Hlavní navigace

28 % velkých firem bude na začátku roku nabírat zaměstnance

28. 12. 2016

Sdílet

 Autor: © Jakub Jirsák - Fotolia.com
I přes nízkou sezónu převažují pozitivní náborové plány zaměstnavatelů, říká prospektvní průzkum.

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila v prosinci výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2017. V rámci průzkumu byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2017 mírně optimistické náborové plány. 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 5 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2017 hodnotu +1%.

 

„Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků. ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou nabírat především velké průmyslové a logistické podniky. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

 

Porovnání organizací podle velikosti

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Velcí zaměstnavatelé hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s Čistým indexem trhu +25 % (28 % bude nabírat, 3 % budou propouštět). Malé podniky předpovídají skromnější náborové plány s Indexem +6 % a střední podniky +4 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích hlásí Index +1 %.

 

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Čistým indexem trhu práce +11 %, dále Doprava, skladování a komunikace s Indexem +9 % a Zpracovatelský průmysl +8 %. Zaměstnavatelé v pěti odvětvích očekávají pokles počtu pracovních sil, nejvýrazněji Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 % a Těžba nerostných surovin s Indexem v hodnotě -4 %.

 

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé z regionu Čechy očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil, Čistý index trhu práce vykazuje hodnotu +5 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení náborových plánů s Indexem -2 % a Morava zůstává stabilní. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze výrazně oslabil o 11 procentních bodů, a na Moravě o 8 procentních bodů. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně nezměněny.

 

Globální pohled
Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí ukazují, že uchazeči o práci mohou v prvním čtvrtletí 2017 očekávat různou úroveň náborových aktivit. Očekává se, že zvyšování počtu pracovních sil bude pokračovat na většině světových pracovních trhů. Index je většinou relativně stabilní nebo se zlepšil oproti minulému čtvrtletí i v meziročním srovnání a zaměstnavatelé ve 40 ze 43 zemí očekávají různou míru nárůstu počtu pracovních sil. Průzkum neukázal žádné výrazné známky nejistoty, spojené s výsledky hlasování o Brexitu a s výsledkem voleb v USA, které by způsobily výraznou nestabilitu na trhu práce. Naopak, zaměstnavatelé pozorně sledují podmínky na trhu a přizpůsobují počty zaměstnanců svým obchodním potřebám.

soutez_casestudy

 

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.

Byl pro vás článek přínosný?