Hlavní navigace

Využijte optimální holdingové struktury

Sdílet

Zatímco běžná česká a v Česku sídlící firma nemá proti zvůli úředníků téměř žádnou obranu, pokud jde o zahraničního investora, když dojde na nějaký problém, hned se mluví o arbitrážích. Tento a podobné alarmující výroky zazněly na semináři Daňová (Ne)jistota, konaném v Praze 14. 4. v režii společnosti Akont Trust Company.

Přední čeští odborníci na mezinárodní daňové plánování a právo na semináři informovali o nejnovějších možnostech a trendech daňového plánování a na příkladech představili, jak lze s pomocí mezinárodních holdingových struktur zajistit zvýšenou právní ochranu, minimalizovat daňovou zátěž a to při zachování maximálního soukromí. 

Podnikatelské potřeby bývají často velmi složité a specifické. Pro komplexní fungování společností se často vytvářejí holdingové struktury, které jsou vždy jedinečné a sestavují se na základě individuálního zadání. Servis holdingových struktur zahrnuje návrhy řešení na zefektivnění či restrukturalizaci, a zohledňuje velké množství faktorů. Kromě základních motivů (daňová optimalizace, ochrana majetku a image zahraniční společnosti) existuje ještě mnoho dalších charakteristických prvků holdingu.

 

Současná situace a co nás čeká:

* stát hledá intenzivně nové formy zdanění,

* současná ekonomika je ekonomikou inflační,

* zodpovědná ochrana majetku proti rizikům a inflaci je a bude dlouhodobou sofistikovanou prací na základě předem definovaných cílů.

 

Proč je nutné budovat optimální holdingové struktury? 

České podnikatele nečeká možná růžová budoucnost. Kladou si mnoho otázek: Proč se spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, nedaří se jej udržet? „Vydělat vyžaduje jinou kombinaci vlastností a schopností než udržovat. Nutná je právní i ekonomická ochrana komplexního podnikání a investic. Za větší peníze dostaneme dokonalejší strukturu a zároveň každé dodatečné navýšení rozpočtu přinese menší dodatečný přínos,“ uvádí do problematiky Michal Friedberger, obchodní ředitel společnosti Akont, která se zabývá poradenstvím právě v oblasti zakládání firem v zahraničí.

Jak ukazuje poslední vývoj, nejde ale o podnikatele, kteří by chtěli utajit vytunelovaný majetek, ale stále častěji spíš o ty, kterým přestává vyhovovat houstnoucí česká byrokracie, vysoké daně a malá ochrana domácích podniků a jejich investic. Podle Friedbergera je jedním z hlavních důvodů, proč české firmy přecházejí na holdingové struktury se sídlem v zahraničí, právě ochrana investic.

„Myslím, že to nesvědčí vůbec nic špatného o podnikatelích, kteří se takto rozhodnou. Spíše se jedná o špatnou vizitku státu, který funguje takovým způsobem, že podnikatele k těmto krokům v podstatě donutí," vysvětluje rozdíl mezi legálním podnikáním ze zahraničí a nelegálními transakcemi, při kterých zmizely během tunelování miliardy korun do zahraničí.

České firmy zakládají nové mateřské společnosti například v Nizozemsku či Kypru, zemích, které mají velmi hustou síť smluv o ochraně investic. Zatímco běžná česká a v Česku sídlící firma nemá proti zvůli úředníků téměř žádnou obranu, pokud jde o zahraničního investora, když dojde na nějaký problém, hned se mluví o arbitrážích a podobně.

 

Chraňte svůj majetek 

Přesto, že zájem o holding chránící majetek roste, významná část podnikatelů ponechává svůj majetek bez jakéhokoli zabezpečení. Podle statistiky společnosti Akont je v České republice 2500 fyzických osob, které přímo vlastní čtyři a více společností. 490 z těchto osob vlastní alespoň jednu společnost s ročním obratem vyšším než 60 milionů korun. Lze tudíž předpokládat, že tyto fyzické osoby disponují majetkem v řádu desítek milionů korun. „Jmění v řádu desítek milionů korun dává velký pocit jistoty. Stačí ale jediná zfalšovaná směnka společně s konkurzním návrhem a majitel bude odstřižen od svých firem i peněz. I když se vše podaří vysvětlit, škody mohou dosáhnout milionů korun," upozornil Michal Friedberger a dodal: „Mít majetek v řádu desítek milionů svázaný s jedinou firmou nebo jedním právním systémem je stejně riskantní jako mít stejné peníze v jediné tuzemské bance." Zažitou představou je, že mezinárodní holdingy jsou určeny pouze pro největší hráče jako skupina RPG Zdeňka Bakaly nebo PPF Petra Kellnera. Holdingovou strukturu však lze doporučit podnikatelům, kteří mají roční obrat kolem pěti milionů korun a důvodné obavy o svůj majetek nebo soukromí. Náklady na správu nejlevnějšího holdingu se pohybují kolem 5000 eur ročně.

Holdingová struktura zajišťující oddělení jednotlivých majetkových aktivit, smlouvy o ochraně investic i daňové optimalizace stojí zhruba 50 tisíc eur ročně. Za tuto cenu získává vlastník komplexní ochranu svého podnikání a prestižní firemní strukturu. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně lze takový holding doporučit zhruba od majetku 50 milionů korun nebo v případě, kdy má podnikatel vážné obavy o svůj majetek.

Pokud má podnikatel zájem zajistit kontinuitu majetku pro příští generace (například formou nadace), rozložit holding většího počtu teritorií a rozšířit ochranu majetku na maximum, budou se náklady pohybovat od úrovně zhruba 100 tisíc eur ročně. „Takto postavený holding poskytuje maximální míru zabezpečení při zachování snesitelné ceny. Složitější holdingy odpovídající funkcemi struktuře PPF nebo skupině RPG vyjdou řádově na miliony eur. Zabezpečení těchto holdingů odpovídá skutečnosti, že chrání majetek nejbohatších lidí světa," doplnil Michal Friedberger.

 

Rozhodujícím ochranným prvkem je struktura 

U propracovaných holdingových struktur je několik prvních „pater" holdingu pasivních. Typicky je v nejvyšším patře umístěna nadace nebo společnost, která dovoluje svému vlastníkovi celou skupinu anonymně řídit a řeší vztahy mezi společníky. Poté následuje takzvaná matka, která vlastní ostatní společnosti. Teprve pod matkou je další patro společností, které vytvářejí zisk. Tato struktura umožňuje vysokou míru kontroly a v případě problému kterékoli z jednotlivých výkonných firem zůstává holding nepoškozen.

Mezi země nejčastěji využívané v mezinárodních holdingových strukturách patří Nizozemsko, Kypr nebo Lucembursko. Tyto země se vyznačují mimořádně stabilním právním prostředím v oblasti obchodního i daňového práva. Zárukou stability je také členství v Evropské unii. Naopak ze zemí jako Česká republika se firmy spíše přesouvají. Na vině je zejména složitá a často velmi nejasná legislativa, neustálé změny v daňovém právu a nepředvídatelnost soudních verdiktů.

 

Mýty a předsudky: 

* žiji v právním státě, který mně chrání před bezprávím na mém majetku či mojí osobě,

* vždy jsem podnikal poctivě, nemám co skrývat, a proto nepotřebuji složitě plánovat ochranu majetku,

* jednou nastavená struktura beze změny vydrží navždy,

* mezi společnostmi ve skupině si mohu přesouvat finance, jak chci,

CS24

* musím mít maximum finančních prostředků na FO, tam jsou nejbezpečnější.

 

Byl pro vás článek přínosný?