Hlavní navigace

Vývoj v oblasti mezinárodního zdanění a převodních cen vzbuzuje obavy

22. 10. 2019

Sdílet

 Autor: © OutStyle - Fotolia.com
Globální daňové reformy údajně nejvíce postihnou samotná pravidla stanovování převodních cen a 79 % dotazovaných vedoucích pracovníků globálních společností poukazuje na nejistotu spojenou se zdaňováním mezinárodních transakcí.

Problematika mezinárodního zdanění a převodních cen na sebe poslední dobou poutá stále více pozornosti. Za daným vývojem stojí nejen četné daňové reformy ve světě, ale také například snahy OECD přizpůsobit mezinárodní daňový systém pokračující digitalizaci ekonomiky. Z nejnovějšího globálního průzkumu, který k tomuto tématu zpracovala společnost EY (Transfer Pricing and International Tax Survey 2019), vyplývají značné obavy poplatníků, jež pramení z nejistoty ohledně budoucího vývoje i dopadů chystaných změn.

 

Uvedený průzkum, v jehož rámci bylo osloveno více než 700 vedoucích pracovníků a zástupců firem ze Severní, Střední a Jižní Ameriky, Evropy, Asie a Tichomoří odpovědných za oblast zdanění a převodních cen, pokrývá širokou škálu trendů a otázek soustředěných do tří hlavních okruhů, jimiž jsou: převodní ceny, řešení sporů a globální daňové reformy. Za zmínku stojí fakt, že současné mezinárodní daňové prostředí a související důsledky hodnotí jako „nejisté“ téměř osm z deseti odpovídajících (79 %, resp. 42 % jako „velmi“ nebo „značně“).

„V souvislosti se zdaňováním transakcí roste význam mnohostranných úmluv a nařízení, což vyvolává nebývalý tlak na historicky uplatňované struktury převodních cen. Existují obavy, že tento trend povede k důkladnějším a častějším kontrolám. Respondenti průzkumu konkrétně očekávají značný narůst souvisejících auditů, jakož i vyměřených penále a doměrků a uvědomují si, že nastalou situaci je třeba řešit,“ uvádí Peter Griffin, EY Global Transfer Pricing Leader.

 

Za svou prioritu, pokud jde o stanovení převodních cen, charakterizují bezmála dvě třetiny respondentů přístup, jehož cílem je související rizika buď zcela eliminovat či alespoň omezit. Nejvýraznější obavy ve spojitosti s řízením daňových rizik vyvolává především stále intenzivnější sdílení údajů mezi orgány daňové správy, možnost zveřejnění nežádoucích informací, resp. poškození pověsti společnosti, jakož i relativně nízká míra centralizované a důsledné kontroly ve styku s finančními úřady.

 

Roste počet kontrol

Celých 82 % účastníků průzkumu potvrdilo, že se správce daně v uplynulých třech letech způsobem stanovení převodních cen v jejich podniku podrobněji zabýval, přičemž ve 40 % případů vedla následná opatření k zabránění dvojímu zdanění. Nejkritičtějšími oblastmi zůstávají i nadále stanovení převodních cen u zboží (64 %), poskytování finančních služeb uvnitř skupiny (41 %) a daň z přidané hodnoty, resp. daň ze zboží a služeb (34 %). Při pohledu do budoucna přitom respondenti neočekávají, že by se skladba třecích ploch příliš změnila. Naopak hojně zmiňují další dvě skupiny transakcí, kde podle jejich názoru dohled ještě více zesílí, jmenovitě duševní vlastnictví (49 %) a transakce soukromého kapitálu (39 %).

CS24

 

„Již současná situace – spolu s předpokládaným vývojem – působí pracovníkům odpovědným za daně na čele nemalé vrásky. Vše přitom nasvědčuje tomu, že počty prověrek, kontrol, daňových sporů i výskytů dvojího zdanění nadále skokově porostou,“ říká Marlies de Ruiter, EY Global International Tax Services Policy Leader.

Byl pro vás článek přínosný?