Hlavní navigace

Budoucnost auditu je otevřená

22. 6. 2010

Sdílet

V minulosti se objevily obavy o nezávislost auditorů. Stejné firmy, které společnostem připravují audity, jim totiž často poskytují lukrativní poradenské služby.

Činnost auditorů je v současné době pod drobnohledem odborné veřejnosti a také regulátorů. Diskusi o budoucí podobě auditu vyvolaly události uplynulých dvou let, kdy některé audity nedokázaly odhalit rostoucí potíže na straně problémových bank. Shodli se na tom účastníci konference „Shaping the Accountancy Profession“, kterou před nedávnem v Praze uspořádala globální Asociace profesních účetních ACCA u příležitosti historicky prvního zasedání Rady ACCA v České republice.

 

Too Big to Fail… 

Všechny velké krize během uplynulých třiceti let vyvolaly diskusi o podobě a smyslu auditu. Odborníci se však shodují na tom, že výsledky auditů by měly veřejnosti poskytovat daleko více informací o kondici firem než je tomu v současnosti. „Tradičně je smyslem auditu poskytovat informace potenciálním investorům. Nicméně u tak obrovských organizací jakými byly například americké hypoteční ústavy lze mluvit o tom, že informace o jejich hospodaření jsou zájmem nás všech. Jejich kolaps totiž způsobil škodu nejen investorům,“ komentoval situaci Robert Stenhouse ze společnosti Deloitte a člen Rady ACCA. „Často jsme svědky toho, že si firmy neuvědomují dopady vlastní činnosti na své okolí. A platí to i o auditu,“ dodal Stenhouse.

 

Pozor na incest 

V minulosti se také objevily obavy o nezávislost auditorů. Stejné firmy, které společnostem připravují audity, jim totiž často poskytují lukrativní poradenské služby. Od roku 2002 se nicméně poměr příjmů těchto firem z neauditorských služeb pro veřejně obchodované společnosti snížil ze 192 procent v poměru k auditorským službám na 71 procent v roce 2008 (údaje poskytl časopis Financial Director). Trh, nová etická pravidla pro auditory a regulace tedy od roku 2002 vykonaly své.

Právě regulace auditorů však prochází změnami. Například v České republice vznikla v roce 2009 Rada pro veřejný dohled nad auditem. „V důsledku událostí posledních dvou let došlo k logickému posunu ve vnímání odpovědnosti za kvalitu auditu. Rada je orgán nezávislý na samotné auditorské profesi a to je velmi důležité. Liší nás to od profesních sdružení auditorů. Naším cílem je ochraňovat veřejný zájem, kterým je zajištění kvality auditu,“ uvedl Radek Neužil, člen prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem.

 

Stabilita daňového systému důležitější než výše sazby 

Podoba auditu tedy podle ACCA směřuje k uspokojení zájmů širšího okruhu lidí než jen investorů a také prohloubení jeho obsahu směrem k efektivnějším odhadům dalšího vývoje firmy. Ekonomický život aktiv, výsledek dlouhodobých smluvních vztahů, to vše jsou již dnes součásti finančních výkazů namířené na budoucí vývoj. Smyslem auditu by mělo být spojit tyto a ostatní informace a dokázat se vyjádřit k otázkám řízení rizik a obchodnímu modelu firmy.

Na finanční výkaznictví a případně také audit mají vliv i rámcové ekonomické podmínky, jako daně a daňový systém. Jiří Moser, vedoucí partner PricewaterhouseCoopers v České republice, připomenul: „V Česku právě procházíme diskusí o daňových sazbách. Jen bych rád zdůraznil, že pro většinu firem je stabilita daňového systému důležitější než výše sazby a další parametrické otázky. Stabilita daní je totiž klíčová pro jejich schopnost plánovat.“ 

 

Zdroj: ACCA

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?