Hlavní navigace

zInfo: veřejné zakázky jednoduše a transparentně

31. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © masterzphotofo - Fotolia.com
Michal Mejstřík a Jiří Skuhrovec ze společnosti EEIP spustili unikátní elektronický nástroj, který pomůže státní správě jednoduše a transparentně zveřejňovat veřejné zakázky. Systém zInfo je držitelem tzv. certifikátu shody, což v praxi znamená, že zveřejněním zakázky na www.zinfo.cz splní zadavatel zákonnou podmínku zveřejnění zakázky na profilu zadavatele.

ZInfo jde ale ve snaze o skutečně transparentní zveřejňování zakázek ještě dál a umožňuje zadavateli uveřejnit i informace nad rámec zákonných povinností, aniž by tím zadavatele zatěžoval. Především pro velké zadavatele pak systém přináší výhodu v možnosti přehledně sledovat vypisování zakázek jejich podřízených organizací. V blízké budoucnosti by v systému pro zadavatele měla přibýt také online právní poradna a rozšířený datový standard pro snazší tok informací k potenciálním dodavatelům.

Jak popsal důvody pro vznik projektu zInfo jeho projektový manažer a odborník na veřejné zakázky Jiří Skuhrovec, základní motivací jeho tvůrců bylo vymyslet a poskytnout státní správě jednoduché řešení, které by umožnilo bez zbytečných komplikací plnit zákonné povinnosti při vypisování veřejných zakázek. „Kritizovat nešvary v naší zemi je snadné, kritizovat tyto nešvary odborně je složitější, ovšem nejsložitější, a zároveň nejpřínosnější je navrhnout a zrealizovat jejich řešení. Odbornou kritiku podloženou analýzami jsme si již vyzkoušeli v rámci projektu zIndex, kdy zadavatele veřejných zakázek hodnotíme podle toho, jak transparentně o nich informují a jak následně probíhají. Představujeme nástroj, který přináší konkrétní řešení problému se zveřejňováním potřebných informací,“ řekl Jiří Skuhrovec.

 

Transparentnost nemusí být drahá

Představitelé společnosti EEIP také jasně identifikovali a popsali problémy, které v souvislosti se zveřejňováním veřejných zakázek v České republice existují. Ředitel EEIP Michal Mejstřík uvedl, že obecně zažitá informace o rapidním snížení počtu vypisovaných zakázek po novele zákona o veřejných zakázkách z dubna loňského roku není zdaleka pravdivá. Dle analýzy EEIP se totiž v loňském roce v České republice uskutečnilo veřejných zakázek nad 10 milionů korun v objemu za 207,6 miliardy korun, zatímco v roce 2011 to bylo pouze za 202,1 miliardy, v roce 2010 pak 204,1 miliardy korun. „Z těchto čísel je evidentní, že chovat se transparentně nebo transparentnosti dosáhnout nemusí být věc složitá nebo drahá. Nové zákonné povinnosti od dubna 2012 nejsou něčím, co by mělo být pro zodpovědného zadavatele překážkou. Problém ovšem nastává především u malých zadavatelů nebo tam, kde není vůle,“ řekl Michal Mejstřík, ředitel EEIP a člen Národní ekonomické rady vlády NERV.

Své tvrzení podložil také průzkumem, který EEIP uskutečnilo. Na vzorku 100 náhodně vybraných obcí a příspěvkových organizací, které v roce 2012 zadaly alespoň jednou veřejnou zakázku, ověřovali pracovníci EEIP funkčnost zákonem předepsaného XML rozhraní jejich profilu zadavatele. Výsledek ukazuje, že pouze 18 procent má profil bez chyby, u 43 procent byly zjištěny drobné nedostatky, u 13 procent zkoumaných se vyskytly zcela zásadní chyby, a nakonec 26 procent těchto zadavatelů rozhraní k profilu zadavatele nezavedlo vůbec. Jak ale uvedl Jiří Skuhrovec, nejsou tyto případy neplnění zákonných povinností „výsadou“ pouze malých zadavatelů. Při ověřování správnosti zveřejňování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele neprošly validačním nástrojem MMR i velcí zadavatelé jako Česká pošta, město Karlovy Vary nebo České dráhy. Výzkum potvrdil, že ani profily provozované u některých renomovaných poskytovatelů zákonné požadavky neplní. „Systém zInfo je proto určen pro zadavatele jakéhokoliv typu, ať již malého či velkého, který chce zveřejnovat dle zákona, možná ještě o něco více. Nejedná se o nic časově nebo finančně náročného, zveřejnění zabere pár minut a cena za jednu zakázku je 100 Kč bez DPH“ doplnil Skuhrovec.

 

O systému zInfo:

▪ Certifikovaný profil zadavatele (splnění zákonné povinnosti)

▪ Jednoduché a funkční rozhraní – pro management, audit i veřejnost

▪ Transparentní zveřejňování nad úroveň zákonné povinnosti, bez práce navíc

▪ Možnost sledovat zakázky podřízených organizací

▪ Projekt vznikl za podpory Technologické agentury České republiky

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?