Hlavní navigace

Čerpejte dotace na zavádění nových produktů na trh

27. 10. 2011

Sdílet

Dne 3. listopadu 2011 bude pro příjem registračních žádostí otevřen program Inovace, který umožňuje podnikatelům všech velikostí získat dotace EU na nové technologie.

Program Inovace podporuje zavádění nových inovovaných produktů do výroby a lze získat až 50 mil. Kč.

 

Jaké podmínky musíte splnit pro zisk dotace Evropské unie

Cílem programu Inovace je posílení konkurenceschopnosti a udržitelného růstu české ekonomiky prostřednictvím podpory inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Jedním z prostředků k naplnění tohoto úkolu je podpora podniků, které zavádějí do výroby inovované produkty (inovace produktu), popřípadě zvyšují efektivitu výroby (inovace procesu). Tyto aktivity lze v rámci projektu kombinovat, nebo využít pouze jednu z nich.

Hlavní podmínkou, kterou musí konkrétní projekt splnit, chcete-li na něj získat dotaci, je návaznost na výsledky výzkumu a vývoje. Ten musí být v okamžiku podání plné žádosti prokazatelně ukončen, k doložení slouží například funkční prototyp či odzkoušený proces. Základem k úspěchu celého projektového záměru je inovativnost, která musí být detailně popsána a přesvědčivě doložena.

Žádat o dotace na nové technologie v programu Inovace mohou podniky všech velikostí, které mají alespoň dvouletou účetní historii.

Projekt musí být realizován v České republice mimo hl. m. Prahu, což je ostatně podmínka týkající se všech programů, spadajících do Operačního programu Podnikání a Inovace.

 

Na co lze dotace využít 

Mezi uznatelné náklady v programu Inovace patří především stroje, zařízení, hardware a sítě. Dále jde o nehmotný majetek ve formě práv duševního vlastnictví, softwaru a dat a rovněž se sem zahrnují investice do nákupu, zhodnocení či výstavby nemovitostí. Pro malé a střední podniky existuje i v programu Inovace bonus v podobě podpory provozních nákladů. Konkrétně se jedná o externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorbu webových stránek, mzdy a pojistné. 

Výše dotace se pohybuje do 1,5 do 50 mil. Kč, přičemž malé podniky mohou získat 60% podporu, střední 50% a velké 40%. Příjem žádostí bude otevřen od 3. listopadu 2011 do 20. ledna 2012, nicméně se může stát, že dojde k jeho předčasnému zastavení z důvodu výrazného překročení alokace. Vzhledem k tomu, že jde o poslední výzvu v rámci programovacího období 2007 až 2013, mohli byste přijít o poslední šanci na podporu z tohoto programu.

 

Usnadněte si práci a nechte si poradit od odborníků 

Mezi nejčastější důvody neúspěchu předkládaných projektů do programu Inovace patří nízká míra inovace, například pouze na úroveň stávajících výrobků konkurence, neukončený výzkum a vývoj či nedostatečný popis inovace produktu. Žadatelé také často předkládají pouze velmi všeobecně a nepřesně zpracovanou studii proveditelnosti, nedostatečně prokážou personální zajištění udržitelnosti projektu či nedoloží deklarované parametry inovovaného produktu (např. vyjádřením výzkumného ústavu). Často se vyskytujícím problémem je také nedostatečné ekonomické zajištění realizace a udržitelnosti projektu. 

Získání a také udržení dotace je poměrně komplikovaný a časově náročný proces. Pro žadatele s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU tak představuje jednodušší cestu spolupráce s profesionální poradenskou společností, která má s podáváním projektů zkušenosti a je schopna z celé řady nutných úkonů a dokumentů klást důraz na ty podstatné a vyvarovat se zbytečných chyb. Spolupráce s odborníky v oblasti dotačního poradenství ušetří váš čas a energii a především se díky jejich know-how zvýší vaše šance na zisk dotace.

 

Autor Mgr. Jiří Kvíz je expertem na dotační tituly Inovace a Potenciál, se zpracováváním investičních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovativních technologií má dlouholeté zkušenosti. V minulosti působil jako garant programu Potenciál v agentuře CzechInvest, v současné době pracuje ve společnosti eNovation s.r.o. jako senior projektový manažer.

CS24

 

Zdroj: eNovation

Byl pro vás článek přínosný?