Hlavní navigace

CFO by měl být silným týmovým hráčem, který stojí spíše v pozadí

16. 4. 2010

Sdílet

„Finanční ředitel ať začne od píky a „osahá si“ procesy jak z pohledu účetnictví, tak i controllingu," říká Oldřich Chmelík, finanční ředitel společnosti AWD.

Jakým největším výzvám dnes čelí finanční manažeři ve firmách? 

Operativně jde o zajištění přiměřené či dostatečné likvidity pro bezproblémové fungování společnosti. Střednědobě a dlouhodobě jde o trvalé nastavení nákladů/procesů ve společnosti tak, aby bylo možno velmi rychle reagovat na případný pokles tržeb s tím, že společnost i za takovéhoto nepříznivého vývoje zůstane nadále profitabilní či životaschopná.

 

Corporate governance souvisí s risk appetence. Jaká je dnes vlastně ochota přijímat rizika v podnikání ve firmě? Kde jsou hranice riskování? 

Ochota přijímat rizika záleží podle mého soudu jak na osobnostech managementu společnosti a na tom, jak tyto osobnosti mají samy nastavené hranice míry rizika a ochoty riskovat, tak i na reálném čase, ve kterém management společnosti rizika posuzuje. Jistě je jiný pohled na riziko v čase hospodářského boomu a jiný v čase hospodářské recese či krize.

 

Jaké vidíte hlavní problémy v oblasti cash flow? 

V obecné rovině je základní problém s ohodnocením bonity odběratelů a stanovení (vyjednání) podmínek (zajištění, hranice ještě přijatelného rizika), za nichž se s nimi bude obchodovat. A to vše v duchu rčení, že problémům je třeba předcházet, než je následně zdlouhavě a obtížně řešit.

 

Jaké vlastnosti a zkušenosti by měl mít CFO, aby byl úspěšný a společností respektovaný? 

Určitě jsou přínosem osobní zkušenosti z firem působících jak v odlišných segmentech trhu, tak i ve společnostech s rozdílnou firemní kulturou. K vlastnostem by jistě měla patřit mj. odbornost, důslednost, loajalita, nadhled či umění řešit situace nejen z dnešního pohledu, ale také z hlediska možného budoucího vývoje. V neposlední řadě jde také o schopnost taktně řešit různé konfliktní situace.

 

Kde by měl finanční ředitel pracovat před nástupem do své funkce? Jaká je nejlepší průprava pro tuto pozici? 

Dle mého soudu není od věci začít tzv. od píky, tzn. „osahat si“ procesy jak z pohledu účetnictví, tak i controllingu. A následně si rozšířit obzor jako například vedoucí kanceláře generálního ředitele či představenstva společnosti s možností utvořit si komplexní obrázek o společnosti.

 

Je podnik, jehož jste finančním ředitelem, na burze? Pokud ne, zvažujete na ni vstup? 

Společnost není obchodována na burze a ani o vstupu na burzu neuvažuje.

 

Stojí finanční ředitelé na rozcestí? Stojí před nimi spíše dráha superúčetního nebo tvůrce strategie podniku? 

Podle mého soudu by mělo jít o kombinaci obou rolí. Která následně převáží bude záležet, odhlédnu-li od rozhodnutí vlastníka o ukotvení této pozice v řídící struktuře společnosti, zejména na síle osobnosti jak finančního ředitele, tak i ostatních členů managementu společnosti.

 

Má mít finanční ředitel pod kontrolou spíše čísla nebo/a účetnictví, nebo by měl také vyjednávat s investory, se zaměstnanci, řešit právní spory, vyznat se v moderních způsobech řízení, fúzích a akvizicích? 

V návaznosti na výše uvedenou odpověď by měl bezproblémově zaštítit „čísla a účetnictví“ společnosti a současně by měl aktivně pomáhat ostatním členům managementu společnosti ve zde uvedených ostatních oblastech. CFO by měl být silným týmovým hráčem, který je spíše v pozadí a poskytuje support těm kolegům, kteří odpovídají za to, co firmu živí a přináší jí přidanou hodnotu.

 

Jste spokojen se současnou legislativou? Jaké nové zákonné normy nebo předpisy byste uvítal? 

Za problematické považuji jak to, že státu (resp. politické reprezentaci) chybí koncepční vize při tvorbě zákonů, které ovlivňují finanční problematiku společností, tak vize jak finančně řídit stát, což se následně promítá či promítne do legislativy. Nadále působí potíže dlouho trvající proces vymáhání práva.

 

Jak zvýšit výkonnost firmy, kontrolovat a řídit rizika s ohledem na efektivitu a hodnotu firmy? 

Tato otázka je na dlouhou odpověď…V obecné rovině bych odkázal na odbornou literaturu a zde popsané jednotlivé nástroje řízení a zvyšování výkonnosti společnosti s tím, že výkonnost je vždy třeba aplikovat v návaznosti na specifické podmínky té které společnosti, resp. trhu, na kterém tato společnost působí při přihlédnutí k osobním (lidským, profesním) zkušenostem toho, kdo má tyto nástroje aplikovat ve společnosti do praxe.

 

Považujete světovou ekonomickou krizi za skončenou? 

Ne, nepovažuji.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?