Hlavní navigace

Index práce zatím oživení nevěstí

Sdílet

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro druhé čtvrtletí 2010 stagnující náborové aktivity. Zatímco 4 % z nich očekává nárůst počtu pracovních sil, 9 % naopak přepokládá, že bude propouštět. Celkem 86 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2010 negativní hodnotu -5 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je relativně stabilní (tzn. že pokles náborových aktivit nezrychluje, ale ani nezpomaluje) a v meziročním srovnání došlo k jeho poklesu o tři procentní body. 

A bude hůř… 

Indexace trhu práce, jejíž výsledky každé čtvrtletí vyhlašuje celosvětově společnost Manpower, se účastní v České republice 750 firem, které reprezentují podle vyjádření zástupců Manpower poměrné zastoupení jednotlivých odvětví v ekonomice. Index vyjadřuje rozdíl mezi tím, kolik procent v dotázaných podniků bude nabírat pracovní síly a kolik jich bude propouštět. Odráží tedy nejen trend vývoje na trhu práce, ale i v celé ekonomice. Pasivní hodnota indexu -5 % pro Českou republiku znamená, že i ve 2. čtvrtletí se bude více propouštět, a z toho se dá odhadovat, že ekonomika se zatím ode dna neodrazí a procento nezaměstnaných ještě vzroste nad současnou úroveň, která je 9,9 %. Asi není velkým překvapením, že nejvíce hodlají omezovat počet pracovních sil velkoobchod a maloobchod (index -10 %), což znamená, že neočekávají oživení spotřebitelské poptávky. Relativně vysoký záporný index je u zpracovatelského průmyslu (-7% ) a propouštět se bude i v podnicích vyrábějící a rozvádějících elektřinu, plyn a vodu (index -4%), což naznačuje pokračující propad profilových odvětví hospodářství.

Naopak to, že v poměrně velkém rozsahu (index -9 %) budou propouštět i obory, které se dosud zdály krizí nezasažené, jako finance, pojištění, nemovitosti a další služby pro podnikatele, je pozoruhodné – ovšem s výjimkou nemovitostí. Nemovitostní trh není skutečně v nejlepší kondici a jeho další možný propad signalizuje i fakt, že nabírat pracovní síly nebudou ve druhém čtvrtletí 2010 ani stavební podniky (index -1 %), které jinak většinou touto dobou doplňují před stavební sezónou stavy. 

Ruka ruku myje 

Větší ochotu přijímat lidi ohlásily podniky v oblasti dopravy, skladování a komunikace (index +10 %). Přijímat bude také státní správa, kultura a zdravotnictví (+6 %), což je pozoruhodné, protože ani zdravotnictví ani kultura na tom rozhodně nejsou tak dobře, aby mohly poskytovat nějaký významnější počet nových pracovních míst. Můžeme tedy spekulovat, zda nejde o znovuzaměstnávání 4000 úředníků, kteří měli být do konce roku 2009 propuštěni ze státní správy. Organizátoři průzkumu zatím žádné vysvětlení pro tento údaj nemají. Doplňme ještě regionální výsledky indexu trhu práce v meziročním srovnání. Ve všech třech regionech ohlašují zaměstnavatelé nižší index. Největší pokles o sedm procentních bodů je očekáván v Čechách. V Praze došlo k poklesu o tři procentní body a na Moravě o dva procentní body.

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?