Hlavní navigace

Cesta k efektivnější výrobě (1)

19. 8. 2019

Sdílet

 Autor: Gerd Altmann, Pixabay
Modernizace průmyslové výroby neznamená jen robotizaci a automatizaci, ale také nasazení technologií internetu věcí a virtuální či rozšířené reality.

Nová průmyslová revoluce, označovaná jako Průmysl 4.0, se nejčastěji klade do souvislosti s robotizací nebo plně automatizovanými výrobními linkami. Velký vliv na efektivitu a pružnost výroby mají ale také podstatně jednodušší a levnější technologie internetu věcí, které tvoří vlastní kategorii řešení nazvanou Industrial Internet of Things – IIoT.

Princip těchto řešení vychází z masivního propojení čidel, senzorů i zařízení s vlastní inteligencí a jejich zapojení do všech fází průmyslové výroby – od vstupních surovin, materiálů a energií přes skladové hospodářství, zpracování a výrobu až distribuci hotových produktů zákazníkům. Čidla sledující celý postup výroby a distribuce produktů jsou napojena na řídicí systémy, které zpracovávají získaná data a koordinují výrobní proces.
Typickým cílem nasazení IIoT řešení jsou dosažení vyšší efektivity a kvality výroby, úspora materiálu či minimalizace neplánovaných odstávek.

 

IIoT a automatizace

Technologie průmyslového internetu věcí a průmyslové automatizace spolu velmi úzce souvisejí. Bez nasazení senzorů a čidel sledujících každý krok výrobního procesu by automatizace ani nebyla možná. Sleduje se přitom jak přesnost samotné výroby, tak i okolní podmínky (teplota, vlhkost, prašnost, vibrace atd.) a stav jednotlivých strojů a zařízení. Detailní sledování celého výrobního procesu pomůže zkvalitnit výrobu, a tím snížit náklady na materiál, servis a reklamace.

Navíc díky možnosti vzájemné komunikace mezi stroji a řídicími systémy si mohou jednotlivá pracoviště automaticky vyměňovat informace o potřebném materiálu a nástrojích, a tím zrychlit a zefektivnit celý proces výroby. Každý stroj opatřený senzory sleduje také parametry svého provozu a průběžně vyhodnocuje svoji funkčnost a opotřebení.

Tím je možné zajistit včas servis strojů a výměnu opotřebovaných součástek – dříve, než dojde k poruše a neplánované odstávce celé výroby. Řešení tzv. prediktivní údržby jsou postavena na tom, že jsou hrozící poruchy řešeny ještě dříve, než skutečně nastanou. Díky tomu lze naplánovat údržbu a servis tak, aby nebyla narušena plynulost výroby a nedocházelo k velmi nákladným neplánovaným odstávkám.

 

Informace pro zákazníky

CS24

Detailní informace o průběhu výrobního procesu jsou užitečné nejen pro samotné řízení výroby, ale lze na jejich základě poskytovat také nové, mnohem sofistikovanější služby zákazníkům. Například je možné klienty v rámci webových konfigurátorů rovnou informovat, kdy bude produkt podle jimi zvolené specifikace vyroben, a nabídnout jim případně i alternativy, které by byly (podle aktuálního stavu zásob a plánu výroby) k dispozici v kratším termínu. Dále může být zákazník informován o průběhu výrobního procesu jeho objednávky a také o možnostech provedení případných změn – s ohledem na cenu a termín dodání. S takovou službou zákazníkům získá výrobce podstatnou konkurenční výhodu.

Dosah technologií průmyslového internetu věcí navíc nemusí končit dodáním hotového produktu zákazníkovi. Senzory instalované již dnes třeba v podnikových tiskárnách nebo některých vozech sledují provozní parametry a včas objednají spotřební materiál, náhradní díly nebo servisní prohlídku. Díky technologiím IIoT tedy mohou výrobci navázat mnohem těsnější vztah se zákazníky, uživateli svých produktů. Data získaná z provozu zařízení jsou navíc využitelná i při dalším vývoji produktů, kdy lze například předcházet rychlému opotřebení součástek nebo na jejich základě inovovat parametry výroby.

Byl pro vás článek přínosný?