Hlavní navigace

Německé firmy sází na přínos BI a ERP

16. 4. 2010

Sdílet

Drastická úsporná opatření v IT sice i po několika měsících pokračují, ale stále více německých podniků chce získat strategickou výhodu cestou implementace Business Inteligence, ERP a CRM.

Podniky německy mluvících zemí od začátku krize silně omezily svá IT oddělení. Jak ale ukazuje studie poradenské firmy A. T. Kearney, roste pochybnost, jestli pak ještě IT může uspořit vůbec nějaké peníze. Rozpočty IT už jsou totiž tak nízké, že pro klíčové úspěchy chybí například kvalifikovaná pracovní síla.

 

IT rozpočet coby kvadratura kruhu 

Od dob vypuknutí krize už opět zavládla lhostejnost, snížené výdaje na IT se staly denním chlebem. Přesto mluví Marcus Eul, analytik A.T. Kearney pro oblast strategického IT managmentu o „kvadratuře kruhu“ v plánech mnoha firem. Ty chtějí sice na jednu stranu dlouhodobě držet výdaje na IT přiškrcené, ale jejich užitečnost má naopak stoupat.

Poté, co na propad konjunktury většina firem reagovala nejprve obsáhlými úspornými programy, přesouvají se misky vah na druhou stranu. IT jsou stále více je ceněny jako výdělečné: 74 procent dotázaných topmanagerů podporuje úspory založené na IT, okolo 40 procent podniků chce skrze IT zajistit nebo dokonce zvýšit své výnosy.

 

Kdo neholduje BI, není „in“ 

Tváří v tvář ambiciózním cílům nepřekvapuje, že největší zájem budí Business Intelligence (BI) a Data Warehousing. V žádném jiném odvětví IT neinvestují podniky sebevědoměji. Na stupnici závažnosti od 1 („nízká“) do 5 („velmi vysoká“) obdrželo BI střední známku 3,2. Očividně si německé podniky od investic v této oblasti slibují jak zvýšení efektivity, tak větší zisk dosahovaný prostřednictvím lepších a komplexnějších podkladů pro rozhodování. Po BI následují Customer Relationship Management (CRM) s průměrnou hodnotou 3,0 a Enterprise Resource Planning s 2,9 body.

„Naše studie potvrzuje, že smysluplné investice do IT mohou do určité míry vést i k zvyšování obratu,“ říká poradce Eul. „Obzvláště se tak děje v odvětvích BI und CRM, které přispívají ke znalosti vlastního zákazníka a pomáhají optimalizovat výrobu.“

 

Školení pracovníci se stali vzácností 

Celých 59 procent podniků mluví o zvýšeném tlaku zvyšovat obrat nasazením IT. vVc než 69 procent chce další peníze uspořit na úrovni obchodních procesů. Mezi nejdůležitějšími efekty jmenují dotázaní automatizaci pracovních kroků, ale také zrychlení a zjednodušení procesů. Konkrétní nástroje jsou standardizace, konsolidace a také nasazení nových technologií jako vizualizace. „Také outsourcing a offshoring už dávno nejsou žádné tabu,“ vysvětluje Eul.

Přesto považuje A.T. Kearney perspektivy efektivního užívání IT za slibné, pokud by odpadly jisté zpochybňující bariéry. Kvůli nedostatku vzdělaných odborníků a nízkým rozpočtům může být v podnicích ohrožena nutná transformace.

 

Přeložil Zbyněk Hutar

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?