Hlavní navigace

Vzdělávání a krize – jde to vůbec dohromady?

20. 9. 2010

Sdílet

Specifikum in-house tréninků spočívá v tom, že se vzdělávací akce připraví přímo pro danou společnost.

Hospodářská recese je stále strašákem mnoha firem, ačkoliv to nejhorší mají společnosti pravděpodobně už za sebou. Tlak na snižování rozpočtů, jak se krize projevovala nejvíce, zaznamenaly zvláště oblasti jako vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Přitom je možné využít tuto situaci naopak ke zlepšení: k nastavení jiných, nových pravidel v rozvoji zaměstnanců.

 

Nejdůležitější je motivace 

Vzdělávání – jako neustálý proces získávání vědomostí a znalostí – by mělo stále zůstat stejně důležitým úsekem v porovnání s jinými investicemi každé společnosti. Rozvoj zaměstnanců je totiž jeden z významných faktorů ovlivňující úspěch, konkurenceschopnost a prosperitu firmy. Vzdělávání proto více než kdy jindy představuje závazek konkrétní společnosti, nejen jednotlivce. Systém učící se organizace přenáší zodpovědnost za vzdělávání na všechny zaměstnance, aby byli a hlavně zůstali dostatečně motivovaní.

Nejlepším řešením je tedy vytvořit celkový trvalý program vzdělávání a rozvoje pro delší časové období a informovat o něm zaměstnance. Přitom bychom měli vhodně posoudit priority vzdělávání: je zapotřebí si ujasnit, kde se můžeme omezit a kde se naopak musíme ztotožnit se strategickými cíli firmy (zlepšování procesů, řízení cash flow, udržení zákazníků, hledání rezerv v nákladech, aj.).

Druhým a neméně závažným kritériem je výběr kvalitních, erudovaných lektorů či vzdělávacích společností stejně jako stanovení si odpovídajících finančních prostředků, které je možné poskytnout na vzdělávání. Vzdělávací a rozvojové kurzy mohou mít různou podobu. Může se jednat o akce šité na míru (tzv. in-house tréninky) či externí vzdělávací programy.

 

Učitel na míru 

Specifikum in-house tréninků spočívá v tom, že se vzdělávací akce připraví přímo pro danou společnost. Výhodou zůstává skutečnost, že se programu může účastnit vyšší počet zaměstnanců firmy. Nevznikají cestovní či další náklady spojené s realizací, neboť se semináře obvykle pořádají v prostorech společnosti. Externích vzdělávacích programů se nabízí na trhu široké spektrum. I když se mohou jevit jako finančně nákladnější, mají své nepopiratelné plusy: za danou firmu se jich může zúčastnit menší počet zaměstnanců, což v závěru ušetří podniku právě finance. Účastníci mohou předat získané zkušenosti dál svým kolegům; externí semináře jim nabízejí hlavně možnost řešit své konkrétní problémy s odborníky, seznámit se s názory účastníků z jiných společností a nahlížet tak na určité problematické oblasti novýma očima. Tato zpětná vazba má nezanedbatelný význam; externí vzdělávání je proto nastaveno tak, aby se náklady vynaložené na něj firmě vrátily.

Velkou výhodou disponují společnosti, mající ve vlastních řadách odborníky. Tento způsob interního sdílení znalostí s sebou nese možnost ušetření financí. Za pomoci jeho znalostí je možné zavést interní koučování a vybudovat tak firemní kulturu, jež umožní lépe nakládat s omezenými zdroji. Pokud ve firmě slovo vzdělávání nemá tu správnou váhu, je dobré prezentovat požadavek na tento tip nákladů „obchodní řečí“: zvýšení výkonnosti je možné dosáhnout pouze s kvalifikovanými lidmi, kteří znají možnosti.

 

Nejjistější investice 

Ať už společnosti přijaly opatření ve formě omezení rozpočtu z nutnosti či z obavy z budoucnosti, mohou využít tento stav k tomu, aby nastavily nový systém rozvoje zaměstnanců. Nabízí se kombinování formálního i neformálního vzdělávání, zapojení zaměstnanců do procesů rozvoje i implementace nových pravidel sdílení informací. To vše je cesta k úspěchu, to vše podpoří vzdělávání. A právě vzdělávání představuje jedinou jistou investici do budoucnosti.

 

CS24

Zdroj: Controller-Institut

 

Byl pro vás článek přínosný?