Hlavní navigace

Vytváření hodnot: úkol pro finanční oddělení

13. 1. 2011

Sdílet

Manažeři firem očekávají od finančních oddělení, že budou v budoucnu plnit více strategickou roli při vytváření hodnot uvnitř organizací. Zjistila to ACCA ve svém novém průzkumu „Model vytváření hodnot ve firmách: 2010 a dále“.

Průzkumu se zúčastnilo 503 manažerů z devíti zemí. 76 % z dotázaných manažerů patří do vrcholového managementu organizací:

* 56% respondentů uvedlo, že finanční oddělení budou v příštích pěti letech podstatně více involvována v otázkách trvale udržitelného rozvoje firem,

* rovněž 56% manažerů očekává velký přínos finančních oddělení v oblasti sociální odpovědnosti organizací,

* 58% dotázaných je také přesvědčeno, že z odeznívající recesí budou finanční profesionálové mnohem silněji zodpovídat za plnění nejvyšších etických principů v podnikání,

* 46% manažerů uvedlo, že vytváření hodnot ve firmách vidí rovněž zejména v rukou svých finančních oddělení.

Kateřina Benešová, ředitelka Asociace profesních účetních (ACCA) pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k průzkumu uvedla: „Sentiment manažerů se pod vlivem recese evidentně změnil k lepšímu. Nikdo nechce zažívat turbulence na trzích příliš často, a to ani ze cenu krátkodobých velkých zisků. Manažeři si vytyčili jasný cíl trvale udržitelného rozvoje svého podnikání. Vytvořením nutné infrastruktury a regulí pro dosažení tohoto cíle hodlají zaúkolovat svá finanční oddělení.“

Finanční profesionálové ve firmách budou podle průzkumu ACCA více zodpovídat za dozor nad veškerými procesy. Podle názoru 67% manažerů bude schopnost řídit rizika a provádět interní kontroly patřit mezi nejžádanější dovednosti finančních oddělení. 

CS24

 

Zdroj: ACCA

Byl pro vás článek přínosný?