Hlavní navigace

Tři výzvy pro HR v oboru financí

Sdílet

 Autor: Fotolia - gustavofrazao
Finanční sektor je odvětví, pro které je příznačná asi nejvyšší míra regulace. To se samozřejmě dotýká i problematiky řízení lidských zdrojů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a dalších finančních institucí.

1. Regulace

S tím, jak rok od roku stoupá množství regulačních opatření, jsou pracovníci HR oddělení ve finančním sektoru stále více zahlceni administrativní agendou a zbývá jim neustále méně času na vlastní personalistickou práci. Je to svým způsobem začarovaný kruh, protože na jedné straně rostou nároky na zaměstnance a na druhé straně má HR oddělení pořád méně času na jejich kvalitní výběr.

2. Benefity
Dalším citlivým bodem v oblasti financí je politika benefitů. Po skandálech, které odstartovaly finanční krizi v roce 2008, kdy banky hrály klíčovou – a rozhodně ne pozitivní – roli, došlo ve finančním sektoru k velmi výraznému zpřísnění kontroly finančních bonusů a dalších odměn. Pracovníci personálních oddělení jsou v oblasti řízení odměňování pod mnohem silnějším drobnohledem, než tomu bylo kdykoli dříve. Musejí proto kreativně řešit otázku, jak udržet klíčové talenty, které v některých případech opouštějí bankovnictví a odcházejí do odvětví, kde výše bonusů není tak významně kontrolována.

 

3. Nízká kvalita uchazečů
Třetím kritickým momentem je pak nedostatek kvalitních lidí kombinovaný se stále vyššími požadavky zaměstnanců i potenciálních zaměstnanců. Je podle všeho už neoddiskutovatelným faktem, že výrazným způsobem klesá obecná úroveň některých dovedností: pečlivosti, schopnosti soustředění, krátkodobé paměti. Souběžně s tím se také všeobecně snižuje loajalita lidí ke svému zaměstnavateli. To vše je pro bankovnictví a pojišťovnictví ještě větší problém než pro většinu ostatních oborů.


Najít kvalitní zaměstnance není vůbec snadné


O specifikách práce personalisty ve finančním sektoru hovoří Dana Formánková, vedoucí HR oddělení společnosti Volkswagen Financial Services.

Je práce personalisty v sektoru finančnictví něčím specifická?
Ve finančním segmentu pracují především vysoce analyticky přemýšlející lidé. Velký důraz je zde kladen na bezpečnost práce s daty klientů a s tím souvisí i vysoká míra regulace. To v určitém smyslu brání přirozené kreativitě zaměstnanců. Změny se nedějí rychle, potřebují komplexní přípravu a promyšlení. Zákazník ovšem přitom očekává jednoduché a transparentní produkty. To vše musí personalista vzít v úvahu při náboru zaměstnanců do tohoto prostředí.

 

CS24

Jaké největší výzvy řešíte ve vaší společnosti?
Zavádíme nový obchodní informační systém a zároveň nám významně roste obchod. V HR oddělení řeším správné nastavení personálních kapacit, rozvoj potřebného know-how a otázku dlouhodobého udržení si klíčových lidí. Ty nejlepší máme totiž významně přetížené. I když je finanční sektor stále atraktivním zaměstnavatelem, najít vysoce kvalitní zaměstnance není vůbec snadné.

Finanční instituce byly vždy pověstné nadstandardním odměňováním. Platí to stále, nebo je nutné pracovat i s jinými formami motivace?
Nadstandardní odměňování mají jen ti nejlepší, máme poměrně výraznou diferenciaci podle výkonu. Pořád se nám vyplácí investovat do práce s managementem, protože ten pro nás představuje významný motivační prvek pro zaměstnance.

Byl pro vás článek přínosný?