. Tůmy je cílem regulace určité zastropování. Dopad nové bankovní regulace přinese podle V. Dvořáka a Jiřího Medřického z KPMG snížení rozmanitosti obchodních modelů bank, snížení ziskovosti, nárůst poptávky po dlouhodobém financování bank, nižší ochotu poskytovat dlouhodobé financování a rovněž změnu vnitřní struktury bank. Klientům pak přinese nižší riziko strukturální bankovní krize, ale i snížení kapacity bank k poskytování úvěrů a zdražení úvěrů. Zhorší se dostupnost dlouhodobých úvěrů, vzroste tlak na jejich zajištění. Do depozitních produktů se nová pravidla pro likviditu, která mají za cíl posílit banky proti negativním šokům, odstranit nesoulad mezi aktivy a pasivy a podpořit středně a dlouhodobé financování, promítnou v podobě změny struktury financování bank a změn produktů pro retailové klienty. Očekává se preference dlouhodobých zdrojů za lepší cenu, preference retailových depozit a posun k financování prostřednictvím emisí cenných papírů a strukturovaných depozit.

 

Ohledně derivátů zatím právní bramboračka

Jisté překvapení pak vnesla do diskuse Daniela Doležalová z Ministerstva financí, která hovořila o novém připravovaném nařízení EU týkající se OTC derivátů a povinnosti reportování – „Derivative transactions, central counterparties and trade repositories (Regulation) 2010/0250 COD 17/09/2010“. Návrh byl několikrát přepracováván, výsledný text může být podle jejích slov stěží považován za dobrý právní dokument, a v tomto smyslu je třeba s ním pracovat. Materiál čeká veřejné projednání (public consultation), čili je možné výsledek ještě ovlivnit.

Téma vlivu evropské ekonomiky na řízení rizik exportérů představil Petr Kříž, partner Pricewaterhouse Coopers (PWC), aktuální trendy ve firemním bankovnictví a makroekonomickou situaci u nás i v Evropě pak představitelé Raiffeisenbank Milan Štoček a analytik Aleš Michl, jehož vystoupení sklidilo velký ohlas. Zajímavá byla také přednáška zástupců NET4GAS Petra Jablonského a Michala Eberleho o řízení treasury a pracovního kapitálu, kteří představili firmu, její treasury situaci i strategii a dosažené výsledky. 

 

Kdo je Treasury Manager roku

Velký zájem byl o také workshopy. Se specifiky, nástrahami a regulatorními omezeními při uzavírání kontraktů v měnách BRIC seznámil účastníky setkání Martin Strauch ze Citibank, o novinkách v oblasti zdaňování kurzových rozdílů a finančních derivátů pohovořil Zenon Folwarczny z PWC. Centralizaci platebního styku zahrnující automatické zpracování bankovních výpisů, procesování plateb z treasury operací, netting a další představil Gary Thomas ze Salmon Software.

Fórum bylo už tradičně zakončeno slavnostním vyhlášením Treasury Managera roku. Letos se jím stala Lenka Belingerová, vedoucí sekce řízení CF společnosti UNIPETROL SERVICES.

 

Obě strany se na sebe stále těší 

CS24

„Letos, ve snaze posunout nejvýznamnější treasury událost v České republice a ve střední Evropě do trochu širší roviny, jsme konferenci zaměřili na novinky z oblasti krizového vývoje treasury a schvalování regulace v Evropě. Velice si vážíme toho, že dnes, kdy podobné akce navštěvuje méně lidí než předtím, tato konference je stabilním termínem v kalendářích treasurerů a finančních odborníků, a že se, soudě podle ohlasů, obě strany na sebe těší,“ uvedl na závěr Ivan Haco, prezident České Asociace Treasury.

 

Byl pro vás článek přínosný?