Hlavní navigace

Chceme vězení pro dlužníky? Jak šel vývoj tuzemských insolvencí v září

3. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © red150770 - Fotolia.com
Celkový počet insolvenčních návrhů vzrostl za devět měsíců roku 2012 proti stejnému období loňského roku o 33 %. Hlavní podíl na nárůstu insolvencí měli fyzické osoby nepodnikatelé, jejichž počet vzrostl proti třem čtvrtletím roku 2011 o 39 %, nárůst u právnických osob činil 19 %.

V absolutních číslech bylo v září 2012 podáno celkem 2371 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 611 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 1760 u nepodnikatelů. Přes pozitivní tendence v absolutních číslech se neopakuje příznivý vývoj ze srpna 2012, kdy počet insolvenčních návrhů dosáhl po přepočtu na počet dní v měsíci druhé nejnižší hodnoty roku 2012. Vzhledem k tomu, že září mělo jen 19 pracovních dní, došlo proti srpnu 2012 k nárůstu celkového počtu insolvenčních návrhů o 3,5 %. Nárůst u právnických osob a podnikatelů činil 2,2 % a u nepodnikatelů 4 %. 

 

Insolvenční návrhy ČR*

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 2863

 717

 2146

4

1834

535

1299

 2674

 639

 2035

5

2096

573

1523

 2652

 712

 1940

6

2154

581

1573

 2619

 611

 2008

7

1768

495

1273

 2536

 609

 1927

8

2096

567

1529

 2772

 724

 2048

9

2116

590

1526

 2371

 611

 1760

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

23361

5913

17448

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

V insolvenci se v září 2012 opět ocitla společnost AŠ-ET spol. s r.o.. Potřetí je v insolvenci textilní společnost Seba T, akciová společnost a KLIMATHERM, spol.s r.o., který je od března 2012 v likvidaci. Opakuje se i insolvenční návrh u vydavatelství OMEGA PRESS a.s.. Nově je v září v insolvenci také společnost A L I C O, spol. s r.o. a MAKK TEPLICE, spol. s r.o..

 

Způsobem řešení úpadku firem je konkurs nebo reorganizace 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.

U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Počty využití tohoto způsobu řešení úpadku jsou ve srovnání s počtem konkursů stále minimální.

Konkursů bylo v září 2012 prohlášeno 163, z toho počet konkursů živnostníků činil 45. Ve srovnání devíti měsíců letošního a loňského roku došlo k nárůstu celkového počtu konkursů o 5%, počet živnostenských firem v konkursu vzrostl v meziročním srovnání o 12,6%.

 

 

Konkursy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 167

 44

4

146

35

 142

 39

5

178

38

 163

 54

6

154

43

 161

 43

7

115

32

 160

 45

8

124

39

 158

 46

9

157

50

 163

 45

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

1404

393

 zdroj: Creditreform

 

 

Firmy v konkursu za měsíc září dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat

25428811

L & C co., s.r.o.

Velkoobchod s pohonnými hmotami

5

787 705 000,00

26940515

HT Trading,s.r.o.

Výroba a prodej masa a uzenin, bourání masa

33

350 000 000,00

64085694

"I.P.-95, s.r.o."

Velkoobchod s pohonnými hmotami

32

322 167 000,00

25189859

Lesy Hluboká nad Vltavou a.s.

Lesní hospodářství

42

263 107 000,00

48945986

Roman Volovik ROVO Trans

Silniční nákladní doprava

80

168 000 000,00

63483262

Keto s.r.o.

Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

27

142 000 000,00

00196959

REIMO a.s. v likvidaci

Stavební činnost

53

106 691 000,00

26011590

PROXIMA 3000, s.r.o.

Silniční nákladní doprava

17

105 640 000,00

19034989

Vlastimil Kordik

Silniční nákladní doprava

23

60 000 000,00

25719611

Evropská stavební společnost s.r.o.

Stavební činnost

34

48 777 000,00

25948539

EPR PAPÍR s.r.o.

Svoz, třídění a další zpracování sběrového papíru

15

44 646 000,00

26242061

FOSH FOTO s.r.o.

Fotografické služby a maloobchod fotopotřeb

22

29 984 000,00

zdroj: Creditreform

 

 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má v posledních letech stále dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů, i když dynamika nárůstu tohoto segmentu se meziročně snižuje. Za první tři čtvrtletí roku 2012 vzrostl počet insolvencí nepodnikatelů proti stejnému období roku 2011 o 39%. Naproti tomu v roce 2011 činil nárůst insolvenčních návrhů ve srovnání s devíti měsíci roku 2010 téměř dvojnásobek - 72 %. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs. 

 

Vláda přitopí pod kotlem...

V září 2012 požádalo o oddlužení celkem 1871 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1442 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v září 2012 61 dlužníků. Počet osob, které v rámci oddlužení využili možnost zpeněžení majetku, vzrostl za tři kvartály letošního roku proti roku 2011 na trojnásobek. Tento radikální nárůst potvrzuje, že se v insolvenci stále častěji ocitají i movitější fyzické osoby, které nezvládají splácet své závazky, obvykle z důvodu ztráty zaměstnání. Ve většině případů je oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. 

CS24

Přestože došlo k zmírnění dynamiky růstu počtu insolvenčních návrhů, neočekává Creditreform do konce roku 2012 v oblasti vývoje počtu insolvenčních návrhů žádnou výraznou změnu situace. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností a k restriktivním opatřením vlády podvazujícím ekonomiku, přetrvává nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se odráží v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností. Významný vliv na počty insolvenčních návrhů však mohou mít právě schvalovaná opatření vlády na zvýšení daňového zatížení domácností i firem, která mají začít platit od ledna 2013.

 

Byl pro vás článek přínosný?